Hopp til hovedteksten
P9280174.JPG
Ved Farkouhar atollen på Ceychellene

Sigbjørn Mehl

Telefon: 902 71 678
Besøksadresse: Nordnesgt. 33, Bergen

Arbeider med

Toktledelse i Barentshavet og på Norskekysten

Mengdemåling av bunnfisk med trål og akustikk

Bestandsvurdering og rådgivning

Varamedlem i ICES sin rådgivningskomite ACOM

Nordøstarktisk sei

 

Curriculum Vitae

1979 Kandidateksamen fra studieretning naturforvaltning, standard studieplan naturvern/fiske- og viltstell ved Norges landbrukshøyskule

1981-1984 NFFR-prosjekt ”Bestandsberegninger med flerartsmodeller”

1984-1987 NFFR-prosjekt ”Fleirbestandsmodell for Barentshavet”

1987-2017 Forsker ved Seksjon/Faggruppe Bunnfisk

1993-1999 Ansvarlig for bunnnfiskundersøkelser i Barentshavet om vinteren

1996-2016 Bestandskoordinator for nordøstarktisk sei

1998-2013 Ansvarlig for kysttoktet Varanger - Stad

1998-2000 Programleder for HI-forskningsprogrammet ”Populasjons-dynamikk og flerbestand-modellering”

1999-2000 faglig ansvarlig for NFR-strategisk instituttprogram ”Metodikk for føre-var forvaltning av fiskebestander”

2001-2003 Formann i ICES Arctic Fisheries Working Group

2013-2017 Alternerande ACOM representant