Hopp til hovedteksten
Myksvoll.jpg

Mari Skuggedal Myksvoll

Telefon: 971 96 500
Besøksadresse: Nordnesgaten 33, 1.etg

Arbeider med

  • Fysisk oseanografi med fokus på kyst- og fjordområder.
  • Modellere spredning av egg og larver langs norskekysten og evaluere mattilgangen nær sjøfuglkolonier.
  • Spredning av lakselus og miljøvirkning av havbruk
  • Effekter av klima i fjordene og på kysttorskbestander, deriblant endringer i elveavrenning som følge av kraftverksutbygging.

Curriculum Vitae

Ansettelse:

  • 2015-         Forsker, Havforskningsinstituttet
  • 2012-2014 Postdoktor, Havforskningsinstituttet
  • 2009-2011 Stipendiat, Havforskningsinstituttet

Utdannelse:

  • 2012 Ph.D Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen
  • 2008 M.Sc Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen

 Publikasjoner