Hopp til hovedteksten
Austevoll
Foto: Hege Iren Svensen
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsstasjonen Austevoll

Forskningsstasjonen Austevoll er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området. Forskningsstasjonen har et bredt spekter av fasiliteter på land og i sjø for hold av fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen.

Dette gir et enestående grunnlag for eksperimentelle studier i ulike livsstadier, størrelser og kvaliteter. Opp gjennom årene har nærmere tretti arter vært gjenstand for ulike eksperimenter ved stasjonen. Forskningsstasjonen ble etablert i 1978 og har i over tretti år vært en sentral aktør for både forvaltning og næring. En rekke banebrytende arbeider og høydepunkter i forskningen gjør at stasjonen har høstet bred internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med marine arter. Fra å være en pådriver i utviklingen av ekstensive og semiintensive produksjonsmetoder, ble fokus flyttet til optimalisering av intensive metoder. I dag står grunnleggende studier av fiskevelferd og økologiske effekter av akvakultur sentralt, men stasjonen er godt tilrettelagt for andre eksperimenter - også på ulike naturlige bestander.

 Video laget av Thomas Sætveit Jensen om hvordan det er å være lærling ved forskningsstasjonen.

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Austevoll
5392 Storebø

Tlf: 55 23 85 00
Faks: 55 18 22 22

Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Kjetil Stensland
55 23 85 00