Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fisketeller

I Guddalselven som renner ut i midtre Hardangerfjorden, har Havforskningsinstituttet opprettet en permanent fisketeller for å styrke forskningen på miljøeffekter av havbruk.

Hardangerfjorden er en region med betydelig oppdrettsaktivitet. I Guddalselven som renner ut i midtre Hardangerfjorden, har Havforskningsinstituttet opprettet en permanent fisketeller for å styrke forskningen på miljøeffekter av havbruk.

Fisketelleren ble opprettet vinteren 2000 i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Fiskeridirektoratet, Guddal Elveeigerlag og Fylkesmannen i Hordaland.

Fasilitetene er lokalisert mellom det nasjonale laksevassdraget Etneelven, et av Vestlandets største laksevassdrag med livskraftige bestander av laks og sjøaure, og vassdragene Eio, Opo, Kinso og Granvin som alle har betydelig reduserte bestander.

Fasilitetene i Guddalselven skal tjene flere formål:

  • Fremskaffe data på sjøoverlevelse på spesifikke smoltårsklasser og hydrografi som del av forskningen på effektene av lakselus
  • Registrere forekomsten av rømt laks og regnbueaure
  • Eksperimentelle undersøkelser av interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks