Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Biologisk drift laboratorier

Våtlaboratoriene består av 5 fysisk adskilte sykdoms/smittelaboratorier og utekar, med totalt 75 kar fra 0.06m3 til 1.50m3. Av disse er det desinfeksjon på avløpsvannet på 44 kar. I tillegg disponeres 3 basseng ute på 36m3 og et basseng på 24m3. De fleste karene kan forsynes med både ferskvann og saltvann i temperaturområdet 2° C til 20° C. Det er også mulig å variere saltinnholdet fra 0 til 35 promille.

Spesielle våtlaboratorier for lakselusstudier :
Ved Havforskningsinstituttet er det en stor molekylærbiologisk forskningsaktivitet på lakselus. I denne sammenheng er det avgjørende å ha kontroll på det biologiske materialet som benyttes. Det er derfor etablert fasiliteter for klekking og produksjon av lakselus og man har etablert en ”lab-stamme” og flere innavlede linjer med lus. I dag har man kapasitet til å produsere mer enn 100.000 copepoditter som siden kan benyttes til å smitte laks.

Rundtanken :
Europas største sirkulære tank (200 000 liter) for studier av gytebiologi, vandring, fødeatferd etc. hos marine arter. Kan deles opp i ti kammer á 20 000 liter for detaljerte individuelle studier. Muligheter for lysregulering gjennom døgnet og temperaturregulering mellom 5 og 9° C. Det er store vinduer i hvert kammer, slik at fiskene kan observeres og filmes herfra. Den har vært brukt til å teste ut fiskeredskaper i små modeller , adfersforsøk for fisk i forbindelse med kunstig agn og gyteadferd.

Klimarom
Det er 3 klimarom som ble bygget i 1997. To av rommene er utstyrt med lys for algedykning og et av disse kan stilles på svært lave temperaturer ( 0° C).