Hopp til hovedteksten

Konferanser

Ocean Outlook

19.02.2015 - 20.02.2015

Ocean Outlook er et vitenskapelig møte som vil alternere mellom Bergen og Woods Hole, og vi vil herved invitere til et 2-dagers møte i Bergen hvor havets helse settes på dagsordenen; i lys av de pågående og forventede endringene i det globale klimaet.

Arctic Frontiers 2015

18.01.2015 - 23.01.2015

Arctic Frontiers er en internasjonal arena for bærekraftig utvikling i Arktis. Konferansen tar for seg muligheter og utfordringer for å oppnå levedyktig økonomisk vekst med samfunns- og miljømessig bærekraft som bakteppe. Temaet for Arctic Frontiers 2015 er klima og energi. Havforskningsinstiuttet deltar også i år med flere foredragsholdere og postere.

Tid og sted: Tromsø, 18-23 januar 2015

Les mer om konferansen

Workshops

WiMOpt2014)

12.11.2014 - 14.11.2014

Workshop in Applied Mathematical Modelling, Optimization & Uncertainty Quantification 

Forskningsdagene

Forskningsdagene 2013: Fisk – er dét og farleg no?

23.09.2013

Dei som (forhåpentlegvis) veit svaret tek debatten!

Forskar Ingvild Eide Graff frå Nifes, forskar Ole Torrissen frå Havforskingsinstituttet, Henrik S. Huitfeldt, kreftlege og professor på Rikshospitalet og Sigurd Enge som er rådgjevar for marin forvalting hos Bellona.

Ukens orientering

Ferdige arrangement:

Årsmøte Fiskerifaglig forum 2013

13.05.2013 - 14.05.2013

Fiskerifaglig Forum ønsker å sette fokus på fremtidig bistand innen fiskeri - og akvakultursektoren og Norge som global aktør, og inviterer til et seminar om tema: Fisk for matsikkerhet og utvikling i Oslo 13-14 mai 2013.   Første dag av seminaret vil fokusere på de tanker som de ulike partiene har om dette temaet og hvordan de ser for seg fremtidig innsats.  Andre dag av seminaret vil presentere nærmere noen utvalgte pågående prosjekter og utfordringer relatert til:

  • oppbygging og vedlikehold av kompetanse for bedre forskning, overvåkning og forvaltning av kyst- og havområder
  • matsikkerhet gjennom akvakultur

i land hvor Norge kan utgjøre en positiv forskjell.

Program: http://www.imr.no/prosjektsiter/fishery_forum/arrangement/nb-no

Vis flere