Hopp til hovedteksten
G.O.Sars

Forskningsfartøyet G.O. Sars

G.O. Sars

"G.O. Sars" er oppkalt etter vår første havforsker, Georg Ossian Sars (1837-1927), og er Havforskningsinstituttets tredje fartøy med dette navnet.

les mer

Forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen

Dr. Fridtjof Nansen (2)

"Dr. Fridtjof Nansen" ble bygget i 1993 og er det andre havforskningsfartøyet med dette navnet. Det er oppkalt etter Fridtjof Nansen (1861-1930), kjent for både havforskning og internasjonalt hjelpearbeid.

les mer

Forskningsfartøyet G.M. Dannevig

G.M. Dannevig

I 1985 ble FTFIs båt "Kystfangst" overført til Havforskningsinstituttet og stasjonert i Flødevigen. Den ble omdøpt til "G.M. Dannevig" til ære for grunnleggeren av Forskningsstasjonen Flødevigen, Gunder Mathiesen Dannevig (1841-1911).

les mer

Forskningsfartøyet "Håkon Mosby"

Håkon Mosby

Fartøyet er oppkalt etter Håkon Mosby (1903-1989), en sentral person innen oppbygging og organisering av oseanografisk forskning både nasjonalt og internasjonalt.

les mer

Forskningsfartøyet Johan Hjort

Johan Hjort

"Johan Hjort" er den fjerde i rekken av forskningsfartøy med dette navnet, og er oppkalt etter instituttets første direktør Johan Hjort (1869-1948).

les mer

Nye Dr. Fridtjof Nansen

Den norske regjering besluttet i september 2012 å bevilge midler til bygging av et nytt forskningsfartøy. Det nye skipet ble klart i årsskiftet 2016/2017 og erstatter tidligere ”Dr. Fridtjof Nansen”, som ble bygget i 1993.

les mer

Nytt polarforskningsfartøy "Kronprins Haakon"

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for prosjektet og Rolls Royce Marine har tegnet det. "Kronprins Haakon" blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Kostnadsrammen er på ca. 1,4 milliarder kroner, eller ca. 175 millioner euro.

les mer