Hopp til hovedteksten
tromso_bygg.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Avdeling Tromsø

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003. Marbank ble en del av Havforskningsinstituttet i 2012, og også de er lokalisert i Tromsø. I tillegg har instituttet en feltstasjon i Holmfjord i Finnmark som er knyttet til avdeling Tromsø. Her forskes det på kyst- og fjordøkologi.

Avdelingen er et bindeledd mot de andre forskningsmiljøene i Tromsø, blant andre UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Polarinstituttet og NOFIMA. 

Totalt er det 65 stillinger knyttet til avdeling Tromsø, bl.a. forskningsdirektør (Alf Håkon Hoel), avdelingsleder (Ivan Ahlquist), programleder, forskningssjefer, forskere, rådgivere, ingeniører og administrasjon. Forskerne og teknikerne er knyttet opp mot åtte forskjellige faggrupper:
 • Bentiske ressurser og prosesser
 • Bunnsamfunn og kystinteraksjoner
 • Dyphavsarter og bunnfisk
 • Populasjonsgenetikk 
 • Sjøpattedyr
 • Sykdom og smittespredning
 • Økosystemprosesser
 • Oseanografi og klima
Tre av instituttets faggrupper ledes fra Tromsø:
 • Sjøpattedyr (Tore Haug)
 • Bentiske ressurser og prosesser (Carsten Hvingel)
 • Dyphavsarter og bruskfisk (Ole Thomas Albert)

I tillegg ledes også disse fra Tromsø:

Havforskningsinstituttet er en del av miljøet i Framsenteret.  I forbindelse med etableringen fikk instituttet ansvaret for to av de fem forskningsflaggskipene:
 • Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann (Melissa Chierici)
 • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord (Lis Lindal Jørgensen)

I tillegg er instituttet involvert i flaggskipene Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON) og Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet, Avd. Tromsø
Postboks 6404
9294 Tromsø

Besøksadresse: Sykehusveien 23

Kontaktperson: 
Vera Helene Lund 
veral@imr.no 
Tlf.: 952 76 707

Tlf.: 55 23 85 00 
Faks: 55 23 85 31

Kart og veibeskrivelse

Kart og veibeskrivelse, lager

Kontaktperson lager:
Evald Nordli
Tlf: 488 67 097

Mediekontakt

Gunnar Sætra
916 11 414