Hopp til hovedteksten
abs_2015_2.jpeg

Anne Britt Sandø

Telefon: 934 34 060

Arbeider med

Regional havmodellering og analyse av klimamodeller med fokus på Nord-Atlanteren De nordiske hav, Barentshavet og Arktis. Fokuserer spesielt på atmosfære-hav-is-interaksjoner for å forstå mekanismene for variabilitet på mellomårlig til dekadisk tidsskala. Dette er viktig for å kunne varsle klimaendringer og tilhørende effekter på økosystem få år frem i tid.

Er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og forskningsgruppen Klimavarsling og regionale scenarier.

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE
Personlig informasjon
Navn: Anne Britt Sandø
Født: 1966, Bergen, Norge
Statsborgerskap: Norsk
Adresse: Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5817 Bergen, Norge

e-post: anne.britt.sando@imr.no
Telefon: +47 934 34 060

Utdannelse
1992: Cand. scient. (Master Degree) i hydrodynamikk, Inst. for anvendt mat., Univ. i Bergen, Norge

1999: Dr. scient. (PhD) i numerisk modellering , Nansensenter for miljø og fjernmåling og Univ. i Bergen, Norge

Ansettelseshistorikk
2001-2005: Post. Doc. in numerical ocean modelling at Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

2006-2009: Forsker på Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC)

2009-: Forsker på Havforskningsinstituttet (HI)

2003-: Tilknyttet with the Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR)

Veiledninger
Ferdige:

Kristin Richter Influence of large-scale atmospheric forcing on North Atlantic - Nordic Seas Ocean Circulation

Katherine Duarte Norsk pressedekning av klimaendringer i 2007- et studie av klimajournalistikk i fem norske aviser

Prosjekter
Ferdige:

West-Nordic Ocean Climate programme, Nordisk ministerråd

POCAHONTAS: “Polar Climate and Heat Transport”, Norges forskningsråd

NORCLIM: “Climate of Norway and the Arctic in the 21st Century”, Norges forskningsråd

“Subpolar Gyre Synthesis”, Bjerknessenteret for klimaforskning

“Downscaling Synthesis”, Bjerknessenteret for klimaforskning

“Barents Sea Synthesis”, Bjerknessenteret for klimaforskning
IPCC: “IPCC AR5”, Senter for klimadynamikk

Pågående:

PRACTICE: “Predictability of Arctic/North Atlantic climate”, Senter for klimadynamikk

REGSCEN: “Regional Downscaling”, Senter for klimadynamikk (Project Leader)

EPOCASA: “Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic”, Norges forskningsråd

NORTH: “NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation”, Norges forskningsråd

PARADIGM: “Prediction and regional downscaling models” (Project Leader), Senter for klimadynamikk

Publikasjoner Peer-Reviewed

Born, A, T. F. Stocker and A. B. Sandø (2016), Transport of salt and freshwater in the Atlantic Subpolar Gyre , Ocean Dynamics, DOI 10.1007/s10236-016-0970-y 

Vladimir, V. A. Alexeev, N. V. Koldunov, I. Repina, A. B. Sandø, L. H. Smedsrud, A. Smirnov (2015), Arctic Ocean heat impact on regional ice decay – a suggested positive, Feedback, J. Phys. Oceanogr., doi:10.1175/JPO-D-15-0144.1

Sandø, A. B., Y. A. Melsom and W. P. Budgell (2014), Downscaling IPCC control run and future scenario with focus on the Barents Sea, Ocean Dynamics, doi:10.1007/s10236-014-0731-8

Sandø, A. B., Y. Gao and H. R. Langehaug (2014), Relation between ocean heat transports, sea ice processes and Arctic sea ice variability in NorESM1-M simulations, J. Geophys. Res. Oceans, 119, 2095-2108, doi: 10.1002/2013JC009435.

Skogen, M. D., A. Olsen, K. Y. Børsheim, A. B. Sandø, I. Skjelvan (2013), Modelling ocean acidification in the Nordic and Barents Seas in present and future climate, Journal of Marine Systems, doi: 10.1016/j.jmarsys.2013.10.0054.

Smedsrud, L, I. Esau, R. Ingvaldsen, T. Eldevik,  P. Haugan, C. Li, V. Lien, A. Olsen, A. Omar, O. Otterå, B. Risebrobakken, A. B. Sandø, V. Semenov, S. Sorokina (2013),  The role of the Barents Sea in the Arctic climate system, Review of Geophysics, 51, 415–449, doi:10.1002/rog.20017

Sandø, A. B., J. E. Ø. Nilsen, T. Eldevik and Mats Bentsen (2012), Mechanisms for variable North Atlantic-Nordic Seas exchanges, J. Geophys. Res. Oceans, 117, C12006, doi:10.1029/2012JC008177

Sandø, A. B., J. E. Ø. Nilsen, Y. Gao and K. Lohmann (2010), Importance of heat transport and local air-sea heat fluxes for the Barents Sea climate variability, J. Geoph. Res. Oceans, 115, C07013, doi:10.1029/2009JC005884Eldevik, T., J. E. O. Nilsen, D. Iovino, K. A. Olsson, A. B. Sandø, and H. Drange (2009): Observed sources and variability of Nordic Seas overflow, Nature Geosciences, doi:10.1038/NGEO518

Eldevik, T., J. E. Ø. Nilsen, D. Iovino, K. A. Olsson, A. B. Sandø, and H. Drange (2009), Observed sources and variability of Nordic Seas overflow, Nature Geosciences, doi:10.1038/NGEO518

Hatun, H., M. Payne, G. Beaugrand, P. C. Reid, A. B. Sandø¸, H. Drange, B. Hansen, J. A. Jacobsen and D. Bloch (2009), Large biogeographical shifts in the north-eastern Atlantic Ocean: From the subpolar gyre, via plankton, to blue whiting and pilot whales, Prog. Oceanogr., doi:10.1016/j.pocean.2009.03.001

Sandø, A. B. and Furevik, T. (2008). The relation between the wind stress curl in the North Atlantic and the Atlantic inflow to the Nordic Seas, J. Geoph. Res., 113, C06028, doi:10.1029/2007JC004236

Mauritzen, C., Hjøllo, S. and Sandø, A. B. (2006). Passive tracers and active dynamics - a model study of hydrography and circulation in the northern North Atlantic, J. Geoph. Res., 111, C08014, doi:10.1029/2005JC003252

Hatun, H., A. B. Sandø, , H. Drange B. Hansen and H. Valdimarsson (2005), Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation, Science, 309, 1841-1844

Hatun, H., Sandø, A. B., Drange, H. and Bentsen, M. (2005), Seasonal to decadal temperature variations in the Faroe-Shetland inflow waters. In The Nordic Seas. An Integrated Perspective, H. Drange, T. M. Dokken, T. Furevik, R. Gerdes, and W. Berger, Eds., Geophysical Monograph Series 158, AGU, pp 239-248.

Eldevik, T., Straneo, F., Sandø, A. B., and Furevik, T. (2005). Ventilation and spreading of Greenland Sea Water. In The Nordic Seas. An Integrated Perspective, H. Drange, T.M. Dokken, T. Furevik, R. Gerdes, and W. Berger, Eds., Geophysical Monograph Series 158, AGU, pp 89-103.

Rapporter

Hanssen-Bauer, I., E.J. Førland, I. Haddeland, H. Hisdal, S. Mayer, A. Nesje, J.E.Ø. Nilsen, S. Sandven, A.B. Sandø, A. Sorteberg og B. Ådlandsvik (2015), Klima i Norge 2100, M-406, Miljødirektoratet

Publikasjoner Non-Refereed

Sandø, A.B. (1999), An isopycnic model of the Mediterranean Sea, PhD thesis, Nansen Environm. Remote Sensing Centr. and Dep. of Math., Univ. of Bergen, Bergen, Norway

Sandø, A. B., Drange, H., and Haugan, P. M. (1993), Diffusion of CO2 to the atmosphere from a source in the deep ocean, Energy Convers. Mgmt, 34, 849-856

Sandø, A. B., Drange, H., and Haugan, P. M. (1993), Injection of CO2 in the Ocean : Diffusion of CO2 from the Deep Ocean to the Atmosphere, Technical Report, 66, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen

Sandø, A.B. (1992), On the Vertical Structure of Tidal Waves, Master thesis, Nansen Environm. Remote Sensing Centr. and Dep. of Math., Univ. of Bergen, Bergen, Norway

Populærvitenskap:

På engelsk:

Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation, GCRCI 16. sep. 2005.


På norsk:

Kronikk: Kunnskapsløs kritikk av norsk klimaforskning, forskning.no 05. mar. 2014

Kronikk: Frp på ytterkanten, Nordlys 28. feb. 2014

Kronikk: Frp på ytterkanten, Bergens Tidende 19. feb. 2014

Fryktar dårlegare kår for langrenn, Bergens Tidende 12. des. 2012

Utfylling av kystområder, Bergens Tidende 5. aug. 2008

Kronikk: Klimaforskernes krystallkule, Bergens Tidende 14. jul. 2008

Antarktis, Bergens Tidende 4. jun. 2008

Oversettelse til norsk fra FNs klimarapport: Sammendrag for beslutningstakere , sft.no 1. des. 2007

Slipper isvintre i Norden?, aftenposten.no 02. des. 2005

Er Golfstrømmen svekket?, forskning.no 02. des. 2005

Minidokumentar om Golfstrømmen, forskning.no (Web-TV) 4. nov. 2005

Avblåser frykten for en ny istid, Aftenposten 20. sep. 2005

Norske forskere avlyser istiden, forskning.no 20. sep. 2005

Dramatisk klimafunn, Bergens Tidende 17. sep. 2005

Friskmelder Golfstrømmen, På høyden 16. sep. 2005

Annet:

In the Bergens Tidende panel on climate (2007)