Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Om Havforskningsinstituttet

Med ca. tusen ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Rundt halvparten av arbeidet vårt er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Oversikt lokalitetarKlikk for stort bilde

Oversikt over våre lokaliteter 


Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen. Viktige deler av aktiviteten vår foregår på avdelingene våre; i Tromsø, på forskningsstasjonene i Matre, Austevoll og Flødevigen, og ikke minst på fartøyene våre, som til sammen er på havet over 1600 døgn i året. Forskningsfartøyene er de viktigste redskapene for innsamling av data innen marine resurser og miljø. Instituttet har ansvar for driften av fem store forskningsfartøy, og leier i tillegg kommersielle fartøy med nærmere 1000 toktdøgn i året.

Instituttet har også en stor bistandsrettet aktivitet gjennom Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid. Forskning og råd fra Havforskningsinstituttet skal være med å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet og på kysten. 

Visjon

Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder.

Ambisjon

Vi skal være internasjonalt ledende innen marin forskning og rådgiving.

Verdier

Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspill og respekt.

Samfunnsoppdrag

Å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene.

Partnere og samarbeidsinstitusjoner

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Bruk av informasjonskapsler