Hopp til hovedteksten

Børge Holte

Telefon: 916 30 856
Besøksadresse: Forskningsparken Sykehusveien 23 Tromsø

Arbeider med

Bunnøkologi

 

 

 

Curriculum Vitae

2004   Dr.philos; Forurensningseffekter i bunndyrsamfunn.
2000   Prosjektstyring
1985   Økonomi og regnskap
1982   Cand.real.; Forurensningseffekter i bunndyrsamfunn
1979   Cand.mag.; Biologi, kjemi, datafag

 

PR​AKSIS

2016   Havforskningsinstituttet, forsker
2010   Havforskningsinstituttet, programleder Mareano. Leder Mareanos
            nasjonale Utøvende gruppe
2008   Havforskningsinstituttet, forsker. Mareano-programmet. Nord-Norge-
            koordinator naturtypekartlegging kyst
1995   Fylkesmannen i Troms, seksjonsleder 2000–2008. Miljøvernavdelingen,
            Forurensnings¬seksjonen.
1997-98   Norsk polarinstitutt, førstekonsulent. Forvaltningsavdelingen.
            Forurensningssaker og utredninger; AMAP-representant, koordinator
            for den norsk-russiske Havmiljøgruppen under Den blandete norsk-russiske
            kommisjon for vern av naturmiljøet.
1991   Akvaplan-niva AS, seksjonsleder kystøkologi. Bl.a. havbruks-, industri
            og kommunale resipienteffekter, off-shore miljøovervåking for petroleumsindustrien.
1989–91   Norsk institutt for vannforskning (NIVA), forsker.
1985   Akvaplan AS. Konsulent/forsker/seksjonsleder. Bl.a. resipienteffekter
            og off-shore overvåking.
1984   Fiskerisjefen i Troms / Fiskeridirektoratet. Fangst og fartøy.
1983   Universitetet i Tromsø, forsker/stipendiat. Forurensningseffekter i bunndyrsamfunn.
1983   Tromsø museum/Statens forurensningstilsyn. Utredning om skadevirkninger
            fra eventuelle oljeutslipp langs kysten av Nord-Norge.
1982   Fiskeridirektoratet. Hvalfangstinspektør.
1980-82   Universitetet i Tromsø, engasjement. Dykker, båtfører, akvarierøkter.
1981   Fiskeridepartementet. Selfangstinspektør.

 

PEER-REVIEWED  PUBLIKASJONER

Buhl-Mortensen L, F Neat, M Koen-Alonso, C Hvingel, B Holte, 2015. Fishing impacts on benthic
ecosystems: an introduction to the 2014 – ICES Journal of Marine Science, 73 (Suppl. 1): i1–i4.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, M Dolan, B. Holte, 2014. The MAREANO programme – a full
coverage mapping of the Norwegian off-shore benthic environment and fauna." Mar.Biol.Res
11(1):4-17.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, MFJ Dolan, J Dannheim, V Bellec, B Holte, 2012. Habitat
complexity and bottom fauna composition at different scales on the continental shelf and slope
of northern Norway – Hydrobiol. 685:691-219.

Renaud PE, M Włodarska-Kowalczuk, H Trannum, B Holte, JM Węsławski, S Dahle, B Gulliksen,
2006/2007. Multidecadal stability of benthic community structure in a high-Arctic glacial
fjord (van Mijenfjord, Spitsbergen). – Polar Biology 30:295–305.

Holte B, E Oug, S Dahle, 2005. Soft-bottom fauna and oxygen minima in sub-arctic north Norwegian
marine sill basins. – Marine Biology Research 1:85-96.

Holte B, E Oug, S Cochrane, 2004. Depth-related benthic macrofaunal biodiversity in three undisturbed
north Norwegian fjord. – Sarsia 89: 91-101.

Holte B, 2001. Possible ecological effects from maldanid (annelida, polychaeta) "super-dominance" in
a small North Norwegian sill system. – Ophelia 55: 69-75.

Holte B, 1998. The macrofauna and main functional interactions in the sill basin sediments of the
pristine Holandsfjord, northern Norway, with autecological reviews for some key-species.
–  Sarsia 83: 55-68.

Holte B, B Gulliksen, 1998. Common macrofaunal dominant species in the sediments of some north
Norwegian and Svalbard fjords. – Polar Biology 19: 375-382.

Holte B, E Oug, 1998. Soft-bottom macrofauna and responses to organic enrichment in the subarctic
waters of Tromsø, northern Norway. – Journal of Sea Research 36: 227-237.

Holte B, S Dahle, B Gulliksen, K Næs, 1996. Some macrofaunal effects of local pollution and glacier-
induced sedimentation, with some indicative analyses, in the sediments of two Arctic fjords.
– Polar Biology 16: 549-557.

Holte B, K-J Jakola, B Gulliksen, 1987. Benthic communities and their physical environment related
to urban pollution from Tromsø, Norway. I. The physical environment: Hydrography, plant
nutrients, organic enrichment and redox conditions. – Sarsia 72: 125-132.

Holte B, B Gulliksen, 1987. Benthic communities and their physical environment related to urban
pollution from Tromsø, Norway. II. Soft-bottom communities. – Sarsia 72: 133-141.

Gulliksen B, B Holte, 1983. Norwegian action plan for oil spills at Svalbard. – Progress in
Underwater Science 9: 121-124.

Gulliksen B, B Holte, 1983. The soft bottom fauna in van Mijenfjord and Raudfjord at Svalbard.
– In JS Gray & M Christiansen (eds.) Marine Biology of Polar Regions and Effects of Stress on
Marine Organisms. John Wiley & Sons Ltd. p. 199–215.

Sutterlin A, K-J Jakola, B Holte 1979. Swimming behaviour of salmonid fish in ocean pens.
– Journal of Fisheries and Research Board of Canada, 36: 948-954.

 

BOKKAPITLER

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, J Dannheim, K Kröger, M Dolan and K Picard, 2015. Tromsøflaket, Eggakanten and the areas off Finnmark. I: The Norwegian Sea Floor. New knowledge from MAREANO for ecosystem-based management. 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. s. 34-42. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Buhl-Mortensen P, L Buhl-Mortensen, B Holte, M Dolan, J Dannheim, K Kröger, 2015. The Shelf off Lofoten, Vesterålen and Troms. Benthich fauna. I: The Norwegian Sea Floor. New knowledge from MAREANO for ecosystem-based management. 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. s. 52-91. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, M Dolan, G Gonzalez-Mirelis, 2015. The Deep Sea off Lofoten, Vesterålen and Troms. Bottom Habitats and Fauna. I: . In: The Norwegian Sea Floor. New knowledge from MAREANO for ecosystem-based management. 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. s. 71-79. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Holte B, L Buhl-Mortensen, P Buhl-Mortensen, AH Tandberg, A Hassel, M Dolan, J Dannheim, K Kröger, 2015. The Bottom Fauna from Lofoten to Finnmark. I: The Norwegian Sea Floor. New knowledge from MAREANO for ecosystem-based management. 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. s. 81-91. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Gonzalez-Mirelis G, B Holte, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, 2015. Barents Sea and Coast of Finnmark. I: The Norwegian Sea Floor. New knowledge from MAREANO for ecosystem-based management. 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. s. 117-135. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, J Dannheim, K Kröger, M Dolan, K Picard, 2010. Dyrelivet på havbunnen – Tromsøflaket og Eggakanten. I: Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – Ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. ISBN: 978-82-7385-144-4. s. 36-46.  Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Buhl-Mortensen P, L Buhl-Mortensen, B Holte, J. Dannheim, K Kröger, 2010.  Sokkelen utenfor Lofoten-Vesterålen-Troms. I: Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – Ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. ISBN: 978-82-7385-144-4. s. 54-62. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, 2010. Naturtyper og dyreliv. I: Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – Ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. ISBN: 978-82-7385-144-4. s. 68-76. Havforskningsinstituttet, NGU, Kartverket

 

KOMMITÉER

Coordinator for book editor committee, 2014-2015; "The Norwegian Sea Floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management". ISBN 978-82-690163-0-7. 192 sider.
http://www.mareano.no/resultater/the-norwegian-sea-floor

Member of the editor committee for the "Ottar" publication Havforskning i nord. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum – Universitetsmuseet, nr. 304, 2015. 48 pp.

Member of the convenor committee, 2011-2014, for the ICES conference "Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function". Tromsø, June 16-19, 2014. 11 presentations were published in ICES J.Mar.Sc. http://icesjms.oxfordjournals.org/content/73/suppl_1.toc

Convenor committee of the second Svalbard MAREANO workshop on prioritized areas in future MAREANO sea floor mapping. April 2015. Participants from universities, UNIS, consultants and management.

Convenor committee of the first Svalbard MAREANO workshop on prioritized areas in future MAREANO sea floor. November 2014. Participants from universities, UNIS, consultants and management.

Convenor committee for international MAREANO workshop on benthic methods. Trondheim 17-18 Oct 2012. 110 participants from Europe, USA, Australia.
http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter/workshop_trondheim_2012

Convenor committee for the MAREANO conference 2015.
http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter/mareano-konferansen-2015

Convenor committee for the MAREANO conference 2013.
http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter/brukerkonferanse_2013

Head of the convenor committee for the MAREANO conference 2011.
http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter/brukerkonferanse_2011

Convenor committee for the IMR project "Kunnskapsinnhenting for Barentshavet og Lofoten". http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2013/mars/hovedare_for_norsk_fiskerekruttering/les_hele_rapporten/kilo_rapporten_fisken_og_havet_3_2013_14_mars_siste.pdf/nb-no

 

RAPPORTER

Holte B, L Buhl-Mortensen, 2016. Sammenlignende utprøving av 0,1 og 0,25 m2 van Veen-grabb til bruk ved undersøkelser av bunndyrsamfunn offshore. Havforskningsinstituttet. 60 s.

Anon., 2016. MAREANO årsrapport 2015. MAREANOs Programgruppe, 70 sider.

Holte B, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, AHS Tandberg, 2015. Mareano. Toktrapport 2014 – Cruise report 2014. Feltinnsamling av geologisk, biologisk og kjemisk materiale.  ISSN 1503 6294/Nr. 1. http://www.mareano.no/resultater/toktrapporter

Anon., 2015. MAREANOs aktivitetsplan for 2016. 60 pp. http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter

Anon., 2015. MAREANO årsrapport 2014. MAREANOs Programgruppe, 68 sider.
http://www.mareano.no/resources/files/MAREANO-aarsrapport-2014.pdf

Tandberg AHS, B Holte, P Buhl-Mortensen, 2014. Mareano. Toktrapport 2013 – Cruise report 2013. Feltinnsamling av geologisk, biologisk og kjemisk materiale.  Havforsknings¬instituttet/ISSN 1503 6294/Nr. 1. 62 pp. http://www.mareano.no/resultater/toktrapporter

Anon., 2014. MAREANO årsrapport 2013. MAREANOs Programgruppe, 53 sider.
http://www.mareano.no/resources/images/2014/MAREANO-Aarsrapport-2013-140314.pdf

Anon., 2014. MAREANOs aktivitetsplan for 2015. 52 pp. http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter

Gonzales-Mirelis G, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, B Holte, 2014. MAREANOs kartlegging av sårbare naturtyper. Havforskningsinstituttets Havforskerrapport. Fisken og havet, særnr. 1-2014. s. 147-148. 

Gonzales-Mirelis G, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, B Holte, 2014. Sårbare naturtyper i dypet. Havforskningsinstituttets Havforskerrapport. Fisken og havet, særnr. 1-2014. s. 141-146. 

Tandberg AHS, B Holte, P Buhl-Mortensen, 2013. Mareano. Toktrapport 2012. Havforskningsinstituttet. ISSN 1503-6294/Nr. 8. 38 pp. http://www.mareano.no/resultater/toktrapporter

Anon., 2013. MAREANO årsrapport 2012. MAREANOs Programgruppe, 52 sider.
http://www.mareano.no/resources/MAREANO_arsrapport_2012.pdf

Anon., 2013. MAREANOs aktivitetsplan 2014. http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter

Holte B, P Buhl-Mortensen, LL Jørgensen, 2012. Mareano toktrapport 2011.
ISSN 1503-6294/Nr. 8. 30 pp. http://www.mareano.no/resultater/toktrapporter

Anon., 2012. MAREANO årsrapport 2011. MAREANOs Programgruppe, 35 sider.
http://www.mareano.no/__data/page/9175/Aarsrapport_MAREANO_2011.pdf

Anon., 2012. MAREANOs aktivitetsplan for 2013. 43 pp. http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter

Jørgensen L, P Buhl-Mortensen, 2011. Mareanotokt 2010. Samlet toktrapport for 2010 for bunnkartlegging på Nordkapp-transektet, Troms III og Nordland VI. Toktrapport, Havforskningsinstituttet. 53 pp. http://www.mareano.no/resultater/toktrapporter

Anon., 2011. MAREANO årsrapport 2010. MAREANOs Programgruppe, 26 sider.
http://www.mareano.no/__data/page/9175/MAREANO_rsrapport_2010_nettversjon.pdf

Anon., 2011. MAREANOs aktivitetsplan for 2012. 31 pp. http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter

Holte B, P Buhl-Mortensen, LL Jørgensen, 2011. Havforskningsinstituttets havforskningsrapport 2010. Kapittel om bunndyr i Barentshavet. Fisken og havet. Havforskningsinstituttet.

Jørgensen LL, SK Jensen, B Holte, K Bakkeplass, 2011. Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor. Fisken og havet nr. 1.

Anon., 2010. MAREANOs aktivitetsplan for 2011. 22 pp. http://www.mareano.no/om_mareano/aktiviteter

Holte B, 2004. The benthic macrofauna in North Norwegian and Svalbard fjord sediments. A study of organically polluted vs. various unpolluted marine environments. – Dr-philos.-avhandling, Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøyskole. 56 sider.

Nordisk Ministerråd, 2001. Kustbiotpoer i Norden. Hotade och representative biotoper. 536 sider. (Pga. en feil er mitt forfatterskap falt ut i rapporten, men er senere bekreftet skriftlig).

Holte B, 1998. Planlegging av langsiktig overvåkingsprogram for de nordlige havområder.
– Norsk Polarinstitutts rapportserie nr. 109. 37 sider.

Johansen Y, B Holte, 1996. Evaluering av enkle rensemetoder. Fase 3. Veileder for valg av rensemetode ved utslipp til gode sjøresipienter. – NORVAR-rapport nr. 71-1996. 52 sider. (Norsk avløpsselskap).

Holte B, 1994. Orienterende vurderinger av resipientmiljøet ved 21 fiskebedrifter i Troms. – Delprosjekt til prosjektet ”Rensing av prosessavløp for fiskeindustrien i Troms. – Akvaplan-niva rapport nr. 412.94.575. 49 sider.

Holte B, K Næs, S Dahle, B Gulliksen, 1994. Marine resipientundersøkelser ved Longyearbyen og Barentsburg, Svalbard. Bunndyrsamfunn og miljøgifter i bunnsedimenter. – Akvaplan-niva rapport nr. 412.93.402. 47 sider.

Holte B, 1994. Lokalitets- og fjordundersøkelser i forbindelse med havbruksvirksomhet i Øksfjorden, Loppa kommune, Finnmark. Strømmålinger, hydrografi, bunnsedimenter og bunntopografi. – Akvaplan-niva rapport nr. 413.94.543. 49 sider.

Holte B, H Lilltvedt, ER Lømsland, V Tverberg, 1994. Tiltaksrettet resipientundersøkelser i Ytre Borgpollen 1993, Vestvågøy kommune, Nordland fylke. Vannutskiftning, rensetekniske vurderinger og biologisk stoffomsetning. – Akvaplan-niva rapport nr. 411.94.504. 35 sider.

Holte B, J Molvær, T Johnsen, K Næs, A Pedersen, M Walday, 1994. Undersøkelser av miljøforholdene i Glomfjorden og Holandsfjorden 1991-92. Delrapport 1: Vannkjemi, biologi og sedimentasjon i Holandsfjorden. – NIVA-rapport O-910300. 66 sider.

Holte B, T Johnsen, J Molvær, K Næs,.A Pedersen, A Stigebrandt, M Walday, 1994. Undersøkelser av miljøforhold i Glomfjord og Holandsfjord 1991 - 92. Sammendrags-rapport. – NIVA-rapport O-910300. 35 sider.

Holte B, S Hansen, TH Pearson, K Hansen, H-P Mannvik, 1994. Environmental Monitoring Survey of the Lille Frigg Field, May 1993. – Akvaplan-niva rapport nr. 411.93.413. 129+172 sider.

Mannvik H-P, S Hansen, TH Pearson, B Holte & K Hansen, 1994. Environmental Baseline Survey of the Tordis Field, May 1993. – Akvaplan-niva rapport nr. 411.93.414-2. 94+133 sider.

Holte B, R Palerud, V Tverberg, 1994. Resipientundersøkelser ved Båtsfjord 1993, Finnmark fylke. – Akvaplan-niva rapport nr. 411.93.385.01. 50 sider.

Dinneen P, S Hansen, TH Pearson, H-P Mannvik, K Hansen, R Palerud, LK Sydnes, B Holte, 1993. Environmental Baseline Survey of the Lille Frigg Field, February 1992. – Akvaplan-niva rapport nr. 92327.01.02. 119+190 sider.

Holte B, 1993. Simulering av pulsutslipp av kloakk til Rossfjordstraumen, Lenvik kommune, ved hjelp av fargestoffet Rhodamin B. Visuelle og spektrofotometriske registreringer, samt fortynningsberegninger. –
Akvaplan-niva rapport nr. 93-395. 25 sider.

Holte B, 1993. Resipientundersøkelser i Vesterbotn og Brennelvfjorden, Lakselv, Porsanger kommune, Finnmark. Hydrografi og bunnfauna. – Akvaplan-niva rapport nr. 323-92. 39 sider.

Holte B, 1993. Biologiske resipientundersøkelser i Sundklakkstraumen, Vestvågøy kommune, Sammendragsrapport. – Akvaplan-niva rapport. 19 sider.

Johansen Y, B Holte, 1993. Sammendrag – resipientundersøkelse og avløpsplan for Tromsø. – Grøner Tromsø AS & Akvaplan-niva AS.

Holte B, SH Hansen, TH Pearson, H-P Mannvik, KI Hansen, A Evenset, LK Sydnes, P Dinneen, 1993. Environmental Monitoring Survey of the Heimdal Field, May 1992. – Akvaplan-niva rapport nr. 92297. 118+176 sider.

Holte B, S Hansen, TH Pearson, H-P Mannvik, KI Hansen, LK Sydnes, R Velvin, 1993. Environmental Baseline Survey of the North East Frigg Field, May 1992. – Akvaplan-niva rapport nr. 92297.03.02. 113+173 sider.

Dinneen P, S Hansen, TH Pearson, H-P Mannvik, K Hansen, R Palerud, LK Sydnes, B Holte, 1993. Environmental Baseline Survey of the Lille Frigg Field, February 1992. – Akvaplan-niva rapport nr. 92327.01.02. 119+190 sider.

Dinneen, P, S Hansen, TH Pearson, H-P Mannvik, R Fieler, LK Sydnes, B Holte, 1993. Environmental Baseline Survey of the Lille Frigg Field, May 1992. – Akvaplan-niva rapport nr. 92297.05.02. 154+200 sider.

Holte B, A Guneriussen, 1993. Kontroll av miljøforholdene i Tiltremsbukta, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag, oktober 1992. – Akvaplan-niva rapport nr. 351-92. 13 sider.

Holte B, G Bahr, 1992. Strømdriftsmålinger ved Sandnessjøen, Alstadhaug kommune. – Akvaplan-niva rapport nr. 350-92.

Holte B, TH Pearson, K Hansen, 1992. Environmental Monitoring Survey of the Odin Field, June 1991. – Akvaplan-niva rapport nr. 91238.01.01. 130+133 sider.

Holte B, TH Pearson, K Hansen, 1992. Environmental Baseline Survey of the East Frigg Field, June 1991. – Akvaplan-niva rapport nr. 91240.01.02. 115+285 sider.

Holte B, G Bahr, B Gulliksen, T Jakobsen, J Knutzen, K Næs, E Oug, JF Øysund, 1992. Resipientundersøkelser i Tromsøysundet og Sandnessundet, Tromsø kommune, 1991-92. Organismesamfunn i bløtbunn, hardbunn, i fjæra, miljøgifter i bunnsedimenter og organismer, og bakteriologiske undersøkelser. – Akvaplan-niva rapport nr. 91247. 162 sider.

Dahle S, L Golmen, B Holte, K-E Pettersen, A Pedersen, 1991. Marine resipientundersøkelser ved Kilbotn, Stangnes og Harstad havn, Harstad kommune 1990-91. Hydrografi, strømmålinger, bunnfauna, fjæreflora og bakteriologi. – NIVA-rapport nr. 2664. 139 sider.

Holte B, J Knutzen, 1991. Marine resipientundersøkelser ved Nordbotn, Selnes og Ørndalen, Tromsø 1990. Hydrografi, miljøgifter og bløtbunnsundersøkelser. – NIVA-rapport nr. L-2559.

Holte B, 1989. Forslag til standardiserte miljøkrav for petroleumsvirksomheten på Svalbard. En veiledning til operatører som planlegger leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. – Statens forurensningstilsyn (utøvende konsulent: Akvaplan). 50 sider.

Holte B, 1988. Miljø- og resipientundersøkelser i Tiltremsbassenget, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. – Akvaplan-rapport.

Holte B, 1988. Resipientstrategi for avløp i Reisafjorden, Sørreisa kommune. – Akvaplan-rapport.

Holte B, 1988. Forslag til akvakulturplan i Lurøy kommune. Del I: Hovedrapport. – Akvaplan-rapport. 62 sider.

Holte B m.fl., 1988. Forslag til akvakulturplan i Lurøy kommune. Del II: Resultater fra feltundersøkelsene. – Akvaplan-rapport. 85 sider.

Holte B m.fl., 1987. Resipientundersøkelser ved Bergsodden, Stangnes og Holtet, Harstad kommune, 1986. – Akvaplan-rapport. 95 sider.

Holte B, R Fieler, 1987. Miljøundersøkelser i forbindelse med etablering av havbrukstasjon i Kårvika, Tromsø kommune. – Akvaplan-rapport.

Holte B, J Køgeler, 1986. Miljøundersøkelser i Dønnesfjord, Hasvik kommune, Finnmark fylke. – Akvaplan-rapport.

Holte B, O Sandnes, R Nilsen, 1986. Resipientundersøkelser i forbindelse med planlagt settefiskproduksjon i Røyklibotn, Namsos kommune, Nord-Trøndelag. – Akvaplan-rapport.

Holte B, 1986. Organisk mottakskapasitet i Djupfjord, Moskenes kommune. – Akvaplan-rapport.

Holte B, 1986. Organisk mottakskapasitet i Reinefjorden, Moskenes kommune, Nordland. – Akvaplan-rapport.

Holte B, 1986. Organisk mottakskapasitet i Selfjorden, Flakstad kommune. – Akvaplan-rapport.

Holte B, R Fieler, 1986. Havbruksplan for Balsfjord kommune, Troms. – Akvaplan-rapport.

Oug E, B Holte, 1985. Resipientundersøkelser i Nordbotn, Kvaløya, 1983-84. Hydrografi og bunnfauna. – TROMURA nr. 48. 40 sider.

Oug E, TE Lein, B Holte, K Ormerod, K Næs, 1985. Basisundersøkelser i Tromsøysund og Nordbotn 1983. Bløtbunnsundersøkelser, fjæreundersøkelser og bakteriologi. Fagrapport. – NIVA-rapport nr. O-8000317 (1). 160 sider.

Oug E, TE Lein, B Holte, K Ormerod, K Næs, 1985. Basisundersøkelser i Tromsøysund og Nordbotn 1983. Sammendragsrapport. – NIVA-rapport nr. O-8000317 (2). 41 sider.

Holte B, B Gulliksen, 1983. Beredskapsplan for marinbiologiske undersøkelser ved eventuelt oljesøl ved Svalbard. – Rapport. Statens forurensningstilsyn. 48 sider.

Haug T, B Holte, 1983. En konfliktvurdering av de planlagte marine inngrep tilknyttet eventuell forlengelse av Nordlandsbanen. – Rapport. Tromsø museum.

Holte, B, 1982. Marine bløtbunnsstudier (1979–1980) i områdene rundt Tromsø, relatert til forurensning fra Tromsø by. – Hovedoppgave i marinbiologi, Universitetet i Tromsø, Institutt for biologi og geologi. 175 sider.

Holte B, 1982. Rapport om småhvalfangsten i Barentshavet. – Fiskeridirektoratet. 5 sider.

Holte B, 1982. Litt om forurensning i havet. – ”Gløtt”-artikkel i nord-norske aviser. Tromsø museum.

Holte B, 1981. En oversikt om tilgjengelig informasjon fra øvre sublittorale sone i Troms og Finnmark. – Rapport. SINTEF. 10 sider.

Holte B, 1981. Rapport fra selfangsten i Østisen 1980. – Rapport. Fiskeridepartementet. 5 sider.

POPULÆRVITENSKAPELIGE PRODUKSJONER

Most of the mareano.no articles are also published in English at www.mareano.no/en.

Holte B, E Willassen, 2016. Havbunnens skjulte skatter. Ti år med Mareano – ny kunnskap om artsmangfold og biotoper. Invited author, Årbok for Bergen museum 2016. p. 75–88.

Anon., 2016. MAREANO – collecting marine knowledge. Brochure. In English. IMR, NGU, Kartverket. 24 pp. http://www.imr.no/filarkiv/2015/11/mareano_tema_2015.pdf/en

Anon., 2015. MAREANO – samler kunnskap om havet. Brochure. In Norwegian. IMR, NGU, Kartverket. 24 pp. http://www.imr.no/filarkiv/2015/11/mareano_tema_2015.pdf/en

Hvingel C, B Holte, Hansen C, 2015. Snøkrabben spiser den maten fisken ikke finner. www.forskning.no http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/05/snokrabben-skurk-eller-nyttig-mellommann

Buhl-Mortensen L, B Holte, 2015. Bunndyr varsler om miljøforandringer. Ottar 304, No. 1, 2015:24-29.

Holte B, 2015. MAREANO-toktet er i mål. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/mareano-toktet-er-i-mal

Buhl-Mortensen L, B Holte, 2015. Høy produksjon og stor fiskeriaktivitet. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/hoy-produksjon-og-stor-fiskeriaktivitet

Bjarnadóttir, R L, B Holte, 2015. Hurra, vi er ferdig med R-stasjon nummer 1500! http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/hurra-vi-er-ferdige-med-r-stasjon-nummer-1500

Holte m.fl., 2015. Barentshavet – høy produksjon og rike dyresamfunn. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/barentshavet-hoy-produksjon-og-rike-dyresamfunn

Buhl-Mortensen L, B Holte, 2015. Det snør i Barentshavet. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/det-snor-i-barentshavet

Holte B, L R Bjarnadóttir, 2015. Barentshavet på storskjerm. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2015/barentshavet-pa-storskjerm

Holte B, H Hodnesdal, L Rún Bjarnadóttir, 2014. MAREANO-tokt 2014. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2014/mareano-tokt_2014

Holte B, L Rise, N Baeten, V Bellec, J Johansson, R Olssøn, A Sveistrup, 2013. MAREANO avslutter årets bio/geo toktsesong. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2013/mareano_avslutter_toktsesongen_2013

Holte B, V Bellec, KE Gjertsen, 2013. På dypet ved Mørebankene. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2013/pa_dypet_ved_morebankene

Holte B, H Hodnesdal, L Rún Bjarnadóttir, 2013. MAREANO-tokt 2013.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2013/mareano-tokt_i_2013

Holte B, T Thorsnes, H Hodnesdal, 2012. The Norwegian MAREANO Seafloor Mapping Program. Hydro International, June volume. Pp 42-43.

Holte, B, AH Tandberg, L Plassen, 2012. MAREANO avsluttet vårtoktet på dypt vann på Storegga. Nyheter på www.imr.no, 23.05. www.imr.no/nyhetsarkiv/2012/mai/mareano_avsluttet_vartoktet_pa_dypt_vann_pa_storegga/nb-no

Holte, B, P Buhl-Mortensen, V Bellec, 2012. MAREANO finner ukjente korallforekomster. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2012/mareano_finner_ukjente_korallforekomster

Holte B, T Bakken, K Kongshavn, 2012. MAREANO finner flere ukjente dyrearter.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2012/ukjente_dyrearter

Plassen L, TE Finne, V Bellec, G Jensen, B Holte, 2012. Vårtokt på midtnorsk sokkel.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2012/vartokt_pa_midtnorsk_sokkel

Holte B, BH Sunnset, L Plassen, 2012. Oppdaget tre nye korallrev utenfor Trøndelag.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2012/tre_nye_korallrev

Holte B, P Buhl-Mortensen, V Bellec, 2012. MAREANO finner ukjente korallforekomster.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2012/mareano_finner_ukjente_korallforekomster

Holte B, 2012. MAREANO presentert i Portugal i regi av den norske ambassaden.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2011/mareano_portugalMarine Ecosystems and Management,
University of Washington, 2012; "How detailed mapping of the sea floor is informing ecosystem-based management". Texy contributor, presented by editor, Vol. 5, No. 3. Dec. 2011.

Anon., 2011. Revealing the secrets of the sea floor. Brochure produced by IMR, NGU and Statens kartverk. English. 16 pp. http://www.mareano.no/__data/page/9235/Mareano_Avsloerer_havbunnen_web.pdf

Anon., 2011. Avslører havbunnen. Brochure produced by IMR, NGU and Statens kartverk. In Norwegian. 16 pp. http://www.imr.no/filarkiv/2015/11/mareano_tema_2015.pdf/en

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, A Hassel, B Holte, LL Jørgensen, AH Tandberg, 2011. Baseline mapping: a necessity for an assessment of effects on climate changes on benthic communities. 15th Russian Norwegian symposium “Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources”. IMR/PINRO Joint Report Serie no. 2, 2011. UNIS, Longyearbyen, 8.9.

Hoel AH, B Holte, 2011, God på bunnen. Kronikk, bladet Nordlys, 6.10.

Bellec V, N King, TE Finne, P Vindenes, B Holte, 2011. Sterke havstrømmer sjøbunnhabitater.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2011/sterke_havstrommer_og_sjobunnshabitater_utenfor_finnmarkskysten

Holte B, BH Sunnset, 2011. Kartlegger utenfor Finnmark.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2011/kartlegger_utenfor_finnmark

Holte B, M Dolan, 2010. Vellykket MAREANO-tokt avsluttes.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2010/vellykket_mareano-tokt_avsluttes

Holte B, 2010. Andre del av MAREANO-toktet er i gang.
http://www.mareano.no/nyheter/nyheter_2010/andre_del_av_mareano-toktet_er_i_gang

 

FOREDRAG

Holte B, L Buhl-Mortensen, 2016. Om bruk av stor og liten grabb og merknader på tilbakemeldinger fra ekstern evalueringsgruppe. MAREANOs programgruppe. Miljødirektoratet, November 3.

Holte B, L Buhl-Mortensen, 2016. Stor eller liten grabb offshore? Invitert foredrag, Norsk forum om petroleumsrelaterte miljøundersøkelser, i regi av Norsk olje&gass. Miljødirektoratet, Oslo, October 19.

Holte B, 2016. Input to the ICES MAREANO Evaluation Committee. ICES, Copenhagen, August 30.

Holte B, 2016. MAREANO inntar Svalbard. Presentasjon for fiskeriministeren. Havforskningsinstituttet, Tromsø, 25. januar.

Holte B, L Buhl-Mortensen, 2016. Resultater fra sammenlignende undersøkelse ved bruk av liten og stor grabb i MAREANO. MAREANOs programgruppe (direktoratsgruppe). Bergen, Fiskeridirektoratet, 13. april.

Holte B, 2016. MAREANOs planer ved Svalbard. Fjordseminaret "Fjord og hav". Havforskningsinstituttet, Tromsø, 29. april.

Holte B, 2016. Sammenlignende grabbstudium offshore. MAREANOs direktorats- og departementsgruppe, Longyearbyen, 3. juni.

Gonzalez-Mirelis, G., Buhl-Mortensen, P., Dolan, M., Buhl-Mortensen, L.,  Jensen, G., Sveistrup, A.,

Bakkeplass K. & Holte, B., 2015. Visualizing biological geospatial data through species distribution modeling for the MAREANO program. 50ht EMBS-symposium Oct 2015, Helgoland.

Hodnesdal Hanne (Kartverket), Lilja Rún Bjarnadóttir (NGU), Børge Holte (Havforskningsinstituttet), 2015. Nye resultater fra Mareano. Mareano-konferansen, Miljødirektoratet, 29, oktober.

Holte, B, L Buhl-Mortensen, P Buhl-Mortensen, G Gonzales-Mirelis, 2015. The MAREANO-project. University of Alicante, Marine Biology Research Laboratory. Mars.

Holte B (HI), Lilja Rún Bjarnadóttir (NGU), Hanne Hodnesdal (Kartverket), 2015. Nye resultater fra MAREANO. MAREANOs brukerkonferanse, Oslo, 29. oktober.

Bjarnadóttir, L.R., Thorsnes, T., Hodnesdal, H., Holte, B., Dolan, M., Bellec, V., Elvenes, S., Jensen, H., Rise, L., Plassen, L., Baeten, N., Bøe, R. & Lepland, A., 2014. MAREANO - past, present and future. GeoHab 2014, Lorne, Australia, 5-9 mai.

Bjarnadóttir, L.R.,  Hodnesdal, H. & Holte, B., 2014: MAREANO - metoder og produkter, MAREANO workshop om Svalbardfjorder, Tromsø, 13.11.

Hodnesdal, H., Holte, B., Bjarnadottir, L.R. &Longva, O, 2014: Kart over havbunnen til nytte for fiskeflåten - resultater fra kartleggingsprogrammet MAREANO. Miniforedrag ved Fiskeridirektoratets stand. Nor-Fishing, Trondheim Spektrum 20.08.2014.

Holte B, 2013, MAREANO-presentasjon. Fiskeriministeren, Tromsø, 19.11.

Holte B, 2013. Presentasjon av Mareano, Artsdatabanken, Trondheim 4.1.

Holte B, 2013. Mareano i 2013. HI 15.2.

Tandberg AH, J Dannheim, HK Jensen, M Dolan, V Bellec, P Buhl-Mortensen, B Holte, 2013. Spatial distribution of macrozoobenthic production on the northern Norwegian shelf. Arctic Frontiers, Tromsø 7.2.

Holte B, MAREANO – et eventyrlandskap under vann. Forskningsdagene, Grovfjord 26.9.

Hodnesdal H, A Ofstad, G Gunleiksrud, B Holte, T Thorsnes, 2012. MAREANO – Kartlegging av Norskehavet utenfor Møre og Trøndelagskysten. Status for arealdekkende dybdekartlegging kystnært på Møre. Lokale kartdager i Møre og Romsdal, Molde 21-22.11.

Holte B, 2012. MAREANO – methods and some results. OLF, Tromsø 6.9.

Thorsnes T, B Holte & H Hodnesdal, 2012. MAREANO seabed mapping – providing knowledge for ecosystem-based ocean management. MODEG (Marine Observation and Data Expert Group), 19.6, Brussel, Belgia.

Holte B, 2012. Mareanos virksomhet i 2011. Samling for MAREANOs styrende og rådgivende grupper. Tromsø June 14.

Holte B, 2012. MAREANOs data – hvem er brukerne? MAREANO-conference and meetings for stearing and advisory groups. Tromsø 14.6.

Holte B, 2012. The MAREANO seabed mapping program. "Marine data Management: Perspectives and research", FAPESP workshop, Sau Paulo, Brasil, 11.-13.4. Presentations and panel discussion.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, MFJ Dolan, J Dannheim, V Bellec, B Holte, 2012. Habitat complexity and bottom fauna composition at different scales on the continental shelf and slope of northern Norway. GEOHAB Habitat Characterization and Mapping in Coastal and Inland Seas, the SeaDoc Society/Tombolo and the Geological Survey of Canada, 86. Orcas Island, Washington State, USA, 1.-4.5.

Tandberg A-H, B Holte, 2012. Om Mareano. Foreningen Arctandria. Tromsø 26.1 (åpent foredrag, Tromsø museum).

Holte B, L Buhl-Mortensen, 2012. Kartlegging for verdisetting av bunnfauna og habitater. HI-dagene, Bergen, 9.1.

Holte B, 2011. Sea-floor habitat- and biodiversity mapping in Norwegian off-shore areas - the Mareano project. On exploring and utilizing the resources of the sea. Norwegian-Portugeese conference hosted by the Norwegian Ambassy in Portugal. Lissabon, 14.12.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, B Holte, AH Tandberg, 2011. Assessing benthic biodiversity for management of ecosystem health: What sampling gear and fauna components should we choose? World Conference on Marine Diversity, Aberdeen, Scotland, september.

Buhl-Mortensen L, P Buhl-Mortensen, A Hassel, AH Tandberg, B Holte, 2011. Changes in the distribution of benthic fauna off N. Norway. World Conference on Marine Diversity, Aberdeen, Scotland, september.

Buhl-Mortensen P, B Holte (gjennomfører), 2011. Hvor mye koraller eller andre "sårbare" arter/habitater skal bevares eller aksepteres ødelagt? Geilo-konferansen, HI, FKD, Fiskeridir. Geilo 26. januar.

Pål Buhl-Mortensen, B Holte (gjennomfører), 2011. Rødlisting av naturtyper. Geilo-konferansen, HI, FKD, Fiskeridir. Geilo, 25 januar.

Holte B, P Buhl-Mortensen, LL Jørgensen, L Buhl-Mortensen, AH Tandberg, 2011 Artsmangfold og naturtyper. Mareano's annual conference. Tromsø 3. november.

Holte B, 2011. Kartlegging av bunndyr i norske havområder. Norwegian-Russian workshop on habitat mapping. Murmansk, PINRO, 7. oktober.

Holte B, P Buhl-Mortensen, L Buhl-Mortensen, LL Jørgensen, 2011. Mareano - redskaper, metoder og resultater. Artsdatabanken's Nature Conference. Trondheim 15. november.