Hopp til hovedteksten
Nina Sandlund og breiflabb

Nina Sandlund

Telefon: 55 23 85 80
Besøksadresse: Nordnesgaten 50 5005 Bergen e-mail: ninasa@imr.no

Arbeider med

Sykdommer på fisk og skalldyr, Bakterielle infeksjoner, Immunhistokjemi / histologi, marine fiskelarver

Jeg jobber for tiden for det meste som forsker på prosjektet "”Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway”. En viktig del av dette prosjektet er screening av ulike ville fiskebestander for VHS-virus i norske farvann.

Jeg har tidligre jobbet mye med sykdomsfremkallende bakterier i marine klekkerier. Det er dette fagfeltet som dr. gradsarbeidet omhandler. I dette arbeidet inngår også smittemodeller og histologi (immunhistokjemi) . 

Jeg er også involvert i instituttets arbeid på skallsyke på hummer.

Curriculum Vitae

Oppdatert 17.09. 2013

STILLING: Forsker 1109

UTDANNING:

PhD ved universitetet i Bergen 2008
Autorisert Fiskehelsebiolog: Cand. scient. i akvakultur, retning fiskehelse, Institutt for Fiskeri og marinbiologi, Universitetet i Bergen, juni 2003.
Høgskolekandidat i Akvakultur ved Høgskulen i Sogn og Fjordane juni 1999.


DOKTORGRADSAVHANDLING

“The role of opportunistic bacteria in marine cold water larval cultures” (Disputerte 7.11.2008)


VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Sandlund, N., Torkildsen, L., Magnesen, T., Mortensen, S., Bergh, Ø., (2006) Immunohistochemistry of Great Scallop, Pecten maximus larvae experimentally challenged with pathogenic bacteria. Diseases of Aquatic Organisms 69: 136-173

Sandlund N & Bergh Ø (2008) Screening and characterisation of potentially pathogenic bacteria associated with Atlantic cod Gadus morhua larvae: Bath challenge trials using a multidish system. Diseases of Aquatic Organisms: 81: 203-217

Engelsen AR, Sandlund N, Fiksdal IU, Bergh Ø (2008) Immunohistochemistry of Atlantic cod larvae Gadus morhua experimentally challenged with Vibrio anguillarum. Diseases of Aquatic Organisms 80: 13-20

Sandlund N, Rødseth OM, Knappskog D, Fiksdal IU, Bergh Ø (2010) Comparative susceptibility of turbot, halibut, and cod yolk-sac larvae to challenge with Vibrio spp. Diseases of Aquatic Organisms 89: 29-37

Olsen AB, Nilsen H, Sandlund N, Mikkelsen H, Sørum H, Colquhoun DJ (2011) Tenacibaculum sp. associated with winter ulcers in sea-reared Atlantic salmon Salmo salar. Diseases of Aquatic Organisms 94 (3) 189-199

Wiik-Nielsen CR, Løvoll M, Sandlund N, Faller R, Wiik- Nielsen R, Jensen BB (2012) First detection of piscine reovirus (PRV) in marine fish species. Diseases of Aquatic Organisms 97:255-258

Johansen R, Bergh Ø, Modahl I, Dahle G, Gjerset B, Holst JC, Sandlund N (2013) High prevalence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in Norwegian spring-spawning herring. Mar Ecol Prog Ser 478:223


RAPPORTER / KAPITLER I RAPPORTER:
3.7.1 Sykdom og smittespredning, Kyst og Havbruk 2008

Skallsyke hos hummer (2011) s. 39-40 Havforskningsrapporten (Institute of Marine Research Annual Report)


POPULÆRVITENSKAPELIGE ARBEIDER / FAGTIDSSKRIFTER etc:

Smitteforsøk på Kamskjellarver, (Pecten maximus), med mulige patogene bakterier. Fiskehelsebladet nr. 1 2003 (s. 39-41)

Screening av opportunistiske patogener i torskeklekkerier. Fiskehelsebladet nr. 1 2008 (s.38-41 )

Skallsyke på amerikansk hummer. Schrödingers katt 20.05.2010

Viral Hemoragisk Septikemi Virus (VHSV) langs Norskekysten. Fiskehelsebladet Juni 2010, s 7-9.

VITENSKAPELIGE KONGRESSER, SYMPOSIER,

FOREDRAG
FRIENDS AND FOES: COD Gadhus morhua L YOLK SACK LARVAE EXPERIMENTALLY CHALLENGED WITH OPPORTUNISTIC BACTERIA. Sandlund N., Karlsbakk E., Otterlei E., Bergh Ø. Fifth International Symposium on Aquatic Animal Health – ISAAH, September 2-6, 2006 San Francisco, California USA

Patogene bakterier i yngelproduksjonanlegg. Sandlund N., Engelsen A.R, Karlsbakk E., Otterlei E., Olsen H. R., Espedal P.G., Brunvold L., Bergh Ø. Frisk Fisk 2007, 23-25 januar, Tromsø, Norge

Sykdommer hos torsk- og kveiteyngel. Sandlund N., Brunvold L., Engelsen A.R, sunde I.R og Bergh Ø. Lofotseminaret 20-22.06 2007, Nusfjord

God torskehelse - en nødvendighet for torskeoppdrett. Sandlund N. Pressefrokost Aqua Nor 15.08.2007

Vibriose i torskeoppdrett. Sats på torsk 2009, Bergen, Norge 11-13 februar.

Bakterielle problemer i marine klekkerier – oppsummering av Dr. avhandling. Seminar 23.02.09, Veterinærinstituttet i Oslo, Norge

Shell disease in American lobster (Homarus americanus) from Norwegian waters. Nina Sandlund, Egil Karlsbakk, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid U. Fiksdal, Eva Farestveit, Knut E. Jørstad, Ann Lisbeth Agnalt. The 9th International conference and workshop on lobster biology and management. 19-24th June 2011, Bergen.

Viral hemoragisk septikemi virus (VHS) i vill- og oppdrettet fisk. Nina Sandlund, Renate Johansen, Øivind Bergh. Havbrukskonferansen NFR, Stavanger, Norway. 16-18th April 2012.

Mye VHS-virus i sild. Renate Johansen, Nina Sandlund, Torsten S. Boutrup, Helle Frank Skall, Niels Jørgen Olesen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Geir Dahle, Øivind Bergh. Havbrukskonferansen NFR, Stavanger, Norway. 16-18th April 2012.


PLAKATPRESENTASJONER
Sandlund, N., Torkildsen, L., Kongshaug, H., Bergh Ø., (2002). Experimental challenges of Great Scallop, Pecten maximus, larae with opportunistically pathogenic bacteria. World Aquaculture Society, Beijing, China, April.

Sandlund, N., Torkildsen, L., Magnesen, T., Mortensen, S., Bergh, Ø., (2005) Challenge experiments and immunohistochemical examinations of Great Scallop, Pecten maximus, larvae. EAS (European Aquaculture Society) Trondheim, Norway, 05.08-09.08.

Olsen AB, Sandlund N, Rudra H, Mikkelsen H (2007) Experimental reproduction of skin ulcers in Atlantic salmon (Salmo salar L.) with a Tenacibaculum ovolyticum-like bacterium. European Association of Fish Pathologists (EAFP). Grado, Italia, 17. – 21. Sept. 2007


Sandlund, N., Engelsen, A.R., Fiksdal, I.U., Bergh, Ø. 2007. Immunohistological examinations of cod larvae, Gadus morhua, experimentally challenged with Vibrio anguillarum. Vibrio 2007. Institut Pasteur, Paris, Frankrike, 28. nov. - 1. Des. 2007.


Sandlund, N., Karlsbakk, E., Otterlei, E., Bergh, Ø. 2007. Cod, Gadus morhua, yolk sac larvae experimentally challenged with opportunistic bacteria. Vibrio 2007. Institut Pasteur, Paris, Frankrike, Nov 28-Dec 1 2007.


Brunvold L, Sandlund N Bergh Ø 2007 Bacterial communities associated to Atlantic cod Gadus morhua larvae experimentally infected with Listonella anguillarum and Vibrio logei through live feed. Institut Pasteur, Paris, Frankrike, Nov 28-Dec 1 2007.


Posterene vist i Paris ble også vist på Frisk torsk/Sats på torsk i Tromsø februar 2008 og på Havbrukskonferansen i Tromsø April 2008

Sandlund N, Rødseth OM, Knappskog DH, Fiksdal IU, Bergh Ø (2008) Differences in susceptibility to Vibrio anguillarum serotypes in yolk-sac larvae of turbot, halibut and cod. International Conference on Fish diseases and Fish immunology, Sept. 6.-9. 2008, Iceland

Isachsen CH, Sandlund N, Bergh Ø, Einen ACB, Samuelsen OB (2009) Uttestning av virulens for atypiske isolater av Vibrio anguillarum fra torsk (Gadus morhua). (Frisk Fisk, Bergen, 20-21 Jan)

Ørstavik S,Sandlund N, Fiksdal I. U, Bergh Ø (2009) Virulensstudier av Vibrio splendidus hos torskelarver, Gadus morhua. (Frisk Fisk, Bergen, 20-21 Jan) 

Sandlund N, Ørstavik S F, Fiksdal I U, Bergh Ø (2009) Is Vibrio splendidus pathogenic to Atlantic cod larvae? (Larvi 2009 7th-10th September, Ghent, Belgium)

Sandlund N, Johansen R, Attila T, Bergh Ø (2010) Undersøkelser for Viral hemmoragisk septikemi virus (VHS-virus) i villfisk i Norge. Havbrukskonferansen 19th-21st April, Trondheim, Norway) 

Renate Johansen, Torsten Snogdal Boutrup, Helle Frank Skall, Nina Sandlund, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Øivind Bergh, Niels Jørgen Olesen (2013)Atlantic herring show high mortality rate in bath challenge with viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV). EAFP, 2nd -6th Sept. Tampere, Finland.

 

DIVERSE FOREDRAG, etc.

Genotyping av bakterier. Sandlund N. Selvvalgt emne, Ph.D seminer ved UiB 24.04.06

Prøveforelesning for PhD graden: Immunfunksjoner og forsvar mot patogener hos fiskelarver og yngel. 17.10.2008, Universitetet i Bergen

Å være forsker. Seminar ved Bekkestua Ungdomsskole 8 mai 2009, Bærum.


UNDERVISNING
AK205F fiskehelse i Bodø oktober 2007. Underviste i bakterielle og virale sykdommer.

Kurs i Bodø oktober 2007. Yngel og settefiskproduksjon av torsk. Forelesning med tittel: Helse og sykdom i larve/yngelstadiet hos torsk.

Foredrag seminar ved Universitetet i Bergen, 28 mars 2008: Opportunistic bacteria in marine larval cultures.

Ved Universitetet i Bergen, Vår 2012 og V 2013 MAR272 Fiskesykdommer - bakterier sopp og ikke-infeksiøse sykdommer: 

  • Utvalgte sykdommer forårsaket av Vibrio
  • Virulens mekanismer og quorum sensing
  • Bakterielle sykdommer, hygiene og generelle utfordringer i marine klekkerier.

KURS

Redningsdraktkurs, NUTEC treningssenter, ferbuar 2009

Forsøksdyrkurs ved Veterinærhøyskolen i Oslo i regi av Den norske Lægeforening 7. til 11. februar 2005.

Ph.D kurs: “Understanding Bacterial interactions – and the potential use of in sustainable control of fish disease” ved Danish Institute for Fisheries and Research, Department of Seafood Research, Lyngby, Danmark 11. til 16 April. 2005.

VITENSKAPELIG PRAKSIS
Studentveiledning for både studenter ved Høyskolen i Bergen og mastergradsstudenter i fiskehelse ved universitetet i Bergen.

ANNEN PRAKSIS

Arbeid som røkter/vedlikeholdsarbeider ved Osland Havbruk fra juni 1999- august 2000. Arbeidet ved samme sted som ferievikar i tidsrommet 2000-2004.
Lærervikar ved Bjordal skule i Bjordal høsten 2004. Hovedsakelig Matte (5kl.), naturfag (9. Kl), gymnastikk (Hele ungdoms trinnet 8-10 klasse)

TILLITSVERV

Under utdanning;
Høgskulen i Sogn og fjordane: Tillitsmann for klassen, Studentrepresentant i Tilsetningsutvalget.
Institutt for Fiskeri og marinbiologi: studentrepresentant i Instituttstyret.

Er for tiden nestleder for TENKA ved Havforskningsinstituttet.