Hopp til hovedteksten
Svein Sundby.jpg

Svein Sundby

Telefon: 481 23 621

Arbeider med

Fysisk-biologiske prosesser i marine økosystemer

Klimavariabilitet, klimaendringer og virkningene på marine økosystemer

Fiskeplanktondynamikk

Fiskerioseanografi

 

Publikasjoner:

Google Scholar:

http://scholar.google.no/citations?user=PjdsPEAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Kronologisk produksjon inkludert rapporter og presentasjoner:

CRIStin:

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=48598&la=no&instnr=7431

Curriculum Vitae

Utdannelse:

Dr. philos Universitetet i Bergen 1995, marin økologi.

Cand. real Universitetet i Bergen 1974, fysisk oseanografi.

 

Stillinger:

Forsker ved Havforskningsinstituttet siden 1975.

Assosiert forsker ved Bjerknes senter for klimaforskning siden 2000.

 

Tidligere stillinger:

Professor II ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, 2003-2013.

Leder for Forskningsprogram Klima-fisk  ved Havforskningsinstituttet, 2007-2010.

Leder for Forskningsgruppe for oseanografi ved Bjerknes senter for klimaforskning, 2002-2006.

Leder for forskningsprogrammer (Rekrutteringsmekanismer, Havklima og Norskehavsprogrammet), 1990-1998.

 

Styrer, råd, komiteer, prosjekter:

Nåværende:

Formann for vitenskapskomiteen under FAO/NORAD/IMR for utvikling av ny forskningplan for Nansenprogrammet, 2013-2014.

Co-convener for "Johan Hjort Symposium on Recruitment dynamics and Stock Variability" i oktober 2014, 2013-2014.

Hovedforfatter i kapittel 30 "The Oceans" under FNs Klimapanel (IPCC), Arbeidsgruppe II, 2010-2014.

 

Noen utvalgte tidligere:

Prosjektleder for KILO-prosjektet, Kunnskapinnhenting i Lofoten-Vesterålen, 2011-2013.

Medlem av styringskomiteen "Climate Change in the Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME)" under FAO, 2011-2013.

Co-convenor for Andre internasjonale symposium for “Effects of Climate Change on the World’s Oceans” under ICES, PICES og IOC, 2011-2012.

Medlem av Regjeringens klimatilpasningsutvalg, 2009-2010.

Formann for Norges forskningsråds komité Frie prosjekter i Miljø og Utviklingsforskning (FRIMUF), 2010-2011.

Medlem av Norges forskningsråds komité Frie prosjekter i Miljø og Utviklingsforskning (FRIMUF), 2007-2009.

Viseformann for den vitenskapelige styringskomiteen for GLOBEC, 2006-2010.

Medlem av "ICES Study Group on Recruitment Variability in North Sea Planktivorous Fish", 2006-2008.

Medlem av Norges forskningsråds rådgivningskomité Globale klimaendringer, 2005-2009.

Leder for System 1: "Arctic and Nordic Seas" i  EUROCEANS (a European Network of Excellence) System 1 Arctic and the Nordic Seas, 2004-2009.

Prosjektleder for NFR-prosjektet ECOBE, Effects of Climate Variations in the Barents Sea Ecosystem, 2003-2006.

Medlem av IGBPs temagruppe for utvikling av vitenskapsplanen for IMBER (Integration of Marine Biogeochemistry and Ecosystems Research), 2002-2003.

Medlem av NORAD/IMRs styringsgruppe for marin forskning og utdanning i det sørlige Afrika, 1995-2003.

Medlem av ulike SCOR-komiteer,1995 -2006. 

Formann for ICES arbeidsgruppe for "Cod and Climate Change", 1995-1998.

Medlem av GLOBECs vitenskapelige styringskomité under IGBP, 1995-1998.

Medlem av GLOBECs interim styringskomité under IGBP, 1991-1994.

Co-convener for ICES Symposium for "Cod and Climate Change" 1993.

Medlem av ICES arbeidsgruppe for "Cod and Climate Change",  1992-1994.

Medlem av evalueringskomiteen for forskningsprogrammet OPEN (Ocean Production Enhancement Network Research)  under Canadian Research Council, 1991-1993.

Medlem av ICES styringsgruppe for "Cod and Climate Change",  1991.

Formann for ICES Study Group on Cod Stock Fluctuation, 1989-1990.

Medlem av Rådet for naturvitenskap under Norges Almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1985-1989.

Medlem av ICES styringskomité for International Recruitment Programme (IREP), 1986-1988.

Sekretær i Norske havforskeres forening, 1984-1986.

 

Undervisning:

Veileder for 12 mastergradsstudenter fra 1988 og 6 dr.gradsstudenter  fra 1997 ved Geofysisk institutt og Biologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Foreleser i GEOF 230 "Fysisk-biologiske koplinger" ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, 2003-2013.

Foreleser i klima og marine økosystemer ved Eduardo Mondlane-universitetet, Mocambique, i 2011 og 2013.