Hopp til hovedteksten
Lab. 1
Foto: Erlend A. Lorentzen
Utskriftsvennlig versjon

Våtlaboratorier – biologisk drift

Instituttets våtlaboratorier består av fem fysisk adskilte sykdoms-/smittelaboratorier og utekar, med totalt 75 kar fra 0,06 m3 til 1,50 m3. Av disse er det desinfeksjon på avløpsvannet på 44 kar. I tillegg disponerer vi tre utebasseng på 36 m3 og ett basseng på 24 m3. De fleste karene kan forsynes med både ferskvann og saltvann i temperaturområdet 2° C til 20° C. Saltinnholdet kan varieres fra 0 til 35 promille.

Lab. 2
Foto: Erlend A. Lorentzen

Spesielle våtlaboratorier for lakselusstudier

Ved Havforskningsinstituttet er det en stor molekylærbiologisk forskningsaktivitet på lakselus. Da er det avgjørende å ha kontroll på det biologiske materialet som benyttes. Det er derfor etablert fasiliteter for klekking og produksjon av lakselus der man har etablert en ”lab-stamme” og flere innavlede linjer med lus. I dag har man kapasitet til å produsere mer enn 100.000 copepoditter som siden kan benyttes til å smitte laks.

Klimarom

Vi har tre klimarom som ble bygget i 1997. To av rommene er utstyrt med lys for algedyrking. Ett av dem kan stilles på svært lave temperaturer ( 0 °C).