Hopp til hovedteksten
parisvatnet.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Feltstasjon Parisvatnet

Havforskningsinstituttet sin feltstasjon Parisvatnet er en av pionerinstitusjonene innen utvikling av torskeoppdrett. Siden den ble opprettet i 1987 har hovedaktiviteten vært produksjon av torskeyngel. Det er for tiden ikke drift ved stasjonen.


Feltstasjonen er lokalisert på Sæløy i Øygarden kommune, nærmere bestemt på Nautnes.

Fasiliteter på stasjonen:

  • klekkeri for produksjon av torske- og hummeryngel
  • karanlegg for stamfisk og hummer
  • poll (Parisvatnet) med anlegg for opptak av yngel samt sortering og vaksinering
  • sjøanlegg både på utsiden (til oppfôring av torskeyngel og stamfisk) og inne i pollen
  • flere filter for oppsamling av plankton fra sjøen
  • kontor, mindre laboratorium og hybler for overnatting

Fakta om pollen

Areal: ca. 50 000 m2
Volum: ca. 270 000 m3
Største djup: ca. 10 meter
Vassforsyning: naturleg gjennom kanal og/eller ved hjelp av pumpe

Kontaktpersoner

Jan Per Pedersen
908 43 428