Hopp til hovedteksten

Samuel Subbey

Telefon: 468 36 823
Besøksadresse: Nordnesgt. 33, 5817 Bergen

Arbeider med

Analyse av fiskeri data, tidsserieanalyse for å identifisere årsaksforhold, og tidsserier modellering og prediksjon. Jeg er ellers opptatt med forskning for å utvikle et rammeverk for enkle ('parsimonious') bestandsmodeller med høy prediktiv evne. Rammeverket tar hensyn til data og modell parameter usikkerhet, og gjør det mulig for å spore hvordan disse usikkerhetene forplanter seg gjennom modelleringsprosessen og hvordan detter påvirker modellprekdisjoner og andre kovterådparametrer.