Hopp til hovedteksten

Bjørn Olav Kvamme

Phone: 416 12 076

Works with

Min aktivitet er retta mot generell molekylærbiologi med vekt på endringar i transkripsjon av gener forårsaka av akvakulturrelaterte stressfaktorar. Mitt noverande arbeid fokuserar på korleis typiske oppdrettsrelaterte stressfaktorar slik som handtering, miljøfaktorar og nye forråstoffer endrar stress og immunresponsar. Vi studerar dette ved hjelp av kvantitativ PCR og mikromatriseanalyser. Eg er og innvolvert i arbeid der vi har sett på bruk av karbon monoksid som sederande behandling i forkant av bedøving og avliving i slakting av laks. Vi har her sett på stress og kvalitet, samt studert eit protein kalla neuroglobin. Formålet med dette arbeidet er å forbetre velferda til fisken i slakteprosessen.

 

Curriculum Vitae

Bjørn Olav Kvamme (Cand.scient, Dr. scient)
Group leader Fish Health Group, Scientist (1109), Institute of Marine Research

Besøksadresse
Havforskningsinstituttet
Nordnesgt. 50
5005 Bergen

Postadresse
Havforskningsinstituttet
Pb. 1870 Nordnes
5817 Bergen

Fødd 14. Desember 1973
Sivilstatus: Sambuar, 2 barn

Utdanning:
2005 - Dr. scient. University of Bergen
1998 - Cand. scient. University of Bergen    1998

Arbeid
03/2012-d.d.                Gruppeleiar Helse (Konstituert), Havforskningsinstituttet 
01/2009-d.d.                Forskar 1109, Havforskningsinstituttet
11/2005-12/2008         Postdoktor, EU/Havforskningsinstituttet, Havforskningsinstituttet 

Publikasjoner
• Edvardsen, R.B., Dalvin, S., Furmanek, T., Malde, K., Mæhle, S., Kvamme, B.O. and Skern-Mauritzen, R. Gene Expresion profiling of five salmon louse (Lepeophtheirus salmonis L.) tissues using microarray. Manuscript prepared for Journal of Marine Biotechnology
• Solberg, M.F., Kvamme, B.O., Glover, K.A. Effects of environmental stress on mRNA expression levels of seven genes related to oxidative stress and growth in Atlantic salmon Salmo salar L. of farmed, hybrid and wild origin. Submitted with revisions to BMC Research Notes

• G.A. Bjørlykke, B. O. Kvamme, A. J. Raae, B. Roth and E. Slinde. Slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) in the presence of carbon monoxide and the importance of neuroglobin. Accepted in Fish physiology and biochemistry
• Raae, A.J., Bjørlykke, G.A., Kvamme, B.O. and Slinde, E. Cloning, expression and purification of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) neuroglobin. Accepted Protein Expression and Purification
• Kvamme, B.O., Fridell, F., Taranger, G.L. Chronic hypoxia modulates the innate immune response of Atlantic salmon (Salmo salar, L). Accepted in Fish and Shellfish Immunology
• G. A. Bjørlykke, B. O. Kvamme, E. Slinde and O. Sørheim. Use of Carbon Monoxide in Slaughtering, Processing and packaging of muscle foods. In: Advances in Chemistry Research, vol. 14 (ISBN 978-1-61942-336-7). In Press
• Bjørlykke, G. A., B. O. Kvamme, Slinde, E. Roth, B. Mejdell, C.M. Velferd og slakting. Fisken og Havet (2011)  (særnummer 1): 24-25.
• Bjørlykke, G. A., Roth, B., Sørheim, O., Kvamme, B. O. & Slinde, E. The effects of carbon monoxide on Atlantic salmon (Salmo salar L.). Food Chemistry (2011) 127(4):1706-1711.
• H. Sundh, B. O. Kvamme, F. Fridell, R. E. Olsen, T. Ellis, G. L. Taranger and K. Sundell. Intestinal barrier function of Atlantic salmon (Salmo salar L.) post smolts is reduced by common sea cage environments and suggested as a possible physiological welfare indicator. BMC physiology (2010) 10:22.
• Wargelius, A., Fjelldal, P.G., Grini, A., Gil-Martens, L., Kvamme, B.O., Hansen, T. MMP-13 (Matrix MetalloProteinase-13) expression might be an indicator for increased EMC remodelling and early signs of vertebral compression in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L). Journal of Applied Ichthyology 26(2): 366-371.
• Skern-Mauritzen, R., Frost, P., Dalvin, S., Kvamme, B.O., Sommerset, I. and Nilsen, F. A trypsin-like protease with apparent dual function in early Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) development. BMC Molecular Biology. 2009; 10:11
• Slinde, E. og Kvamme, B.O. Slakting av fisk. Norsk Sjømat. 1-2009, s. 32-33.
• Slinde, E. og Kvamme, B.O. Slakting av fisk – velferd, neuroglobin og karbonmonoksid. Fisken og Havet, særnr. 2009 (Kyst og Havbruksrapporten), s. 167-168.
• Torgersen, T., Stien, L.H., Kvamme, B.O., Remen, M., Folkedal, O. og Kristiansen, T. Hvordan takler laksen varierende merdmiljøforhold. Fisken og Havet, særnr. 2009 (Kyst og Havbruksrapporten), s. 164-166.
Kvamme, BO., Oppedal, F., Torgersen, T., Fridell, F., Sundh, H., Sundell, K. Kva er hypoksi – og kva betyr det for oppdrettsfisken. Fisken og Havet, særnr. 2-2008 (Kyst og Havbruksrapporten), s. 134-137.
• Juell, J.E., Nilsson, J., Olsen, R.E., Fridell, F., Kvamme, B.O., Oppedal, F., Humborstad, O.B., Mangor-Jensen, A., Stien, L., Kristiansen, T. Dyrevelferd i akvakultur og fiskeri – et nytt fagområde i rask vekst. In: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T, Karlsen, Ø., (Red.) 2007. Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2-2007.
• Skern, R., Kvamme, BO., Frost, P., Hamre, LA., Kongshaug, H., and Nilsen, F. Identification of a maternally transcribed intronless trypsin from the salmon louse, L. salmonis (Copepoda, crustacea). Manuscript
Kvamme, B.O. Trypsins from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Crustacea, Copepoda). Dr.scient. thesis 2005, University of Bergen. ISBN 82-308-0037-5.
Kvamme, B.O., Kongshaug, H. and Nilsen F. Organisation of trypsin genes in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis, Copepoda, Crustacea) genome. Gene. 2005; 352:63-74
Kvamme, B.O., Skern, R., Frost, P. and Nilsen F. Molecular characterisation of five trypsin-like peptidases from the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) intestine. International Journal for Parasitology. 2004; 34(7):823-832
Kvamme, B.O., Frost, P. and Nilsen F. The cloning and characterisation of full-length trypsins from the salmon louse Lepeophtheirus salmonis. Molecular and Biochemical Parasitology. 2004; 136(2):303-307.
• Sveier, H., Kvamme, B.O., Lied, E., Raae, A.J. Growth and protein utilisation in Atlantic salmon (Salmo salar L.) given a protease inhibitor in the diet. Aquaculture Nutrition. 2001; 7(4):255-264.
Kvamme, B.O. HIV-1 INTEGRASE; Preliminary studies on purification and structure characterisation of the N-terminal domain. Cand. scient. thesis 1998, University of Bergen.