Hopp til hovedteksten
tromso_bygg.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Avdeling Tromsø

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003. Marbank ble en del av Havforskningsinstituttet i 2012, og også de er lokalisert i Tromsø. I tillegg har instituttet en feltstasjon i Holmfjord i Finnmark som er knyttet til avdeling Tromsø. Her forskes det på kyst- og fjordøkologi.

Avdelingen er et bindeledd mot de andre forskningsmiljøene i Tromsø, blant andre UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Polarinstituttet og NOFIMA. 

Totalt er det 65 stillinger knyttet til avdeling Tromsø, bl.a. forskningsdirektør (Alf Håkon Hoel), avdelingsleder (Ivan Ahlquist), programleder, forskningssjefer, forskere, rådgivere, ingeniører og administrasjon. Forskerne og teknikerne er knyttet opp mot åtte forskjellige faggrupper:
 • Bentiske ressurser og prosesser
 • Bunnsamfunn og kystinteraksjoner
 • Dyphavsarter og bunnfisk
 • Populasjonsgenetikk 
 • Sjøpattedyr
 • Sykdom og smittespredning
 • Økosystemprosesser
 • Oseanografi og klima
Tre av instituttets faggrupper ledes fra Tromsø:
 • Sjøpattedyr (Tore Haug)
 • Bentiske ressurser og prosesser (Carsten Hvingel)
 • Dyphavsarter og bruskfisk (Ole Thomas Albert)

I tillegg ledes også disse fra Tromsø:

 • Mareano  (Sten-Richard Birkely)
 • Marbank (Kjersti Lie Gabrielsen)
 • Program Barentshavet og Polhavet  (Harald Gjøsæter)
Havforskningsinstituttet er en del av miljøet i Framsenteret.  I forbindelse med etableringen fikk instituttet ansvaret for to av de fem forskningsflaggskipene:
 • Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann (Melissa Chierici)
 • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord (Lis Lindal Jørgensen)

I tillegg er instituttet involvert i flaggskipene Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON) og Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.