Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nyhetsarkiv

 • Bedre å søke i originalkildene og laste inn i Endnote enn omvendt [06.10.08 17:00]
  Å søke fra EndNote mot originalbasene er som "å fiske med dynamitt" fordi søkegrensesnittet er primitivt og lite forutsigbart ifølge Erik Arnesen fra UiB som har holdt et svært nyttig kurs for oss i EndNote. Han sier også at hver og en kun bør opprette én EndNote base.
   
 •  "Verdens forskningsresulteter er lukket inne i et dyrt og lite tilgjengelig publikasjonssystem"
  [26.09.08 10:00]
  Les artikkelen i bladet Forskning : " Kan forskeren legge publikasjonene sine på egen nettside?

 •  Vellykket ASFA-møte
  På biblioteket har vi ikke tid til å hvile på våre laurbær, men vi er svært fornøyde over å ha bidratt til nok et vellykket ASFA-møte Og det skyldes ikke minst en kjempeflott innsats fra vår lille stab på biblioteket. Deltakerne som kom fra 27 land reiste hjem med ny kunnskap om Bergen og Norge og med ny inspirasjon til å fortsette arbeidet med ASFA. Et viktig bidrag på møtet kom fra Norge med et foredrag om litteratursøk og en sammenligning av flere databaser, som ISI, ASFA, Google Scholar, Biological abstracts og flere.
 •  

  Unikt materiale fra ASFA
  Hege Folkestad fra UiB er i gang med et forskningsprosjekt som blant annet viser at ASFA har 20 % materiale som er unikt og som man ikke finner i noen av de andre databasene. Ifølge henne er det i det hele tatt viktig å være bevisst hvilke databaser som benyttes i det enkelte forskningsprosjekt og hun hevder at det har vært liten metodisk gjennomføring av litteratursøk blant forskere og studenter (dog ikke bare innenfor marine fag) og at for fremtiden bør gjennomførte litteratursøk dokumenteres på linje med dokumentasjon av forsøk / eksperimenter som gjennomføres i forskningen.

  Ellers lover alle ASFA-partnerne å anstrenge seg for at ASFA-basen skal bli stadig mer dekkende når det gjelder marin litteratur , ved at det systematisk legges inn bidrag fra alle verdenshjørner. Og som ansvarlig for den norske andelen av databasen må vi også her på vårt eget bibliotek følge opp intensjonene og kartlegge for ASFA den norske såkalte grå litteraturen som ikke publiseres noe sted (dr.avhandlinger, masteroppgaver, institusjonsrapporter, fiskeristatistikk, fiskerilovgivning m.m.).

 •  Biblioteket vertskap for internasjonalt møte 1.-5. september 2008 med gjester fra 27 nasjoner som deltar på det 37. styremøtet i organisasjonen ASFA sin historie [31.08.08 14:40]  Det er andre gang Norge er vertskap for styremøtet i ASFA. I 1990 var det NOD (Norsk Oseanografisk Datasenter) på Havforskningen som sto for arrangementet og denne gangen er det altså vi på biblioteket som har tatt på oss oppgaven. ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) er et verdensomspennende prosjekt for å oppnå en størst mulig spredning av kunnskap om fiskeri- og havforskning – og en database ble opprettet av FNs matvareorganisasjon, FAO, i 1971 og med en spesiell omsorg for utviklingsland.  Men denne databasen er i høyeste grad viktig ikke bare for norsk forskning, men også for forvaltningen . Det er viktig at Norge er godt representert og synlig i en database som blir benyttet av så mange fiskerimiljøer verden over.

  Det sørger vi på biblioteket for ved at vi har ansvaret for den norske andelen av basen. Vi legger inn norsk fiskeri- og havforskningslitteratur, deriblant rapporter, bøker, doktoravhandlinger og masteroppgaver som jo ikke fanges opp fra de vitenskapelige tidsskriftene. ASFA er en spesialdatabase og en kunnskapskilde til verdens litteratur om hav og fisk og den har den store fordelen at den inkluderer den grå litteraturen! ASFA er svært godt likt og mye brukt, sier våre samarbeidspartnerne fra 48 forskjellige institutt og departement. Årets møte varer i 5 dager og holdes delvis på hotell Augustin og i Fiskeridirektoratet.

  Oppgavene som skal løses på møtene er ganske mange både når det gjelder økonomi og policy for at ASFA-basen skal bli et så godt produkt som mulig for både i-land og u-land. I år skal vi legge særlig vekt på hvordan brukerne av ASFA kan få tilgang til flest mulig dokumenter i fulltekst, med særlig vekt på den grå litteraturen
  For øvrig er vi opptatt av hvordan vi kan vi verve enda flere samarbeidspartnere. Det er fortsatt en del viktige fiskerinasjoner som ikke er med.
  Men et ASFA-møte skal også inneholde en del lokale opplevelser og våre gjester skal både på mottakelse i Schjøtstuene, invitert av Bergen kommune, på Fløyen og på båttur til Alversund og Øygarden med middag på Kystmuseet som avslutning. Og gjestene inviteres selvsagt til å besøke biblioteket og dessuten Akvariet (via kongeinngangen i Havforskningens kantine!) 

 • Begrenset service fra biblioteket uke 36
  [29.08.08 16:15]
  Vi er stolte av å stå som arrangører for årets ASFA-møte, men det betyr dessverre at bemanningen på biblioteket vil være kraftig redusert førstkommende uke

 • Wiley har kjøpt Blackwell
  [23.07.08 14:40]
  Og som mange allerede har lagt merke til kommer vi nå til Wiley sine nettsider for treff på "Blackwell"-tidsskrifter. Oppkjøpet medfører at vi ut året (2008) har tilgang til 1400 tidsskrifter mot tidligere 410 i vårt opprinnelige abonnement hos Blackwell. Wiley gjør oppmerksom på mulige feil i konverteringen og tar gjerne imot tilbakemeldinger

 • Noe som frister?
  [06.06.08 14:00]
  Fagbøker på salg fra NHBS environment bookstore i England. Vi besørger kjøpene fra biblioteket dersom der er titler av interesse

 • Problemene med American Fisheries Society over?
  [29.05.08 16:00]
  AFS har hatt tekniske problemer en stund og det har ført til at vi ikke har hatt tilgang til Transactions of the American fisheries society, til North American journal of fisheries management og Journal of aquatic animal health. Vi har mottatt brukernavn/passord til bruk hvis fortsatt problemer

 • Trenger du hjelp i nyeste versjon av EndNote?
  [29.05.08 11:20]
  En av bibliotekarene ved UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås) er dyktig i bruk av EndNote og har lagt ut på nett en Veiledning i EndNote X1

 • Nytt hos Google translate
  [20.05.08 08:30]
  Norsk er nå inkludert i språkutvalget for automatisk oversettelse hos Google translate. Prøv norsk til engelsk eller omvendt, resultatet er slett ikke verst!

 • Flere ICES CM documents til Brage!
  [06.05.08 15:00]
  Alle som har laget ICES CM documents i 2007 inviteres til å avlevere dem for innlegging i Brage. Benytt gjerne dette innleggingsskjema : http://biblioteket.imr.no/innlevering. Brage er nå ganske ajour på "våre" ICES CM documents for 2005 og 2006

 • Litteratur om mollusker 1802-1969
  [23.04.08 08:20]
  Frank Mace MacFarland (1869-1950) forsket på nakensnegler (nudibranchs) og biblioteket ved Stanford university har laget en bibliografi over litteratursamlingen hans. Bibliografien er interessant fordi den viser til eldre litteratur som ikke er registrert i ASFA eller andre databaser.en bibliografi over litteratursamlingen hans

 • Hvordan finne en artikkel ved hjelp av doi?
  [18.04.08 10:15]
  Flere forlag sløyfer nå sidetall til artiklene i sine referanselister. De henviser istedet til doi. For å finne artikkelen går man til nettsiden til The Digital Object Identifier (doi) der man skriver eller limer inn doi-navnet i en søkeboksmysource.php

 • Harvard påbyr no Open Access
  [29.02.08 16:30]
  Saksa frå "På høyden" : "det prestisjetunge Harvard-universitetet har gjort open elektronisk publisering obligatorisk for vitskapleg tilsette. Også UiB førebur tiltak for å gjere forsking friare tilgjengeleg".  Havforskingen har og eit verktøy for open elektronisk publisering, med  fulltekstarkivet sitt  Brage

 • Glad i bøker?
  [24.02.08 12:00]
  Har du mange bøker i dine hyller? Faglitteratur? Skjønnlitteratur? Er du attpåtil glad i systematikk, så kan LibraryThing være et nyttig og hyggelig verktøy for registrering av samlingen(e) din

 • NIFES har besluttet å satse mer på elektroniske tidsskrifter
  [22.02.08 13:39]
  Det blir dermed færre papirutgaver på instituttet og det betyr at sirkulasjon opphører på en del tidsskifter fra og med 2008. Avtale er gjort med EBSCO (tidsskrift-agenten vi bruker) om en omlegging fra papir til elektronisk for følgende titler :

  British journal of nutrition (online) tilgang fra vol.1,1947-
  Food additives & contaminants (online) - tilgang fra vol.16,1999-
  International journal for vitamin and nutrition research (online)- tilgang fra vol.69,1999-
  Journal of analytical atomic spectrometry (online) -  tilgang fra vol.12,1997-
  Journal of lipid research (online) - tilgang fra vol.1,1959-
  Journal of nutrition (online) -  tilgang fra vol.1,1928-
  Journal of physiology (online) - tilgang fra vol.1,1878-
  Journal of the American Oil Chemists' Society (online) - tilgang fra ol.74,1997-
  Lipids (online) - tilgang fra vol.1,1966
  Nutrition & food science (online)- tilgang fra vol.30,2000-
  Nutrition research reviews (online) - tilgang fra vol.1,1988-
  Proceedings of the Nutrition Society (online) - tilgang fra vol.1,1944-
  Risk analysis (online) - tilgang fra vol.18,1998,nr.5-
  Scandinavian journal of food & nutrition (online) - tilgang fra vol.46,2002-

  Noen titler er fortsatt ikke ok fra leverandør, det gjelder :

  Analytical chemistry
  Annual review of biochemistry
  Annual review of nutrition
  Epidemiology and infection
  Nutrition reviews

 • Antarktis-litteratur igjen
  [22.02.08 09:30]
  Under LIMA sine nettsider ligger en ganske omfattende Antarktis-bibliografi  med lenker til en mengde fulltekst-dokumenter, kart, bilder, osv. Forsøk et søk på "krill"

 • Kan du ikke åpne ICES CM documents på ICES sine nettsider?
  [06.11.07 16:00]
  Det kan skyldes den versjon av Adobe Acrobat du har på din maskin. Det har vist seg at på pc-er som bare har Adobe Acrobat (standard) installert kan man ikke åpne ICES CM documents. ICES sine sider krever at man har Acrobat Reader (det er gratisversjonen) og det er bare denne versjonen som har støtte for den interaktivitet som ICES har lagt opp til. Vår erfaring er at det heller ikke er tilrådelig å ha begge versjoner installert på samme maskin da det kan få uventede virkninger i andre sammenhenger
 • ASFA fra hvorsomhelst
  [05.11.07 13:00]
  CSA har nå lagt til rette for at man kan søke mot ASFA også på reise. Men det er avgjørende at man bruker sin egen pc og at man registrerer seg i CSA Illumina My Research før avreise. Denne registreringen må skje innenfor campus og har en varighet på 3 måneder. Man kommer til søkeskjermen ved å klikke på "launch CSA illumina"
 • American fisheries society
  [04.10.07 12:15]
  Vi har nå opprettet elektroniske abonnement fra 2002 på følgende titler fra AFS: Transactions of the American Fisheries Society, North American Journal of Fisheries Management  , North American Journal of Aquaculture og Journal of Aquatic Animal Health.
 • Apartheid i forskning
  [26.09.07 17:00]
  For de av dere som ikke fikk lest artikkelen i gårsdagens BT om forskningspublisering og konsekvenser for utviklingsland kan den leses her
 • Aquatic invasions - et russisk tidsskrift om introduserte arter
  [15.09.07 11:00]
  Aquatic invasions er engelskspråklig, så dagens lys i 2006 og er fritt tilgjengelig på nettet (Open access). Temaene skal være biologiske invasjoner i europeiske ferskvann og kystsoner. Alle artiklene vil etterhvert bli registrert i ASFA av VNIRO som har ansvaret for den russiske litteraturen i denne databasen
 • Stadig mer marin litteratur tilgjenggjøres i fulltekst!
  [31.08.07 12:15]
  AVANO har per 31.august høstet hele 99103 elektroniske publikasjoner fra 82 marine institusjonsarkiv over hele verden. Vårt Brage er foreløpig ikke innmeldt siden den fortsatt er en beta-versjon. Men før utgangen av året bør også Havforskningsinstituttets dokumenter være gjenfinnbare i AVANO. I dag inneholder Brage 886 fulltekst publikasjoner. NB Det må foreløpig ikke lages lenker til Brage i referanselister, fordi lenkene skal endres når fullversjonen lanseres!
 • 48 MEPS-artikler er nå registrert i fulltekst i BRAGE
  [05.07.07 15:30]
  Forlaget Inter-Research tillater at vi legger ut forlagets pdf 4 år etter at en artikkel er  publisert i et av deres tidsskrifter.  Vi har kartlagt 48 artikler av forskere her på Havforskningsinstituttet. Sjekk gjerne her om du savner din artikkel
 • Vi har god respons og mottar mange postere til BRAGE
  [21.06.07 11:00]
  men kan dere oppgi når og i hvilken forbindelse (evt på hvilken konferanse) posteren har vært presentert? Vi oppfordrer dere til å sende digitale utgaver til biblioteket. Eksempler kan sees i BRAGE
 • Antallet "open access" tidsskrifter øker dag for dag
  [01.06.07 09:30]
  2718 titler er nå registrert i "Directory of Open Access Journals" (DOAJ). De aller fleste titlene er tilgjengelige i BIBSYS
 • Ønsker du å legge ut artiklene dine på nett?
  [24.05.07 12:00]
  Individuelle regler gjelder for det enkelte tidsskrift, sjekk ROMEO. De færreste forlag tillater at man legger ut forlagets pdf. Mange tillater at man legger ut postprint, altså siste utgave av ens eget artikkelmanus med evt. endringsforlag fra fagfeller inkorporert -  og dermed identisk i innhold, men ikke i utseende til artikkelen slik den blir seende ut i tidsskriftet. Andre forlag tillater kun at man legger ut preprint, altså førsteutkastet som sendes til forlaget
 • Ved Havforskningsinstituttet ønsker vi ikke å være dårligere på open access!
  [24.04.07 11:30]
  Forskningsrådet la i går ut en  artikkel på forskning.no som fremhever NHH som vinneren når det gjelder institusjonsarkiv og open access i Norge. ... også ved UiB legger noen forskningsmiljøer inn alt de har lov til. Det gjelder særlig Geofysisk institutt og Nansensenteret. Her ved biblioteket arbeider vi intens i disse dager for å få på plass et institusjonsarkiv for Havforskningsinstituttet! 4. mai er bibliotekarer fra Vestlandet invitert til et seminar her hos oss for å diskutere gode løsninger.
  Videre kan vi nevne at biblioteket heller ikke har ligget på latsiden når det gjelder open access og klargjøring for dette. Allerede er Fisken og havet (323 hefter), Fisken og havet serie B (113 hefter), Fisken og havet, Særnummer (68 hefter) og Serie havundersøkelser (150 hefter) ferdig digitalisert og tilgjengeliggjort i BIBSYS
 • Hvem kan sitere ICES CM documents?
  [14.09.06 14:30]
  Idag har vi mottatt følgende avklaring fra ICES General Secretary: studenter kan fritt referere til ICES CM documents i sine "universitets-publikasjoner", mens forskere må innhente tillatelse fra forfatteren dersom planen er å sitere i et fagfelle-tidsskrift
 • Markedsføring Fulbright-stipend
  [29.08.06 15:50]
  Undertegnede hadde for noen dager siden et uformelt møte med direktøren for Fulbright Norge, Sonia Noronha Mykletun. Hun håpet på flere søkere til Fulbright-stipend og hennes ønske er herved brakt videre! Mer info på deres nettside. NB søknadsfrist 15.september! Hilsen Brit Skotheim
 • 2006-07-07 Etter kurset i EndNote fikk vi en påminnelse om at EndNote 8 ikke er god. På IT har de registrert at 55 maskiner har denne versjonen og det anbefales sterkt å slette denne og laste ned EndNote 9 (men EndNote 7 er forsatt god..). For eventuell konvertering fra Procite til EndNote, se veiledning
 • 2006-06-22 Alle hefter i rapportserien Fisken & Havet er nå digitalisert! Vi er ikke så rent lite stolte på biblioteket over å ha fullført vårt første digitaliseringsprosjekt. Fra 1958 fram til i dag er det publisert 313 hefter i F & H. Disse er nå skannet og tilgjengeliggjort på Internett. Enklest er det å søke opp de rundt 500 enkeltartiklene i BIBSYS, men det vil nok ikke ta lang tid før også Google har høstet dem inn. Artiklene passer vel best i Google Scholar, og vi vil jobbe for å "melde dem inn" også der
 • 2006-06-07 Det blir kurs i EndNote 27. juni på Klasserommet i C. Sundtsgt. Det er plass til 10 deltakere. Kurset er et heldagskurs og undervisningen er tilrettelagt slik de gjør på universitetet her i byen med kursleder fra Visma. Påmelding til Brit Skotheim på biblioteket. Gi beskjed om du kan benytte egen pc da Klasserommet bare har 6 stasjonære maskiner. Her gjelder først til mølla ...
 • 2006-06-02
  Problemer med å aksessere ICES CM papers? Nettleseren Firefox kan ikke brukes - bruk derfor Internet Explorer for e-utgaven av ICES CM papers. Dersom dette ikke virker ta kontakt med IT for en mindre oppgradering av Adobe Acrobat. Send email til Helpdesk, merket Adobe Acrobat i emnefeltet
 • 2006-05-30 Vi har nå e-tilgang helt tilbake til volum 1 av Journal of the acoustical society of America. Men det er viktig å være klar over at dette ikke synliggjøres i ASFA eller ISI, da tidsskriftet er gitt ut av en forening og ikke så lett lar seg kople mot disse databasene slik vi gjør med tidsskriftene i de store forlagspakkene
 • 2006-05-03 Bibliotekene får ikke skanne artikler fra papir-tidsskrifter pga copyright. Vi kan heller ikke sende videre artikler skannet av andre. Her gis det klare signaler fra forlagene om at vi ikke må bryte med deres rettigheter (eiendomsretten). Forlagene er mektige og tviholder på eiendomsretten. På sikt kan dette løses ved at forskerne enten velger å publisere i Open Access-tidsskrifter - se blant annet leder-artikkel i siste nr av Forskerforum , eller forlanger at forlagene godtar parallell-publisering i lokale institusjonsarkiv. Dere oppfordres alle til å innhente tillatelse fra forlagene til lokal publisering for hver artikkel dere får antatt. Se brev som benyttes ved Lund universitet eller Sparc association her.
 • 2006-05-03 Illustrert norsk skipsliste anskaffes som bokutgave i ett større antall hvert år, men alle er kanskje ikke klar over at vi også har abonnement på e-utgaven av alle tre skipslistene. Fordelen med å bruke e-utgaven er at opplysninger om båtene oppdateres daglig. Når det gjelder bildene er det ikke like lett å være ajour, forteller forleggeren, og utskifting skjer noe mer tilfeldig. Forlaget er her avhengig av et fåtall frilans-fotografer langs kysten. Skipslistene kan søkes opp i BIBSYS. Brukernavn og passord utdeles fra biblioteket
 • 2006-04-29 Abonnementet på Lovdata er utvidet med en brukertilgang fra 28.februar i år (fra to "identer" til tre) . Dette skulle gjøre det enklere for jurister og andre å utføre Lovdata-søk. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til biblioteket. Samtidig minner vi om abonnementet på Norsk Lovkommentar. Her gis tilgang på grunnlag av IP-adresse. Begge kan søkes via BIBSYS
 • 2006-04-27 Noen tall fra bibliotekstatistikken 2005
 • 2006-04-05 Har du ajourført din forskerprofil i OceanExpert? Stikkprøver avslører at enkelte profiler stammer fra den opprinnelige registreringen foretatt av biblioteket i 1999. OceanExpert er nyttig i verdensmålestokk, men helst når opplysningene er relativt ferske. 11251 havforskere er registrert per dags dato.
 • 2006-02-08 Norges klassifisering av publikasjonskanaler
  Vil du sjekke hvordan dine publikasjonskanaler (tidsskrifter) blir verdsatt og klassifisert av Universitets- og høgskolerådet kan det gjøres på Register over publikasjonskanaler som ble oppdatert uke 2 i år (nivå 2 er øverste nivå)
 • 2006-01-31 Flott nyhet om Journal of fish biology
  Blackwell har nå lastet inn alle årganger av tidsskriftet tilbake til 1969, vol. 1. HI har som kjent e-abonnement på Blackwell STM collection (Science, Technical and Medical) - i alt 380 tidsskrifter, og der inngår Journal of fish biology
 • 2005-09-16 Google har lansert ny søkemaskin for å søke etter blogger: Google Blog Search
 • 2005-04-22 Ønsker du å bli varslet hver gang din artikkel blir sitert? Registrer deg hos ISI under Citation Alerts
 • 2005-04-18 Fornye egne lån? Registrer deg i BIBSYSAsk
 • 2005-04-15 Positive og negative tall fra bibliotekstatistikken 2004
 • 2005-04-14 BIBSYSAsk er det nye søkegrensesnittet til BIBSYS
 • 2005-04-13 Marine biology research (tidl Sarsia+Ophelia), på nett
 • 2005-04-05 Les om åpen publisering (Open access) under Gratistidsskrifter på nett på bibliotekets nettside
 • 2004-10-10 Her er e-utgaven av Statens personalhåndbok - klikk på "Logg inn med IP"
 • 2004-09-24 Vi har nå e-abonnement på Norsk lovkommentar
 • 2004-01-01 Vi har nå e-abonnement på Store Norske Leksikon
 • 2003-09-09 HighWire - 690000 fulltekstartikler gratis på nettet.
 • 2003-02-26 Ca 300 nye abonnement fra Academic Press