Hopp til hovedteksten

Konferanser

Johan Hjort Symposium 2014

06.10.2014 - 09.10.2014

I 2014 er det hundre år siden Johan Hjort skrev sitt monumentale verk om årsaker til den naturlige variasjonen i fiskebestandenes størrelse.

Arctic Frontiers 2014: Humans in the Arctic - Call for Papers

19.01.2014 - 24.01.2014

Arctic Frontiers holder for åttende gang sin årlige konferanse i Tromsø, dette skjer den 19-24 januar 2014. Årets tema er: Mennesker i Arktis. Konferansen er en sentral arena for diskusjoner rundt arktiske spørsmål. Konferansen samler representanter fra vitenskap, politikk og det sivile samfunn til å dele sine synspunkt på hvordan kommende utfordringer kan håndteres for å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis.

Fiskerienes effekt på bunnfauna og –habitat

16.06.2014 - 19.06.2014

I midten av juni arrangerer ICES et symposium i Tromsø om fiskerienes virkning på bunnfauna og –habitat. Forskerne skal blant annet drøfte hvordan ulike fiskeredskaper påvirker havbunnen og hvilke virkninger det kan ha for en økosystembasert forvaltning av ressursene i havet.

Workshops

Forskningsdagene

Forskningsdagene 2013: Fisk – er dét og farleg no?

23.09.2013

Dei som (forhåpentlegvis) veit svaret tek debatten!

Forskar Ingvild Eide Graff frå Nifes, forskar Ole Torrissen frå Havforskingsinstituttet, Henrik S. Huitfeldt, kreftlege og professor på Rikshospitalet og Sigurd Enge som er rådgjevar for marin forvalting hos Bellona.

Ukens orientering

Ferdige arrangement:

MAREANO Brukerkonferanse 2013

01.11.2013

Nye resultater fra områdene som er kartlagt i Barentshavet og Norskehavet er i fokus på MAREANO sin Brukerkonferanse 1. november.

Vis flere