Hopp til hovedteksten
Gro I. van der Meeren

Gro van der Meeren

Telefon: 941 68 742

Arbeider med

Min faglige interesse innen økologi er biodiversitet og næringsnett. Jeg er utdannet økolog/etolog med særlig erfaring innen forskning på krabbe og hummer. Jeg har vært involvert i studier av krepsdyr nevrologi, biologi, økologi og atferd, både grunnforskning og i forvaltnings- og havbeitesammenheng. For tiden er jeg hovedsakelig involvert i rådgiving inn mot helhetlig økosystembasert havforvaltning gjennom oppdrag for å utvikle og evaluere de norske havforvaltningsplanene som deltaker i sekretariatet for Overvåkingsgruppa for de norske Havforvaltningsplanene og med i havforskningens ekspertgruppe i forhold til Norsk-Russisk miljøsamarabeid. Jeg er med i Hjortsenteret for studier av dynamikken i marine økosystem. Jeg har vært Havforskningsinstituttets ansvarlige inn mot miljødirektorartes prosjekt Naturindekser i Norge.

Internasjonalt er jeg involvert i ICES: WGECO, WGINOR, WGIBAR, WGMLEBP, og som IMR-representant ved ICES "advisory drafts" gruppene ADGBY og ADGFBI. Jeg er tidvis aktiv medlem i OSPAR ICG-COBAM og i dialog med NOAA (USA om helhetlig økosystem vurderinger (IEA). Jeg bidrar med forslag i høringer inn mot det internasjonale panelet for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES). Jeg deltar i IndiSeas 2 prosjektet som publiserer fagartikler med formål å se globalt på beregninger og modellering av naturlige og menneskelige påvirkninger på marine ressurser, og følger på ressursene og på fiskerisamfunn. Jeg har vært med i Eu-prosjekter som har studert hummer ved bunnslåing (LEAR 1997-1999), PartiSeaPate (marine planløsninger for Østersjøen) og EEA-prosjektet “Public participation in the MSP in Poland". I 2016 er jeg co-chair i arbeidsgruppen i European Marine Board, for å utrede erfaringer og råd for Citizen Science.

I tillegg har jeg vært styremedlem i Artsdatabanken (2012-2015), jeg er arbeidsgruppeansvarlig fra 2015 for å gi studenter praksiserfaring innenfor BioCEED (wp 7); ved senter for fremragende utdannelse i biologi. Jeg er også prosjektleder for skolesamarbeid mellom Havforskningen og grunnskolen (Livet i fjæra), og deltaker også i samarbeid mot videregående skoler og sitter i rådgivingsgruppa for Havforskerskolen ved Havforskningsinstituttet. Jeg holder foredrag for universitetsstudenter og populærforedrag etter behov. Jeg har også veiledet en rekke Masterstudenter som har studert hummer og får oppgaver gjennom ”spør en forsker” for  Miljølære.no og havforskningsinstituttets facebookside. Jeg er dessuten medlem og revisor for Foreningen for nNorske Etooger.

Jeg var leder og arrangør for den internasjonale 9th Conference and Workshop on Lobster Biology and Management i Bergen 2011 (www.imr.no/icwl_bergen)

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE (Januar 2015)
Name: Gro I. van der Meeren (Sekkelsten until May 1988)
Adress: Institute of Marine Research,
PB 1870 Nordnes,
NO-5817 Bergen, NORWAY
Visiting address: Austevoll Research Station,
NO-5392 Storebø, NORWAY
Phone: +47 56 18 22 68 (Office), Fax: +47 56 18 22 22, e-mail: grom@imr.no
ACADEMIC EDUCATION
2003 Dr. philos. University in Bergen (Zoology; Focus on Behaviour, Ecology, and Stock management)

2014 forfremmet til 1183 (professor) nivå

AWARD

van der Meeren, G.I. 2015. Formidlingsprisen ved Havforskningsinstituttet 2015.

van der Meeren, G.I., Kleiven, A.R., Agnalt, A.-L., Grefsrud, E.S. 2014. Den lange og kronglete historien om hummer i Norge. Ukens Orientering 1. oktober 2014. 2. pris for beste foredrag av ansatte ved havforskningsinstituttet.

BIBLIOGRAPHY

REVIEWS:
Based on the PhD thesis: van der Meeren, G.I. 2003. The potential of ecological studies to improve on the survival of cultivated and released aquatic organisms: insights from functional morphology and behaviour studies of the European lobster Homarus gammarus. Depart. of Zoology, University of Bergen, 72 pp.

BOOK CHAPTERS:
Stevens, B. G., A. Dunham, J. Kittaka, N. Kovatcheva, S. Persselin, and G. v. d. Meeren. 2014. Aquaculture and stock enhancement of king crabs. pp 403-448. In B. G. Stevens (ed.) King Crabs of the World: Biology and Fisheries Management. CRC Press (Taylor and Francis), Boca Raton, FL. [Chapter 13.5]

Green, B.S., Gardner, C., van der Meeren, G.I. 2013. Enhancement of lobster fisheries to improve yield and value. In: B.F. Philips (ed) Lobsters: biology, management, aquaculture and fisheries [Chapter 3]. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, UK. Pp. 100-128.

van der Meeren, G.I. 2008. Tifotkreps. I: behandling av Sjømat (Red. Stein mortensen. TUN Forlag

van der Meeren, G.I. 2006. Improving in the survival of cultivated and released juveniles. In: Alaska Crab Stock Enhancement and rehabilitation Workshop Proceedings (Eds. B. Stevens, S. Keller), Alaska Sea Grant, Kodiak. p. 233-245.

van der Meeren, G.I., Mortensen, S. 1997. Krepsdyr. i et Levende Hav (eds. S, Mortensen, P. Eide) KOM Forlag, Kristiansund, pp. 142-148; 152-153.

REVIEW PAPERS:

Coll, M., Shannon, L.J., Kleisner, K.M., Juan-Jordá, M.J. Bundy, A., Akoglu, A.G., Banaru, D., Boldt, J.L., Borges, M.F., Cook, A.. Diallo, I., Fu, C., Fox, C., Gascuel, D., Gurney, L.J., Hattab, T., Heymans, J.J., Jouffre, D., Knight, B.R., Kucukavsar,  S., Large, S.I., Lynam, C., Machias, A., Marshall, K.N., Masski, H., Ojaveer, H., Piroddi, C., Tam, J., Thiao, D., Thiaw M., Torres, M.A., Travers-Trolet, M., Tsagarakis, K., Tuck, I., van  der Meeren, G.I., Yemane, D., Zador, S.G., Shin, Y.-J. (2016). Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine exploited ecosystems. Ecological Indicators 60: 947-962. DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.08.048

Spanier, E., Lavalli, K.L., Goldstein, J.S., Groeneveld, J.C., Jordaan; G.L., Jones, C.M.,  Phillips, B.F., Bianchini, M.L., Kibler, R.D., Díaz, D., Mallol, S., Goñi, R.,  van der Meeren, G.I., Agnalt, A.L., Behringer, D.C., Keegan, W.F., Jeffs, A. (in press). Utilisation of lobster by worldwide human populations from pre-history to the early modern era. ICES Journal of Marine Science, 2015. doi:10.1093/icesjms/fsv066  Pre-print published: 07.05.2015

van der Meeren, G.I. 2005. The Potential of Ecological Studies to Improve Survival of Cultivated and Released European Lobster Homarus gammarus. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 39: 399-424

van der Meeren, G.I. 2006. Improving the Survival of Cultivated and Released Juveniles. In: Alaska Crab Stock Enhancement and Rehabilitation Workshop Proceedings. (Eds. B. Stevens & S. Keller), Alaska Sea Grant, p. 33-45.

ORIGINAL PAPERS IN REFEREED JOURNALS (since 2010 and selected list):

Coll, M., Shannon, L.J., Kleisner, K.M., Juan-Jordá, M.J. Bundy, A., Akoglu, A.G., Banaru, D., Boldt, J.L., Borges, M.F., Cook, A.. Diallo, I., Fu, C., Fox, C., Gascuel, D., Gurney, L.J., Hattab, T., Heymans, J.J., Jouffre, D., Knight, B.R., Kucukavsar,  S., Large, S.I., Lynam, C., Machias, A., Marshall, K.N., Masski, H., Ojaveer, H., Piroddi, C., Tam, J., Thiao, D., Thiaw M., Torres, M.A., Travers-Trolet, M., Tsagarakis, K., Tuck, I., van  der Meeren, G.I., Yemane, D., Zador, S.G., Shin, Y.-J. (2016). Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine exploited ecosystems. Ecological Indicators 60: 947-962. DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.08.048

Ringvold, H., Grytnes, J.-A., van der Meeren, G.I. (2015). Diver-operated suction sampling in Norwegian cobble grounds; technique and associated fauna. Crustaceana 88 (2): 184-202 DOI 10.1163/15685403-00003406

Fu, C., Large, S., Knight, B., Shin, Y., Coll, M., Reygondeau, G, Boldt, J., Bundy, A., Richardson, A., van der Meeren, G.I., Torres, M.A., Sobrino, I., Auber, A., Travers-Trolet, M., Piroddi, C., Diallo, I., Jouffre, D., Lynam, C., Shannon, L.J. (2015).  Relationships among fisheries exploitation, environmental conditions, and ecological indicators across a series of marine ecosystems. Journal of Marine systems. 148: 101-111 accept. 21.01.2015

Kleisner, K., Coll, M., Lynam, C.P., Bundy, A., Shannon,L., Shin, Y., Boldt, J, Borges, M.F.,Diallo,I.,  Fox, C.,  Gascuel, D., Heymans, J.J., Juan Jordá, M.J., Jouffre, D., Large, S.I., Marshall, K.N. Ojaveer, H., Piroddi, C., Tam, J., Torres, M.A., Travers-Trolet, M., Tsagarakis, K., van der Meeren, G.I., Zador, S. (in revision) Evaluating changes in fisheries as a provisioning ecosystem servoce through comparative assessment of communative degradation. Ecosystem services, 2014.

Oug, E., van der Meeren, G.I., Certain, G. & Nybø, S. 2013. Monitoring ecological quality of coastal waters by the Nature Index (NI) – an integrated measure of biodiversity. In: Moksness, E., Dahl, E., Støttrup, J. (eds) Global challenges in integrated coastal zone management. John Wiley & Sons Ltd. Pp. 31-48 + 1 colour plate

Buchholz, F., Linnane, A., van der Meeren, G, Fenchel, T., Uiblein, F. 2013. Lobster Research Integrated: From Biology to Management. Marine Biology Research, 9 (1): 3-6.

van der Meeren, G.I. 2011. The 9th International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management. Announcement. Marine Biology Research, 7 (2): 212.

Certain G., Skarpaas O,  Bjerke J.W., Framstad E., Lindholm M., Nielsen J.E., Norderhaug A., Oug E., Pedersen H.C., Schartau A.K., Storaunet K.O., van der Meeren G.I., Aslaksen I.,  Engen S., Garnåsjordet P.A., Kvaløy P., Lillegård M., Yoccoz G., & Nybø S. 2011. The Nature index: A general framework for synthesizing knowledge on the state of biodiversity. PLoS ONE 6(4): e18930.   doi:10.1371/journal.pone.0018930

Ottersen G, Olsen, E., van der Meeren, GI, Dommasnes, A., Loeng, H. 2010. The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea. Marine Policy (2010),doi:10.1016/j.marpol.2010.10.017

van der Meeren, G.I., Tlusty, M., Metzler, A., & van der Meeren, T. 2009. Effects of DHA and EPA levels in the diet on neurogenesis, growth, and survival of juvenile American lobster, Homarus americanus. New Zealand Journal of Freshwater and Marine Research, 43: 225 232

van der Meeren, Chandrapavan, A., & Breithaupt, T. (2008). Sexual and aggressive interactions in a mixed species group of lobsters, Homarus gammarus and Homarus americanus. Aquatic Biology, 2: 191-200.

Woll, A.K., van der Meeren, G.I., & Fossen, I. 2006. Spatial variation in abundance and catch composition of Cancer pagurus in Norwegian waters: biological reasoning and implications for assessment. ICES Journal of Marine Sciences, 63: 421-433.

van der Meeren, G.I. 2005. Review  Potential of ecological studies to improve survival of cultivated and released European lobsters Homarus gammarus. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research., vol. 39 (2): 399-424.

van der Meeren, G.I. 2000. Predation on hatchery-reared lobsters Homarus gammarus released in the wild. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 57:1794-1803

Linnane, A., Mercer, J.P., Browne, R., van der Meeren, G., Bannister, C., Mazzoni, D., Munday, B., and Ringvold, H., 1999. Understanding the factors that influence European lobster recruitment: A trans-European study of cobble fauna. Journal of Shellfish Research, 18: 719-720.

Agnalt, A.-L., van der Meeren, G.I., Jørstad, K.E., Næss, H.,Farestveit, E., Nøstvold, E., Svåsand, T. Korsøen, E. & Ydstebø, L.1999. Stock enhancement of European lobster (Homarus gammarus); A large scale experiment off south-western Norway (Kvitsøy). In Stock Enhancement and Sea Ranching (Howell, B., Moksness, E., & Svåsand, T.eds.) pp. 401-419. Fishing News Books, Blackwell Science Oxford, UK

van der Meeren, G.I. 1993. Initial response to physical and biological conditions in naive juvenile lobsters Homarus gammarus L.. Marine Behaviour and Physiology, vol 24: 79-92.

van der Meeren, G.I. 1991. Out-of-Water transportation effects on behaviour in newly released juvenile atlantic lobsters Homarus gammarus. Aquaculture Engineering, vol 10: 55-64.

Sekkelsten, G.I. 1988. Effect of handicap on mating success in male shore crabs Carcinus maenas. Oikos 51: 131-134.

ICES / INTERNATIONAL REPORTS (selected list):
Hansen, G., Skern-Mauritzen, M., van der Meeren, G.I., Jäkhel, A., Dringwater, K. 2016. Set-up of the Nordic and Barents Sea (NoBa) Atlantis model. Fiosken og havet 2-2016. 110 pp.

ICES 2016. Final report on the Working group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR), 22-26 February 2016, Murmansk, Russia. ICES CM 2016/SSGIEA:04. 126 pp.

ICES 2016. Final Report on the Working Group on the Intergrated Ecosystem Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR), 7-11 December 2015, Reykjavik, Iceland. ICES CM 2015/SSGIEA:10. 149 pp.

Korneev, O., Titov, O., van der Meeren, G.I., Arneberg, P., Tchernova, J., Jørgensen, N.M. 2015. Final report 2012-2015. Joint Russian-Norwegian monitoring project - Ocean 3. Brief report Series 030, the Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway. 97 pp.

Rossberg, A.G., Borges, M.F. Fung, T.,  Greenstreet, S.P.R., Haynes, P.,  Kenchington, E.L.R., Lindeboom, Han, Rombouts, I.,  Shephard, S.,  van der Meeren, G.I., Reid, D.G (2012). Setting the stage for improved MSFD food web indicators. ICES CM/ G:2. ICES ASC Bergen 17-21 Sept. 2012.

ICES WGIBAR, Annex 4 2015. Ecosystem overview Barents Sea Region.  19 pp. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/SSGIEA/2015/2015%20WGIBAR%20Annex%204%20Ecosystem%20overview.pdf

ICES 2013. Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO), May 2013, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2013/ACOM:25, 117 pp.

ICES 2013. Report of the Working Group on Integrated Ecosystem assessment of the Norwegian Sea (WGINOR), March 2014, Bergen. NorwayCES 2012. Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO), 11-18 April 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2012/ACOM:23. 192 pp.

ICES. 2010. Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO), 7-14 April 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2010/ACOM:23. 205 pp.

ICES. 2009. Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO), 15–21 April 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2009/ACOM:20. 190 pp.

van der Meeren, G.I  2012. Fact sheet : American Lobster in European waters. CAB International, Wallingford, OXON, UK

van der Meeren, G.I. and Wahle, R. 2011. Summary of the 9th International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management. The Lobster Newsletter, 24 (2): 5-7

van der Meeren, G.I. 2011. Magnificent  American Lobster Claw on Display in Norway. The Lobster Newsletter, 24 (2): 24.

van der Meeren 2008. Data sheet for invasive species: Homarus americanus. Compendium on invasive aquatic species. CAB International (Commonwealth Agriculture Bureaux until 1986)

Agnalt, A.L., Strand, Ø., Jørstad, K.E., Grefsrud, E.S, van der Meeren, G.I., Kristiansen, T.S. 2003. Sea ranching lobster and scallop-do we hold sufficient knowledge. Seafarming Today and Tomorrow. Aquaculture Europe 2002, Trieste Italy, 1-19 October 2003. European Aquaculture society special publication no 32,

van der Meeren, G.I., K.O. Ekeli, K.E. Jørstad & S. Tveite 2000. Americans on the wrong side – The lobster Homaus americanus in Norwegian waters. ICES CM 2000/U:20, 13 pp.

van der Meeren, G.I. & A.-L. Agnalt (1999). Fishery, management and restocking of the european lobster (Homarus gammarus); The Norwegian experience. Proceedings from the Orkney Lobster Conference 1999. 3pp.

van der Meeren, G.I. & S. Tveite (1998). Fishery and management of the lobster (Homarus gammarus) in Norway. Fisken og Havet nr. 13, 72-76.

van der Meeren. G.I. & I. Uglem (1998). Lobster stock enhancement in Norway, with emphasis on a large-scale release project. Fisken og Havet nr. 13, 83-89.

van der Meeren, G.I., A.-L. Agnalt & K.E. Jørstad 1998. A large scale lobster release project in Norway, 1990-1997. Proceedings from the Workshop on Lobster enhancement, Isles de Madeleine, Quebec, Canada, 27-31 October 1997.

van der Meeren, G.I. 1994. Lobster stock enhancement in Norway. Working paper presented at "Workshop to Evaluate the Potential for Stock Enhancement as an Approach to Fisheries Management", WD 1994, ICES C.M. 1994/F:9, pp. 131-139.

van der Meeren, G.I., T. Svåsand, S. Grimsen, A. Kristiansen & E. Farestveit 1990. A large scale release of juvenile lobsters, Homarus gammarus, in Norway. ICES C.M. 1990/K:2, 9 pp..


SOME SCIENTIFIC EVALUATION REPORTS/ ADVISORY NOTES, (mainly in Norwegian):

Arneberg, P., van der Meeren, G.I. (red) 2016. Status for miljøet i Norskehavet - rapport fra Overvåkingsgruppen 2016. Fisken og havet, særrnr. 1b-2016. 37 pp.

van der Meeren GI, Lorentsen SH, Ottersen G, Jelmert A. 2015. Hav. I: Framstad E (red.) Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. s: 39-49


Gundersen, H., Norderhaug, KM, Rinde, R, Johnsen, TM, van der Meeren, G, Nilssen, KT,  Lorentsen, SH. 2015. Kystvann. I: Framstad E (red.) Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. s: 50-58.


van der Meeren, G.I., Stiansen, J.E., Berge, K. (red.), 6.klasse Mathopen skole 2015.
Elevrapport for prosjektet ”Livet i fjæra” Mathopen skole på lokalitet Håkonshella 9. mai 2015. Rapport fra havforskningen 16-2015. 37 s.


van der Meeren, G.I., Arneberg, P., Ottersen, G., von Quillfeldt, C., Storeng, A.B., (red.) 2015. Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover. Rapport fra Seminar om forvaltningsplanarbeidet 28-29 januar. Rapport fra Havforskningen 4-2015. 195 s.

Arneberg P., van der Meeren G., Johansson J., Frie A.K., Jelmert A., Grøsvik B.E., Pettersen C.F., Storeng A.B., Skotte G., Frantzen S., Lorentsen S.-H., Selvik I. og Svensen H.I. 2015. Status for miljøet i Nordsjøen og Skagerrak – rapport fra Overvåkingsgruppen 2015. Fisken og havet, særnr. 1b-2015. 29 p

van der Meeren, G.I., Skotte, G., Ottersen, G., Franzen, S., Jørgensen, N.M., Frie, A.K., Lorentsen, S.-H., Selvik, I., Svensen, H.I. 2014. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014. Fisken og Havet, særnummer 1b-2014. 115 pp.

Overvåkingsgruppa 2014. Vurdering av eksisterende indikatorer for økosystemenes tilstand og utvikling – Lofoten/Barentshavet og Norskehavet. Rapport fra havforskningen, nr. 12/2014. 58 pp.

Kristiansen, T. og van der Meeren, G.I. 2014. NOTAT Behov for mer kunnskap om tifotkreps. Svar på spørsmål fra Mattilsynet, 17. februar 2014. 8 s.

van der Meeren, G.I. 2013. Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv. Fisken og Havet nr. 5. 66 s

Arneberg P., Ottersen G., Frie A.S., van der Meeren G.I., Johansson J. og Selvik I. 2013. Forvaltningsplan Norskehavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2013. Fisken og havet, særnr. 1b–2013.

Iversen, S.A., van der Meeren, G.I. 2012. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: prioriterte kunnskapsbehov.. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012: 94 s.

Kroglund, M., Olsen, M., Østby, C, Thorvik, T., van der Meeren, G.I., Gjelsvik, L., Nilsen, B.M., Nybakke, K,Newton, A., Anker-Nilssen, T., Walday, M. 2012. Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012: 185 s.

van der Meeren, G.I., Fossum Pettersen, C 2012. Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak. Rapport fra indikatorarbeidsmøtet. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012. 79 s.

van der Meeren, G.I., Fossum Pettersen, C. 2012. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Sammendrag indikatorer for overvåking. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012 8 s.

van der Meeren, G.I., Fossum Pettersen, C., Brungot, A.L. 2012. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak - Indikatorer for overvåking. Oslo: Klima og forurensingsdirektoratet 2012 193 s

Anon. 2011. Student rapport: Marine dager ved Sandgotna ungdomsskole 6.-10- juni 2011. Eds.  J.E. Stiansen, G.v.d. Meeren, M. Johnsen-Høines and S.D. Kolstø. Rapport fra Havforskningen, nr. 9-2011. pp.43.

Østby, C.,  A.B. Storeng, T. Thorvik, M. Overvik, G. van der Meeren, R.J. Fjærbu, T. Fadnes, G. Bartnes, G.Høvik Hansen, J.H. Koefoed, M. Kroglund, C. Olseng 2011. NOTAT helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen: Forslag til metodikk for vurdering av samlede påvirkninger og konsekvenser. Klif  TA-nummer: 2782/2011, 22 s.

Iversen, S. & van der Meeren, G.I. (red) 2010. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen: Aktivitetsrapport. Delutredning for fiskeri, fysisk miljø og biologi. Havforskningsinstituttet, 30.05.2010.

Agnalt, A.-L., Jørstad, K.E., van der Meeren, G.I., Sandlund, N., Karlsbakk, E., Mortensen, S. 2009. Notat: Status for amerikansk hummer i Norge. November 2009.

van der Meeren, G.I., & Iversen, S. (red.) 2009. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen: Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Delutredning for fiskeri, fysisk miljø og biologi. Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoraret, Bekkjarvik 19 november 2009. 46 s.

van der Meeren, G.I. 2009. Det marine miljøet i Lofoten – Delutredning for arbeidet med Lofoten som kandidat til UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv.            Havforskningsinstituttet, Austevoll april 2009. 18 s.

Sunnanå, K., Fossheim, M. & van der Meeren, G.I. 2009. Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2009. Fisken og Havet, særnr. 1 b-2009. 125 pp.

Dommasnes, A, van der Meeren, G.I. & Aarefjord, 2008. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Forslag til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser til samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand. Havforskningsinstituttet/ Forurensingstilsynet april 2008; 152 pp.

van der Meeren GI, Lorensten S-H, Skjoldal, HR 2010. 2 HAV ) Bunn og pelagisk). In: S. Nybø (red). Naturindeks for Norge 2010. DN-utredning 3-2010-pp. 25-45
van der Meeren GI, Oug E, Øigård TA, Øien N, Nilssen T, Vollen T, Høines Å, Tjelmeland S, Bjelland O, Nøttestad L, Sunnanå K, Jakobsen T, Mehl S, Kvamme C, Torstensen E, Stenevik EK, Planque B, Helle K, Gjøsæter J, Skiftesvik AB, Aglen A, Johannesen T, Dommasnes A, Naustvold LJ, Moy F, Falkenhaug T, Melle W, Knutsen T, Eriksen E, Lindahl Jørgensen L, Fosså JH, Buhl Mortensen L, Buhl-Mortensen P, Sundet J, Strand Ø, Søvik G, Jelmert A, Knutsen JA, Enersen SE, Edvardsen H, Kroglund T, Pedersen A, Eikrem W, Bekkby T, Tveiten L 2010. 7 Marine Indikatorer i: Nybø (red.) 2010. Datagrunnlaget for ”Naturindeks i Norge 2010” DN-utredning 4-2010, s. 100-130

Arneberg, P., van der Meeren, G., Lorentzen, S.H., Fossheim, M. 2009. Dominoeffekter i Barentshavet; prosessene rundt svingningene i loddebestanden. Naturen

Ottersen, G. & van der Meeren, G.I. 2008. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Havforskningsinstituttet, Bergen: 103 pp.

van der Meeren, G.I., Woll, A.K., & Søvik, G. En utredning for Mattilsynet for kunnskasstøtte om anatomi og fysiologi hos tifotkreps, med vekt på nervesystem og velferd. Havforskningsinstituttet/Møreforsking, juli 2008: 76 p.

van der Meeren, GI. Støttrup. J, Ulmestrand, M., & Knutsen , J.A. 2005. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet: American lobster Homarus americanus. Nordisk Ministerråd.

van der Meeren, GI. Støttrup. J, Ulmestrand, M., & Knutsen , J.A. 2004. Forebyggelse av ny hummerart i nordiske farvann. Nordic Ministry Council, 29 pp.

van der Meeren, G.I. 2004. Ressursregistrering i det norske krabbefisket. Bestilt fra Rådgivingsprogrammet for kystøkologi av fiskeri og kystdepartementet, 20 s.

Steel, C., & van der Meeren, G.I. 2003. Norsk forvaltning av kongekrabbe. Notat for Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), i Næringskomiteens behandling av dokument 8 notat, Oslo 12 februar 2003

van der Meeren, G.I. 2002. Utviklingen av hummerbestanden; hvorfor går det ikke oppover? Fiskets Gang webside 7 oktober, 2s.

van der Meeren, G. I. 2001. Ulovlig utsetting av amerikansk hummer. Frykter alvorlige følger for dyrelivet i kystfarvann. Havforskningstema 3-2001, 4 s.

Agnalt, A-L-., Strand, Ø., Jørstad, K.E., van der Meeren, G.I., & Kristiansen, T 2001. Havbeiteloven – Kunnskapsstatus og strategier. Havforskningsinstituttet, juni 2001: 66 s.

Mercer, J. R.C.A. Bannister, G.I. van der Meeren, V. Debuse, D. Mazzoni, S. Lovewell, R. Browne, A. Linnane & B. Ball 2000. Final Report – LEAR FAIR CT-96-1775 The influence of competitive interactions on the abundance of early benthic stage European lobster (Homarus gammarus L.) and hence the carrying capacity of lobster habitat (printed at the National University of Ireland, Galway).

Albrigtsen , A. , G.I. van der Meeren, A. Woll, G.F. Langelo, A. Olsen & J.A. Sneli 1999. Program for en bærekraftig utnyttelse av taskekrabbe - Forsøk for området Nordmøre - Helgeland. Allforsk, desember 1999,. 39 s.

Jørstad, K.E., A-L. Agnalt; G.I. van der Meeren, H. Næss & E. Farestveit. Sluttrapport, 1997 Utvikling av fullskala havbeite på hummer (H01). Havforskningsinstituttet, Senter for Havbruk, Bergen 11/7 1997, 59 pp.

van der Meeren, G.I.; I. Uglem; S. Tveite & K.E. Jørstad 1995. Hummer og hummerforvaltning. Notat til fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, mai 1995.

van der Meeren, G.I. & I. Uglem 1995. North Pacific symposium on invertebrate stock assessment and management. Reiserapport fra symposiet, Nanaimo, Brit.Col., Kanada, 6-10 mars 1995.

Sekkelsten, G.I., T. Svåsand, og K.E. Jørstad 1989. Styrking av Hummerbestanden -Forskningsprogram og Næringsutvikling. Presentasjon av planlagt forskningsprogram på hummer i havbeiteprogrammet.
POSTERS (selected list):

van der Meeren, G. 2012. Ecosystem-based Management in Norway and Europe. The American Lobster in a Changing Ecosystem. Great Gathering, Poster at  The American Lobster in a Changing Ecosystem. Portland, Maine, Nov.-Dec. 2012

Certain G, Skarpaas O, Aslaksen I, Bjerke JW, Engen S3, Garnåsjordet PA, Framstad E, Lillegård M, Lindholm M, Nilsen JE5, NorderhaugA, Oug E, Pedersen HC, Schartau AK, StoraunetKO, Van der Meeren G, Nybø, S. 2010. The Nature Index (NI – a measure of state and trends of biodiversity. Norwegian Directorate of Nature Management, Nagoya Oct. 2010, Paris Dec. 2010.

van der Meeren, G.I., Søvik, G., & Thangstad, T. 2008. The scale, structure and resources involved in exploiting and managing decapod crustacean fisheries in Norway; correspondence between status of the fisheries, the value and investments in the fisheries. Norske Havforskeres forening Årsmøte Tromsø, 5-7 november/ The 7th FSU Mote Symposium, The Spatial Dimensions of Fisheries: Putting it All in Place. Sarasota, FL, USA , 11-13 Nov.

van der Meeren, G.I., K.O. Ekeli, K.E. Jørstad & S. Tveite 2001. Possible implications of American lobsters Homarus americanus in Norwegian waters. Poster presentation at the EDFAM ConferenceLife Histories, Assessment and Management of Crustacean Fisheries, La Coruña, Spania 8-11 October 2001.

van der Meeren, G.I. & Agnalt, A.-L. 1996. "Release and Recapture of European Lobster in Norway". Ved 2nd European Crustacean Conference, Liége, Belgia, September 1996.

van der Meeren, G.I. & S. Tveite 1995. The rise fall of the Norwegian fishery of lobsters (Homarus gammarus). Presentert ved North Pacific Symposium on Invertebrate Stock Assessment and Management", Nanaimo, British Columbia, Canada, March 1995.

ACADEMIC APPOINTMENTS (SINCE 2003)

1997-present Senior Researcher, decapod crustacean; juvenile ecology, fisheries and invasive species

2003 Guest scientist at Hull University, UK

2006-2007 Guest scientist at the Beltz Laboratory, Wellesley College, MA, USA

2008-2015 havforskningsinstituttets ansvarlige for marine data til Naturindekser i Norge.

2008-present Development of the scientific base for the ecosystem-approached schemes of management of Norwegian large marine ecosystems, and participation in international working groups working on development of scientific tools and indicator choices for the same purpose.the same

EDITORIAL TASKS

van der Meeren, G.I., Arneberg, P., Ottersen, G., von Quillfeldt, C., Storeng, A.B., (red.) 2015. Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover. Rapport fra Seminar om forvaltningsplanarbeidet 28-29 januar. Rapport fra Havforskningen 4-2015. 195 s.

Olseng CD, van der Meeren GI, Iversen SA,Nilsen B,(eds) 2010. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak-Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen TA-number 2720/2010. 71 pp.

van der Meeren, G.I., & Dommasnes, A. 2010. Evaluering av Helhetlig forvaltningsplan for barentshavet og Lofoten-Vesterålen, delkapittel 6.3 Samlete konsekvenser av menneskelig aktivitet. 44pp

van der Meeren, G.I. & Iversen, S. 2009. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Kunnskapsstatus og –behov for Nordsjøen og Skagerrak 2009. Delrapport til Klif.

Ottersen, G. & van der Meeren, G.I. 2008. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Havforskningsinstituttet, Bergen: 103 pp.

Dommasnes, A, van der Meeren, G.I. & Aarefjord, 2008. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Forslag til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser til samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand. Havforskningsinstituttet/ Forurensingstilsynet april 2008; 152 pp.

Proceedings from the 6th International Lobster Conference and Workshop, Key West 2000. Topic editor ”Enhancement” G.I. van der Meeren, Marine and Freshwater Research special issue, 2001 (Editor: William Herrnkind, Florida State University).

European Lobster Homarus gammarus; Proceedings from the Norwegian Lobster Seminar 1995. Red: G. I. van der Meeren & O. Soldal (1998). Fisken og Havet nr. 13, 98 pp

SCIENTIFIC WORKSHOPS AND CONFERENCES (SELECTED LIST)

Sopot, Polen 25-26 april 2016. Sluttseminar for prosjektet "Integration of Stockholders in the MSP Preparation Process in Poland. Sopot 2016.

København, Danmark 30-31 mars og 16-17 juni. Deltakelse i ICES ADGBYC og ADGFBI, København 2016.

Boulder, Colorado, USA 1-3 mars 2016. Deltok som gjest på NOAA's nasjonale Face 2 Face seminar. Hovedtema: inkorporere det menneskelige dmensjonen i økosystemet, økosystemrisikourderinge og evaluering av forvaltningsstrategier og knytte IEA forskning til IEA forvaltning. NOAA, Boulder 2016.

Murmansk, Russland 2016. ICES WGIBAR 22-26 februar 2016

Bergen, Norge  1-2 Februar: Exchange of Knowledge for Integrated Ecosystem Assessment, Norwegian-German workshop, Havforskningsinstituttet, 2016

Reykjavik, Island/Bergen, Norge 2015. ICES WGINOR 7-11- December 2015.

Paris 2015. ICES WGLMEBP og 17. LME conference, at UNESCO, arrangert av ICES, NOAA, IOC og andre. 28.09-2.10 2016, Paris.

Kirkenes 2015. ICES WGIBAR 02.-05.06.2015

Oslo 2015. Forskning, overvåking og kartlegging i forbindelse med økosystembasert havforvaltning, Miljødirektoratet, Helsfyr 29. january 2015

Cancun 2014. The 10th  International Conference and Workshop on Lobster Biology and Manegement, Norway 19-24 June 2011 (advisory committee). Cancun 2014. The 10th  International Conference and Workshop on Lobster Biology and Manegement, Norway 19-24 June 2011 (Presentation in the sesion for Lobster History)

Bergen 2011. The 9th International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management, Norway 19-24 June 2011.(convener)

Chennai 2010. Recent Advances in Lobster Biology, Aquaculture and Management (RALBAM 2010). Chennai, India 5-8 January 2010.(by invitation)

ICES. 2009. Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO), 15–21 April 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2009/ACOM:20. 190 pp.

5th ICWL Queenstown 1997. Member of panel in “Benthic processes”,Workshop Fifth International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management, Queenstown, New Zealand, 1997.

5th ICWL Queenstown 1997. Member of panel in “Aquaculture and enhancement”, Fifth International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management, Queenstown, New Zealand, 1997.

The Norwegian Lobster Seminar 1995. Chairing and arranging "The Norwegian Lobster Seminar 1995", Kvitsøy Maritime, 31 Mai-1 Juni 1995.(convener)

ICES 1994. Member of "ICES Workshop to Evaluate the Potential of Stock Enhancement as an Approach to Fisheries Management", Copenhagen, 19-24 May, 1994.