Hopp til hovedteksten
AnnMereteHjelset.jpg

Ann Merete Hjelset

Telefon: 99 50 62 29
Besøksadresse: Avdeling Tromsø Postboks 6404 9294 Tromsø 55 23 85 00 Besøks- og leveringsadresse: Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Arbeider med

Jeg er ansatt som forsker i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser. Her jobber jeg med bestandsrådgivning og utbredelse av kongekrabbe, økologiske effekter av kongekrabbe, og reproduktive parametere hos kongekrabbe.

Curriculum Vitae

Jobberfaring
2012- Forsker 1109, Havforskninginstituttet
2004-2012 Forsker 1108, Havforskninginstituttet
2003-2003  Avdelingingeniør Havforskninginstituttet
2000-2002 Fast ansatt havforskerassistent, avdeling for Marine Ressurser ved Fiskeriforskning Tromsø
1999-2000  Fast ansatt som konsulent ved Akvaplan-niva. Jobbet i hovedsak med miljøprosjekt og oppdrett.
1998-1999  Vikariat som konsulent hos Akvaplan-niva, jobbet i hovedsak med miljøprosjekt, både innenfor Miljø- og Akvakulturavdelingen.
1998-1998  Engasjert som Forsker III på kortidskontrakt hos Fiskeriforskning i Tromsø. Jobbet med konsekvenser av bifangst av kongekrabbe under utøvelse av garn og linefiske i Øst-Finnmark. Arbeidet inkluderte utarbeidelse av spørreskjema som innsamlingsmetode av data, intervju av fiskere og behandling av innsamlete opplysninger. Assistent på kongekrabbetokt.
1998-1998  Stilling som prosjektmedarbeider ved Akvaplan-niva, med arbeid innenfor kystprosjekt, Nordsjøprosjekt og Svalbard-prosjekt.
Januar- Mars 98 Jobbet som hjelpelærer og feltassistent på kurs (F-130 Akvatisk økologi, Bio-224 Zoologi II, Bio-201 Marin Biologi I) ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.
1997 – 1998 Sporadisk engasjert ved Fiskeriforskning, Senter for Marine Ressurser, som toktassistent og med opparbeiding av magemateriale fra kongekrabbe.
Juli - August 97  Jobbet totalt 156,5 timer med sortering av biologisk bunndyrsmateriale fra Nordsjøen ved Akvaplan-niva.
Mars 97 Feltassistent på kurs for Akvatisk økologi, ved Norges Fiskerihøgskole.
September 93 Deltok som assistent ved rotenon behandlingen av Rauma vassdraget i Møre og Romsdal høsten 1993.
Utdannelse
2012 Philosophiae doctor, Universitetet i Tromsø. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barnets Sea: a study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords
1998 Cand. scient Norges Fiskerihøgskole (NFH), Universitetet i Tromsø, Marin zoologi og ressursbiologi. Oppgavens tittel er “Feeding habits of bearded seals (Erignathus barbatus) in the Svalbard area, Norway”.
1995-1997 Hovedfagsstudent ved Norges Fiskerihøgskole (NFH), med arbeidsplass ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), seinere NFH.
1994-1995 Årsstudent ved studieretning Arktisk biologi ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).
Avsluttet Cand.mag.-graden i løpet av året.
1991-1994 Begynte som student ved Universitetet i Trondheim. Tok grunnfag i matematikk første året og gikk deretter over på biologi, og fortsatte studiene med hovedvekt innenfor biologi.
1990-1991 Avsluttet gymnas ved Molde videregående skole våren 1990. Tok eksamen philosophicum ved Universitetet i Bergen, via fjernundervisning i Molde høsten 1990. Var ellers elev ved Molde videregående skole, hvor jeg tok eksamen i 3 FY våren 1991.

 

Fagfellevurderte arbeider
Hjelset, A. M. 2014. Fishery-induced changes in Norwegian red king crab (Paralithodes camtschaticus) reproductive potential. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 71: 365-373.

Hjelset, A. M., Nilssen, E. M., and Sundet, J. H. 2012. Reduced size composition and fecundity related to fishery and invasion history in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Norwegian waters. Fisheries Research, 121: 73-80.

Sundet, J. H., and Hjelset, A. M. 2010. Seasonal depth distribution of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Varangerfjorden. In Biology and management of exploited crab populations under climate change. Ed. by G. H. Kruse, G. L. Eckert, R. J. Foy, R. N. Lipicus, B. Sainte-Marie, D. L. Stram, and D. Woodby.

Hjelset, A. M., Sundet, J. H., and Nilssen, E. M. 2009. Size at sexual maturity in the female red king crab (Paralithodes camtschaticus) in a newly settled population in the Barents Sea, Norway. Journal of Northwest Atlantic fishery science, 41: 173-182.

Sundet, J. H., and Hjelset, A. M. 2002. The Norwegian Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) Fishery: Management and Bycatch Issues. In Crabs in cold water regions: Biology, Management, and Economics, p. 876. Ed. by A. J. Paul, E. G. Dawe, R. Elner, G. S. Jamieson, G. H. Kruse, R. S. Otto, B. Sainte-Marie, T. C. Shirley, and D. Woodby. University of Alaska Sea Grant College Program.

Hjelset, A. M., Andersen, M., Gjertz, I., Lydersen, C., and Gulliksen, B. 1999. Feeding habits of bearded seals (Erignathus barbatus) from the Svalbard area, Norway. Polar Biology, 21: 186-193.

Andersen, M., Hjelset, A. M., Gjertz, I., Lydersen, C., and Gulliksen, B. 1999. Growth, age at sexual maturity and condition in bearded seals (Erignathus barbatus) from Svalbard, Norway. Polar Biology, 21: 179-185.

Rapporter/rapportbidrag:
Hjelset, A. M. 2014. Report from the workshop: Workshop on king- and snow crab in the Barents Sea. Fisken og Havet

Hjelset, A. M., Fermann, B., and Sundet, J. H. 2003. Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2002, Fiskeriforskning, Tromsø.

Hjelset, A. M., Fermann, B., and Sundet, J. H. 2004a. Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2003, Havforskningsinstituttet, Bergen.

Hjelset, A. M., Sundet, J. H., and Havforskningsinstituttet 2004b. Sesongmessig variasjoner i fyllingsgrad hos kongekrabbe fra Varangerfjorden, Finnmark / elektronisk ressurs, Havforskningsinstituttet, Bergen.


Doktorgradavhandling:
Hjelset, A. M. 2012. Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barents Sea: A study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords In Department of Arctic and Marine Biology
Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics. University of Tromsø, Tromsø.
Oppgitt emne, disputas: Managment of fish and shellfish - examples of failures and success stories

Masteroppgave:
Hjelset, A. M. 1998. Feeding habits of bearded seals (Erignathus barbatus) from the Svalbard area, Norway, Department of Aquatic Resources and Environmental Biology, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø & The University on Svalbard, Tromsø.


Postere:
Sundet, J.H., Hjelset, A.M., Thangstad, T., Nilssen, E.M., 2010. Ultrasonic tags reveal seasonal movments in red king crab (Paralithodes camtschaticus). ICES annual science conference, Nantes, France, 20-24 September 2010.

Sundet, J.H., Hjelset, A.M., Thangstad, T., 2009. Dispersal history of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) in the Norwegian economical zone. BIOLIEF, Porto, Portugal, 27th-30th October 2009.

Sundet, J.H. and Hjelset, A.M., 2009. Seasonal depth distribution of red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Varangerfjorden.

Hjelset, A.M., Sundet, J.H., Nilssen, E.M., 2007. Size at sexual maturity in females in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus) from Finnmark, Norway. Reproductive and recruitment processes of exploited marine fish stocks. Lisboa, Portugal, 1-3 October 2007

Hjelset, A. M., Sundet, J. H., and Nilssen, E. M. 2005. Fecundity of female red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Norwegian waters. Sixth international crustaceans congress, Glasgow, Scotland 18-22 July 2005.

Hjelset, A.M., Andersen, M., Gjertz, I., Gulliksen, B. and Lydersen, C. 1998. Feeding habits of bearded seals (Erignathus barbatus) from the Svalbard area, Norway. World Mar. Mammal Sci. Conf., Monaco, 20-24 Jan. 1998. p 64.

Andersen, M., Hjelset, A.M., Gjertz, I., Gulliksen, B. and Lydersen, C. 1998. Growth, age at sexual maturity and condition in bearded seals (Erignathus barbatus) from Svalbard, Norway. World Mar. Mammal Sci. Conf., Monaco, 20-24 Jan. 1998. p 4.


Populærvitenskapelig
Hjelset, A.M., 2014 Når hannkrabbene forsvinner. Aftenposten Viten [Avis] 2014-01-14