Hopp til hovedteksten
Austevoll_lab.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Infrastruktur

  • Analyselaboratorier og instrumentering innrettet mot endokrinologiske studier.
  • Kjemiske analyser på for eksempel vannkvalitet (næringssalter mv.) Videre er stasjonen utstyrt med luper (også med utstyr for digitalfotografering og bildebehandling-/analyse), analysevekter, feltmåleinstrumenter med mer. Laboratoriene med rom for spesielle formål, eksempelvis lupelab, veierom (mikrovekt), eget laboratorium for arbeid med radioaktivt materiale
  • Flere spesialrom innredet for eksperimentelle studier på stasjonen. Dette inkluderer blant annet resirkulasjonslab, atferdsrom for siluettbildeteknikk, kaldt klimarom, lab for elektrofysiologi og mikrospektrofotometri, akvarierom med videoobservasjon for studier av atferd og fødeopptak med mer. Det er også en egen lab for eksperimentell tilvirkning av fôr i forbindelse med fødeopptaksstudier og tørrfôrtilvenning.
  • Forskningsstasjonen disponerer om lag 270 kar- og merdenheter (akvarier/kar fra 50 liter og opp til 50.000 liter, samt merdenheter (5x5 m og 12x12 m) fordelt på ulike fasiliteter. I ulike prosjekter benyttes også feltlokaliteter i nærheten.
  • Stamfiskavdelinger med lysstyring og tilgang til sjøvann med ulike temperaturer setter stasjonen i stand til å gjennomføre årstidsuavhengig kjønnsmodning og gyting.
  • Levendefôravdelinger for artemia- og rotatorieproduksjon, samt et eget algelaboratorium er etablert for å ivareta fôrbehovet i den tidligste livsfasen for ulike marine fiskearter og som fôr til skjell og zooplankton.  Hovedsjøvannsinntak er på 160 meters dyp og kapasiteten (kontinuerlig) er på om lag 10.000 l/min.
  • Fra Austevoll er det ferge- og hurtigbåtforbindelse mot Bergen og Stord. Med bil og ferge er reisetida til Bergen cirka 1,5 time / med hurtigbåt, cirka 1 time. Alle hurtigbåtruter til/fra Bergen har anløp på Flesland kai og gir god korrespondanse for flyreiser. Stasjonen har et eget hybelhus for gjestende personell. For tiden utgjøres overnattingstilbudet av 3 rom (4 senger), men i løpet av våren/sommeren blir kapasiteten utvidet med 2 hybler/-minileiligheter. Hybelhuset er basert på selvhushold, men det er også mulighet til å delta i stasjonens lunsjordning. Stasjonen har to møterom med plass til henholdsvis 6-8 og 15 personer (møteromsoppsett). Det største møterommet er tilrettelagt med videokonferanseutstyr. 

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Austevoll
5392 Storebø

Tlf: 55 23 85 00
Faks: 55 18 22 22

Kart og veibeskrivelse