Hopp til hovedteksten
portrettbilde.jpg

Jens-Otto Krakstad

Telefon: 996 27 060

Arbeider med

Jens-Otto Krakstad er fiskeribiolog ved CDCF. Fra 2000-2002 arbeidet han som erstatnings forsker ved Namibia sitt forskningsinstitutt NatMIRC. I den perioden var han involvert i bestandsberegning av Namibisk hestemakrell. Dette innebar å forberede forvaltningsråd for Fiskeridepartementet i Namibia, opprettholde forbindelsene med representanter for industrien, samt on-the-job opplæring av andre forskere og teknikere.

I dag har han sitt viktigste arbeidsfelt innenfor EAF-Nansen-programmet, og spesielt på marine ressursene langs vestkysten av Afrika. Han har deltatt som toktleder på mer enn 30 tokt med ulike formål langs kysten av Afrika (akustisk, swept area, økosystem og eksperimentelle undersøkelser) om bord RV Dr. Fridtjof Nansen og andre fartøy. Krakstad har som en del av sitt arbeid hatt flere oppdrag for FAO, samt deltatt og vært ansvarlig for ulike tidligere BENEFIT og BCC prosjekter, og deltatt i EU prosjektet 'FADIO'. Han er også ansvarlig for det bilaterale samarbeidet mellom Mauritius og Norge om støtte til den Mauritiske fiskerisektoren og var ansvarlig for det tidligere bilaterale fiskeri samarbeidet mellom Nicaragua og Norge.

Kontaktinformasjon Havforskningsinstituttet

Bergen

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Kart og veibeskrivelse

Avdeling Tromsø

Postboks 6404

9294 Tromsø
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Flødevigen

Nye Flødevigveien 20

4817 His
55 23 85 00
Feltstasjon Holmfjord

 Postboks 146

9711 Lakselv
55 23 85 00

Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv

Svalbardkontoret

Havforskningsinstituttet avd. Svalbard
Postboks 477

9171 Longyearbyen