Hopp til hovedteksten
Kjell_Rong_Utne.JPG

Kjell Rong Utne

Phone: 936 52 875
Visiting address: 3 etg rom nummer 327 Nordnesgaten 33, 5005 Bergen

Works with

Jeg arbeider med interaksjoner mellom pelagisk fisk i Norskehavet med et fokus på NVG-sild, kolmule og makrell. Videre ser jeg på koblingen mellom dyreplankton og den pelagiske fisken. I arbeidet brukes både analyser av data fra toktvirksomhet og det er en stort fokus på utvikling og bruk av modeller. Modellen er hovedsaklig individbasert modeller av fiskens vandring som funksjon av miljø og mattilgang, men flerbestandsmodeller av fiskeartenes påvirkning på hverandre er og under utvikling.

Curriculum Vitae

Kjell Rong Utne

Date of birth: 29 October 1980
Nationality: Norwegian
Marital status: Single
Gender: Male

HIGHER EDUCATION

2007-2010 Philosophiae doctor (Ph.D.) University of Bergen. Title: Spatial interactions between pelagic fish in the Norwegian Sea.

2003 - 2005 Master’s Degree in Fisheries Biology and Fisheries Management, University of Bergen.
Master thesis: “Acoustic shadowing in dense herring layers, measured from a bottom-mounted transducer”.

2000-2003 Bachelor Degree in Biology, University of Bergen.

1996-1999 High School, Langhaugen skole, Bergen
High level biology, mathematics and business administration.

 

MILITARY SERVICE

1999 – 2000 Military service as a Radio Operator on board the vessel “KNM Valkyrien”.

 

EMPLOYMENT HISTORY

2010 - Post-doc at the Institute of Marine Research.

2007 - 2010 PhD Student at the Institute of Marine Research.

2004 - 2006 Survey Assistant at the Institute of Marine Research. Various biological sampling of fish and scrutinizing of acoustic data.

2001 - 2006 Taxi Driver in Bergen-Taxi, part-time.

1997 - 2001 Cleaning assistant at ”Landåstorget seniorsenter”, part-time.