Hopp til hovedteksten
fridtjof_nansen.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Dr. Fridtjof Nansen

"Dr. Fridtjof Nansen" ble bygget i 1993 og er det andre havforskningsfartøyet med dette navnet. Det er oppkalt etter Fridtjof Nansen (1861-1930), kjent for både havforskning og internasjonalt hjelpearbeid.

FF "Dr. Fridtjof Nansen" er bygget etter "Johan Hjort"s lest, både med hensyn til design, innredning og vitenskapelig utstyr. Dette er rasjonelt i og med at forskere og teknisk personell gjerne skifter mellom å være med på hjemlige tokt med instituttets fartøyer og å delta på tokt med ”Dr. Fridtjof Nansen”. Akustisk utstyr, havmiljøinstrumentering og trålarrangement er likt. Dette gjør det lettere å bruke samme eller tilnærmet like metoder, så forskerne kan dermed utveksle resultater og erfaringer fra våre nordlige farvann med tilsvarende f.eks. fra Vest-Afrika og omvendt.

Et av utviklingssamarbeidets viktigste mål er å støtte og bygge faglig kompetanse i samarbeidslandene. ”Dr. Fridtjof Nansen” er i denne sammenheng et nyttig virkemiddel. Fartøyet gir yngre forskere og studenter fra samarbeidslandene de beste muligheter for å lære moderne havforskning som grunnlag for en rasjonell fiskeriforvaltning.

Etter avtale med Utenriksdepartementet og Norad er det nå FNs matvareorganisasjon, FAO, som har hovedansvar for ”Dr. Fridtjof Nansen's virksomhet. Dette skjer i samarbeid med Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid ved Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttets rederiavdeling står for bemanning og drift av fartøyet.

"Dr. Fridtjof Nansen" opererer stort sett utenfor Afrikas vestkyst, men har i de senere år også vært en del i Asia.

Tekniske spesifikasjoner

Verft:  Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk 
Byggeår:  1993
Lengde:  56,8 m
Bredde:  12,5 m
Tonnasje:   1444 brt
Besetning:  13 personer
Maskineri:  1980 kw
Lugarer:  22 lugarer, 32 køyer, 18 enkle en dobbel og tre 4 manns


Tlf: 55 90 64 60 (Broen)
E-post: dfnansen@imr.no
Kallesignal: LGWS