Hopp til hovedteksten
Nysgjerrig ung jente

Forskningens verktøy

Tema for Forskningsdagene 2010 er "forskningens verktøy". Utstyr, undring, vitenskapelig metode, tidsseriedata og den menneskelige hjerne selv. Alt dette er verktøy for forskningen.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. Målsetningene er blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning, og bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.

Havforskningsinstituttet er med på Forskningsdagene gjennom en rekke ulike aktiviteter som er omtalt på denne siden. Allerede 15. september er det mini forskningstokt i Tromsø med forskningsfartøyet ”G.O. Sars”. Og fredag 24. september og lørdag 25. er det full fart med forskningstorg i Arendal, Bergen og Tromsø.

Skoledag i Parisvatnet

[20.09.10] Tirsdag 14. september inviteres 6. klassingene ved Bakken og Rong skular i Øygarden til en forskningsdag ved Havforskningsinstituttets feltstasjon i Parisvatnet.

les mer

Forsker Grand Prix

[24.09.10] Forstyrres fisken av Forsvarets sonarer? Det er temaet til Lise Doksæter som stiller på Forsker Grand Prix i Bergen for Havforskningsinstituttet.

les mer

Forskningsstasjon Bergen: Torske talenter

[24.-25.09.10] Kan du synge som en hval, plystre som en sild, eller grynte som en torsk? På Havforskningsinstituttets stasjon under Forskningsdagene kan du få prøve å imitere fiskelyder.

les mer

Møt en forsker i Aust-Agder

[24.09.-03.10.10] Har du lyst til å høre havforsker Tone Falkenhaug fortelle om oseanets mest vellykkede rovdyr, manetene?

les mer

Foredrag: Tobisen – en fisk i sand, en fisk i vann

[24.09.10] Danskene kaller den for sandgrevling fordi denne fisken er nedgravet i sanden store deler av året. I Norge kalles den for sil eller tobis.

les mer

Minitokt: Datainnsamling på bølgene blå!

[15.09.10] Havforskningsinstituttet ønsker å vise hvordan felt- og laboratoriearbeid danner grunnlag for forskning og forvaltning av marine bestander i våre havområder, og har derfor invitert elever i videregående skole til å være havforsker for en ettermiddag på Norges største og mest moderne forskningsskip.

les mer

Forskningsstasjon Tromsø: Våte verktøy

[24.-25.09.10] Hvordan fungerer en trål, og hvorfor har selen fått mobiltelefon? Bli kjent med Havforskningsinstituttet og hvordan felt- og laboratoriearbeid danner grunnlag for forskning og forvaltning av marine bestander i våre havområder.

les mer

Forskningsstasjon Arendal: Gjør det usynlige synlig

[24 - 25.09.10] På forskningstorget i Arendal er det biologiske mangfoldet i havet tema. Planter og dyr som er så små at vi ikke kan se dem vies spesiell oppmerksomhet.

les mer

Foredrag: Sjå havet med øyrene

[25.09.10] Menneska ser berre nokre meter under vatn medan kval kommuniserar mellom kontinenta med lyd. Senter for marin økosystemakustikk brukar lyd for å lage bilete av havet si hemmelege verd.

les mer