Hopp til hovedteksten
IMG_3188.JPG
På dyphavsfisk tokt med innleid tråler Ramoen. Fiske er blåkeite

Elvar H. Hallfredsson

Telefon: 926 09 745
Besøksadresse: Sykehusveien 23 Tromsø

Arbeider med

Forskning og forvaltningsrettet rådgiving på dyphavsfisk.

Leder for prosjektene "blåkveite" og "vassild" som innebærer ansvar for rådgivingen på disse artene.

Curriculum Vitae

Utdanning etter artium:
2001 - 2006 Doctor scient. i fiskeribiologi ved Norges Fiskerihøgskole/Universitet i Tromsø.
1994 - 1998 Cand. mag. og Cand. scient. i ressursbiologi ved Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø.
1986 - 1989 DH - kandidat i akvakultur ved Sogn og Fjordene Distriktshøgskole.
1985 - 1986 VK-1 i akvakultur ved Ytre Namdal Videregående Skole.
 

Yrkeserfaring:
Stillinger:
2007 -          Forsker Havforskningsinstituttet.
2006 - 2007 Førsteamanuensis ved Norges Fiskerihøgskole.
2001 - 2006 Stipendiat og amanuensis ved Norges Fiskerihøgskole.
2000 - 2001 Universitetslektor ved Norges Fiskerihøgskole.
1998 - 2000 Bearbeiding av biologiske prøver for Akvaplan niva og Fiskeriforskning. Undervisning ved Norges Fiskerihøgskole. Undervisning ved Breivika videregående skole.
1990 - 1994 Undervisning i grunnskole/leirskole, Héraðsskólinn að Reykjum.
1989 - 1990 Forskningstekniker ved Institutt for Ferskvannsfiske på Island.
1984 - 1985 Butikk medarbeider i it-avdeling, Bókabúð Braga.
Annet midlertidig arbeid:
Rognkjeksfiske fra Stykkishólmur på Island: 14 vårsesonger. Røkter to somrer ved havbeitestasjon, Silfurlax h/f. Akvaplan niva: Tre somrer ved analyser av bunnprøver.
Norges Fiskerihøgskole: Forsknings tokter, analyse av prøver, hjelpelærer på forskjellige kurser. Flere kortvarige jobber i studietiden som fisker, i fiskeindustri, i fiskeoppdrett m.m.
 

Publikasjonsliste

Avhandlinger:
Undersøkelse av en røye-innsjø og en blandet røye- og ørret- innsjø på Nord-Island, Høfdavatn og Ølvesvatn, etter selektivt fiske i noen år.
DH - kandidatoppgave, Sogn og Fjordane Distriktshøgskule, 1989.

Feeding of cod (Gadus morhua) and saithe (Pollachius virens) on the banks and in the coastal waters of Northern Norway - with respect to competition, predation and consumption.
Cand. scient. oppgave, Norges Fiskerihøgskole/Universitet i Tromsø, 1998.

Fish predation on capelin larvae Mallotus villosus in the Barents Sea, in relation to recruitment. Doctor scient. oppgave, Norges Fiskerihøgskole/Universitet i Tromsø, 2006.

Doktorgraden inkluderer følgende artikler:
Hallfredsson E.H., Pedersen T. and Praebel K. 2007. Estimation of digestion rates for herring
Clupea harengus L. feeding on fish larvae. Journal of Fish Biology 70 (2): 638-643.

Godiksen J.A., Hallfredsson E.H. and Pedersen T. 2006. Effects of alternative prey on
predation intensity from herring Clupea harengus and sandeel Ammodytes marinus on capelin Mallotus villosus larvae in the Barents Sea. Journal of Fish Biology 69 (6): 1807-1823.

Hallfredsson E.H. and Pedersen, T., 2007. Effects of predation from 0-group cod on mortality rates of capelin larvae in the Barents Sea. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 65: 1710 -1722.

Hallfredsson E.H. and Pope J.G., 2007. Modelling the growth and mortality of cod juveniles and capelin larvae in the Barents Sea using a novel proto-moment based population dynamics model that estimates their predation interactions. ICES Journal of Marine Science, 64: 1313–1323

Hallfredsson E.H. and Pedersen, T., akseptert. Effects of predation from juvenile herring on mortality rates of capelin larvae in the Barents Sea. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

Andre publikasjoner
Hallfredsson E.H.and Svellingen I. 2009. Greater argentine research in Norway 2008. Working Document ICES WGDEEP, 2009.