Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Smittelaboratoriet

Våtlaboratoriene består av fire fysisk adskilte enheter (celler) med totalt 72 kar fra 0.150m3 til 1.50m3. Av disse er det desinfeksjon på avløpsvannet på 32 kar. I tillegg disponeres 4 basseng ute på 36.0m3.

Våtlaboratoriene består av fire fysisk adskilte enheter (celler) med totalt 72 kar fra 0.150m3 til 1.50m3. Av disse er det desinfeksjon på avløpsvannet på 32 kar. I tillegg disponeres 4 basseng ute på 36.0m3.

De fleste karene kan forsynes med både ferskvann og saltvann i temperaturområdet 20°C til 200°C. Det er også mulig å variere saltinnholdet fra 0 til 35 promille. Hver karenhet kan styres individuelt når det gjelder salinitet og temperatur. Dette betyr at det kan kjøres forsøk i en og samme forsøkshall med forskjellige salinitets og temperaturbetingelser.

Ferskvannet blir pH-justert og dobbeltfiltrert gjennom to sandfilter og luftet fra 0 til 12 meter før det benyttes i forsøkssammenheng.

Saltvann tas fra tre forskjellige dybder, 70, 90, og 120 meter. Alt saltvann som benyttes i smittefasilitetene blir UV-behandlet før det går inn i forsøkskarene.

Avløpsvann fra smittefasilitetene blir klorbehandlet etter spesifiserte krav. Alle fasiliteter er overvåket 24 timer i døgnet gjennom alarmtilkopling og vaktordning og levende biologisk materiale blir røktet en gang for dagen syv dager i uken.