Hopp til hovedteksten
Knut2.jpg

Knut Sunnanå

Telefon: 900 84 699
Besøksadresse: Sykehusvegen 23 Postboks 6404 9294 Tromsø

Arbeider med

A)  Helhetlig forvaltning

Forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet er viktige verktøy i en helhetlig forvaltning av havet og kysten og de økosystemene som gir grunnlag for høsting av havets ressurser. Den rådgivende gruppe for overvåking av disse havområdene ledes av Havforskningsinstituttet, og for tiden tar arbeidet som leder av denne gruppen halvparten av min arbeidstid.

Annet arbeid innen helhetlig forvaltning er arbeid med norsk-russisk miljøforvaltning og den årlige miljøkonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

B) Kyst- og fjordøkologi

Undersøkelser av økologi i Porsangerfjorden (Prosjekt EPIGRAPH) er en viktig basis for å forstå variasjoner i ressurser og miljø langs kysten, og ute i havet. Jeg arbeider med modeller for fiskebestander, spesielt kysttorsk, og samarbeider med samfunsvitenskapelige miljøer ved universitetet i Tromsø for å øke forståelsen for bruk og vern av kysten. Bruk av lokal kunnskap og deltagelse fra fiskere i kartleggingsarbeid øker vår forståelse av økosystemet.

C) Taksering av fisk- og skalldyrbestander

Arbeidet i det internasjonale råd for havforskning (ICES) er viktig for å kunne forvalte våre marine ressuresr etter vitenskapelige råd. Jeg arbeder med taksering av torsk (kysttorsk), taskekrabbe og rognkjeks. Grunnlaget for vår taksering er data vi samler inn med forskningsfartøy (kysttokt hver høst) og data vi samler inn ved hjelp av fiskere.

Curriculum Vitae

Education: Cand. real. in Fisheries Biology, Norwegian College of Fisheries at University of Bergen, 1981.

Thesis: Growth and variations in growth within and between stocks of mackerel. Statistical methods for quantitative and structural investigations of growth parameters, applied on mackerel, Scomber scombrus L.

Field of work: System ecology; survey design; stock monitoring; demography, biomass and multispecies modelling; stock assessment and management; problems of by-catch; development of methods; research and development in fisheries industry; eco-system based management..

Employment: Scientist at Institute of Fisheries Biology, University of Bergen, Norway, 1981-1984
Scientist Dept. of Demersal Fishes, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, 1984-1991
Director of Reserch at Centre of Marine Resources, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 1991-1993
Senior Scientist at Dept. of Demersal Fishes, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, 1993-1995
Principal Scientist at Centre of Marine Resources, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 1995 - 1997
Director of Research at Centre of Industrial Processing, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 1998-2001
Director of Research at Department of Marine Resources, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 2001 – 2002
Senior Scientist at Tromsø branch of Institute of Marine Research, Norway, 2003 -

Committees: Member of the Arctic Fisheries Working Group in the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 1984 - (Chairman 1992 – 1997)
Member of the Multispecies Assessment Working Group in ICES, 1986 - 1997.
Member of the Steering Board of the Programme on Marine resources and Environment in the Norwegian Research Council, 1996 – 2000
Member of Working Group on Development of Methods for Marine Resource and Environment Monitoring in the Norwegian research Council, 1997 – 1999
Member of the Pandalus Working Group (WGPAND) in the International Council for the exploration of the sea (ICES), 2004 –
Member of the Working Group on the biology and Life History of Crabs (WGCRAB) in the International Council for the exploration of the sea (ICES), 2006 –
Leader of the secretariat for the advisory group under the “Plan for integrated management of the marine environment of the BarentsSea”, 2007 –
Member of the steering board for Arctic Frontiers, 2008 -

Publications:
Godø,O.R., O.Nakken, A.Raknes and K.Sunnanå, 1982: Acoustic estimates of spawning cod off Lofoten and Møre in 1982. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1982/G:62 : 1-16
 

Godø,O.R.,O.Nakken, A.Raknes and K.Sunnanå, 1983: Acostic estimates of spawning cod off Lofoten and Møre in 1983. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1982/G:37 : 1-16

Godø,O.R. and K.Sunnanå, 1984: Spawning and distribution of larval and 0-group cod, Gadus morhua, at the Møre coast. Flødevigen rapportser.1 1984, The propagation of cod, Gadus morhua.

Bax,N., K.Sunnanå, O.R.Godø and O.Dragesund, 1984: NORFISK - an ecosystem simulation model for studies of the fish stocks off the coast of Norway. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1984/B:25 : 1-19
Sunnanå,K, 1984: Stomach contents of cod, hadddock and saithe on the Møre coast in 1982 and 1983. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1984/G:56 : 1-16

Hylen,A., T.Jakobsen, O.Nakken and K.Sunnanå, 1985: Preliminary report of the Norwegian investigations on young cod and haddock in the Barents Sea during the winter 1985. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1985/G:68 : 1-28

Godø,O.R., Raknes,A. and Sunnanå,K., 1985. Acoustic estimates of spawning cod off Lofoten and Møre in 1985. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1985/G:66 : 1-14

Sunnanå,K., 1986. The 0-group index of Nort-East Arctic cod in relation to temperature and length measurements in the periode 1969-1984. In M.Alton [ed.] : A workshop on comparative biology, assessment and management of gadoids from North Pacific and Atlantic oceans, 24-28 June 1985, Seattle, USA pp 1023-1028

Hylen,A., Nakken,O. and Sunnanå,K.,1986a. The use of acoustic and bottom trawl surveys in the assessment of North-East Arctic cod and haddock stocks. In M.Aton [ed.] : A workshop on comparative biology, assessment and management of gadoids from North Pacific and Atlantic oceans, 24-28 June 1985, Seattle, USA pp 437-498

Hylen,A., Jakobsen,T., Nakken,O., Nedreaas,K.H. and Sunnanå,K., 1986b. Preliminary report of the Norwegian investigations on young cod and haddock in the Barents Sea Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1986/G:76 : 1-28

Raknes,A. and Sunnanå,K., 1986. Acoustic estimates of spawning cod off Lofoten and Møre in 1986. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1986/G:79 : 1-9

Godø,O.R., Hylen,A., Jakobsen,T., Mehl,S., Nedreaas,K.H. and Sunnanå,K., 1987. Estimates of North-East Arctic cod and haddock from survey data 1986/1987. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1987/G:37 : 1-47

Sunnanå,K., 1987a. The use of catch per unit effort (CPUE) in assessing the stock of Nort-East Arctic cod. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea,1987/G:35 : 1-13

Sunnanå,K., 1987b. Sampling of age-length data and construction of age-length distributions of North-East Arctic Cod and Haddock. Coun.Meet.Int.Coun.Explor.Sea, 1987/G:35 : 1-9

Hylen,A., Jacobsen,J.A., Jakobsen,T., Mehl,S., Ndereaas,K.H. and Sunnanå,K., 1988. Estimates of stock size of Nort-East Arctic Cod, Haddock, Sebastes mentella and Sebastes marinus from survey data, winter 1988. Coun.Meet.Int. Coun.Explor.Sea, 1988/G:43 : 1-29

Godø,O.R., Gjøsæter,J., Sunnanå,K. and Dragesund,O., 1989. Spatial distribution of 0-group gadoids off Mid-Norway. The early life history of fish. The 3. ICES Symposium, Bergen, 3-5 October 1988. Rapp. P.-v. Reun. Cons. int Explor. Mer, 191: 273- 280.

Godø,O.R., Sunnanå,K. and Engås,A., 1989. Size and variability of bottom trawl catches obtained with different survey trawls. In: S.Sundby [ed.]: Proceedings from a workshop on “Yearclass variations as determined from Pre-Recruit Investigations” in Bergen, 28-30 Sept 1988. pp 155-168

Godoø, OR; Sunnanå, K; Gjøsæter, J; Dragesund, O, 1989. Habitat selection and competition among 0-group Gadidae off Mid-Norway. In: S.Sundby [ed.]: Proceedings from a workshop on “Yearclass variations as determined from Pre-Recruit Investigations” in Bergen, 28-30 Sept 1988, pp. 281-300

Jakobsen, T; Mehl, S; Nakken, O; Nedreaas, K; Sunnanaa, K, 1989. Estimates of stock size of northeast Arctic cod and haddock, Sebastes mentella and Sebastes marinus from survey data, winter 1989. ICES CM, 1989, 21 pp

Hylen, A; Sunnanå, K; Øynes, P , 1989. Results of stratified trawl surveys for shrimp (Pandalus borealis) in the Barents Sea and the Svalbard region in 1989. ICES CM , 1989, 12 pp

Godø,O.R. and Sunnanå,K., 1990. Length selection during trawl sampling and its effect on abundance indices by age. ICES CM 1990/g:55

Bax,N.J., Mehl,S., Godø,O.R. and Sunnanå,K., 1991. Transparent multispecies analysis: an exploration of fisheries and survey data off the Norwegian coast and Barents Sea. ICES mar. Sci. Symp., 193: 125-132

Mehl,S. and K.Sunnanå, 1991: Changes in growth of Northeast Arctic cod in relation to food consumption in 1984-1988. ICES mar. Sci Symp., 193: 109-112

Berenboim,B., S.Muchin and K.Sunnanå, 1991: Results of Norwegian and russian Investigations of shrimp (Pandalus borealis) in the Barents Sea and Svalbard area in 1991. ICES, CM 1991/K:.

Berenboim,B., S.Muchin and K.Sunnanå, 1992: Results of Norwegian and russian Investigations of shrimp (Pandalus borealis) in the Barents Sea and Svalbard area in 1991. ICES, CM 1992/K:39 20pp.

Godø,O.R. and Sunnanå,K., 1992. Size selection during trawl sampling f cod and haddock and its effect on abundance indices at age. Fish.Res. 13: 293-310

Aschan,M., B.Berenboim, S.Muchin and K.Sunnanå, 1993: Results of Norwegian and Russian investigations of shrimp in the Barents Sea and Svalbard area in 1992. ICES C.M. 1993/

Albert,O.T.,N.Mokeeva and K.Sunnanå, 1994: Long Rough Dab, Hippoglossoides platessoides, og the Barents Sea and Svalbard area: Ecology and resource evaluation. ICES C.M. 1994/

Veim,A.K., K.Sunnanå, P.Sandberg and P.Gullestad, 1994: Bycatch of juvenile fish in the shrimp fishery - Management based on bioeconomic criteria. ICES C.M. 1994/T:14 13pp

Skog,K.,K.Sunnanå, H.Loeng, I.Ahlquist,O.Holmedal, S.Åsheim,D.Terning og E.Hansen, 1994: Marin Geografisk Informasjonsteknologi - MARGIT. Rapport til NFR prosjekt 104750/110. ISBN82-7747-058-4

Korsbrekke, K; Mehl, S; Nakken, O; Sunnanå, K, 1995. Acoustic and trawl surveys of fish abundance in the Barents Sea, winter 1995. Fisken og Havet, 1995, no. 13, 86 pp

Rasmussen,T. and Sunnanå,K., 1996. Kartlegging av bestandsgrunnlaget for regulering av fisket etter rognkjeks (Cyclopterus lumpus) i nornorske farvann. Fiskeriforskning rapport nr 18/1996. (Investigations of the fishable stock for regulations of the fishery for lumpsucker (Cyclopterus lumpus) in North-Norwegian waters. . Fiskeriforskning rapport nr 18/1996. (in Norwegian))

Stensholt,B. and Sunnanå,K., 1996. Spatial distribution of variables in marine environmental and fisheries research. Part I: Geostatistics and autocorrelated environmental and fisheries data. ICES CM 1996/K:10

Sunnanå,K., 1996. Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks nord for 62 º N. 20.11.1996 Konfidensiell. (Assessment of stock and advice for fisheries of lumpsucker north of 62 º N. 20.11.1996 Confidential.) (in Norwegian)

Sunnanå,K. og J.S.Christiansen, 1997. Kommersielt fiske på polartorsk – erfaringer og potensiale. Fiskeriforskning rapport nr 1/1997.

Aschan,M and K.Sunnanå, 1997. Evaluation of the Norwegian Shrimp Surveys conducted in the Barents Sea and the Svalbard area 1980-1997. ICES C.M.1997/Y:07 Theme Session on: Synthesis and Critical Evaluation of Research Surveys. 24 pp

Sunnanå, K; Rasmussen, T, 1997. Collection of data from the fishing of lumpsucker (Cyclopterus lumpus L.) in the waters of North-Norway. Rapport. Fiskeriforskning [Rapp. Fiskeriforsk.]. no. 23, 27 pp.1997.

Harbitz, A., Aschan, M. & Sunnanå, S. 1998. Optimum stratified sampling design for biomass estimates in large area trawl surveys - exemplified by shrimp surveys in the Barents Sea. Fish. Res. 37:107-113.

Olsen, R; Strøm, T; Sunnanå, K; Akse, L; Edvardsen, T, 2000. Research institutions strengthen their commitment towards seafood industries. Recommendations for new strategies for the research establishment in Tromsoe (Norway) Rapport. Fiskeriforskning [Rapp. Fiskeriforsk.]. no. 11, 13 pp. 2000.

Sunnanå,K. and O.T. Albert, 2002. Taksering av bestand av rognkjeks nord for 62 º N og rådgiving for fisket i 2003.Fiskeriforskning rapport 19/2002 (Assessment of stock of lumpsucker north of 62 º N and advice for fisheries in 2003.) (in Norwegian)

Sunnanå,K. and O.T. Albert, 2004. Taksering av bestand av rognkjeks nord for 62 º N og rådgiving for fisket i 2004.Fisen og havet, nummer 5 - 2004 (Assessment of stock of lumpsucker north of 62 º N and advice for fisheries in 2004.) (in Norwegian)

Sunnanå, K., 2005. A note on a Possible Concept for a Length Based Biomass Model for Assessment of North-east Arctic Stock of Northern Shrimp (Pandalus borealis). NAFO SCR Doc. 05/81

Sunnanå, K., 2007. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen, Fisken og havet, særnr. 1b-2007. (Management plan for the Barents Sea – 1. report of the advisory group on monitoring) (in Norwegian)

Sunnanå, K. and Fossheim, M., 2008. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2008, Fisken og havet, særnr. 1b-2008. (Management plan for the Barents Sea – report of the advisory group on monitoring 2008) (in Norwegian)

Sunnanå, K., Fossheim, M. and Meeren, G.v.d., 2009. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2009, Fisken og havet, særnr. 1b-2009. (Management plan for the Barents Sea – report of the advisory group on monitoring 20089 (in Norwegian)