Hopp til hovedteksten
bogstad.jpg

Bjarte Bogstad

Telefon: 924 22 352
Besøksadresse: Nordnesgaten 33, 3. etg., rom 306

Arbeider med

Hovedsaklig arbeider jeg med  bestandsvurdering, bestandsrådgiving og bestandsinteraksjoner for fiskebestander i  Barentshavet, med spesiell vekt på torsk og lodde.
 

Curriculum Vitae

Utdannelse:
Cand. Scient fra Universitetet i Bergen 1986. Hovedfag i anvendt matematikk (hydrodynamikk), med matematikk, informatikk og fysikk i fagkretsen.
Dr. scient fra Universitetet i Bergen 1997.

Praksis: Fra 1988 ansatt ved Havforskningsinstituttet, nå fast ansatt som forsker 1183. Fram til 1997 var jeg i hovedsak tilknyttet arbeidet med utvikling av en flerbestandsmodell for Barentshavet (MULTSPEC). Jeg har arbeidet med modellering, programmering og tilrettelegging av data for denne og andre bestandsmodeller, blant annet Fleksibest/Gadget. Jeg har også gjennom mange år deltatt i bestandsvurderingen av de viktigste artene i Barentshavet/Norskehavet (torsk, hyse, sei, uer, blåkveite, sild, lodde) gjennom deltagelse i ICES arbeidsgrupper. En viktig del av arbeidet her har vært å bruke resultatene fra flerbestandsforskningen i bestandsvurdering av torsk, hyse, sild og lodde. Fra 2010 til 2015 var jeg formann i ICES Arctic Fisheries Working Group (AFWG), som gjør bestandsberegninger for bunnfisk og lodde i Barentshavet, og deltar i de årlige fiskeriforhandlingene med Russland.  Jeg har også vært sentral i samarbeidet med PINRO i Murmansk gjennom mange år, og har blant annet hatt ansvaret for den felles norsk-russiske magedatabasen. Videre har jeg publisert en god del artikler om økologien på de høyere trofiske nivå i Barentshavet.

Nyere publikasjoner:

Michalsen, K., Johannesen, E., and Bogstad, B. 2008. Feeding of mature cod (Gadus morhua L.) at the spawning grounds in Lofoten.  ICES Journal of Marine Science 65:571-580.

Gjøsæter, H., Bogstad, B., and Tjelmeland, S. 2009. Ecosystem effects of three capelin stock collapses in the Barents Sea. In Haug, T., Røttingen, I., Gjøsæter, H., and Misund, O. A. (Guest Editors). 2009. Fifty Years of Norwegian-Russian Collaboration in Marine Research. Thematic issue No. 2, Marine Biology Research 5(1):40-53.

Yaragina, N. A., Bogstad, B., and Kovalev, Yu. A. 2009. Variability in cannibalism in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) during the period 1947_2006. In Haug, T., Røttingen, I., Gjøsæter, H., and Misund, O. A. (Guest Editors). 2009. Fifty Years of Norwegian-Russian Collaboration in Marine Research. Thematic issue No. 2, Marine Biology Research 5(1):75-85.

Link, J. S., Bogstad, B., Sparholt, H., and Lilly, G. R. 2009. Role of Cod in the Ecosystem. Fish and Fisheries 10(1):58-87.

Lindstrøm, U., Smout, S., Howell, D., and Bogstad, B. 2009. Modelling multispecies interactions in the Barents Sea ecosystem with special emphasis on minke whales, cod, herring and capelin. Deep Sea Research Part II: Topological Studies in Oceanography 56: 2068-2079.

Dalpadado, P., Bogstad, B., Eriksen, E., and Rey, L. 2009. Distribution and diet of 0-group cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) in the Barents Sea in relation to food availability. Polar Biology 32:1583-1596.

Hjermann, D. Ø., Bogstad, B., Dingsør, G. E., Gjøsæter, H., Ottersen, G., Eikeset, A. M., and Stenseth, N. C. 2010. Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multi-stage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science 67:1363-1375.

Howell, D., and Bogstad, B. 2010. A combined Gadget/FLR model for management strategy evaluations of the Barents Sea fisheries. ICES Journal of Marine Science 67:1998-2004.

Eriksen, E., Bogstad, B., and Nakken, O. 2011. Fluctuations of 0-group fish biomass and role of 0-group fish in the Barents Sea ecosystem. Polar Biology 34:647-657.

Johannesen, E., Ingvaldsen, R. B., Bogstad, B., Dalpadado, P., Eriksen, E., Gjøsæter, H., Knutsen, T., Skern-Mauritsen, M., and Stiansen, J. E. 2012. Changes in Barents Sea ecosystem state 1970-2009: climate fluctuations, human impact and trophic interactions. ICES Journal of Marine Science 69(5):880-889.

Dalpadado, P., Ingvaldsen, R. B., Stige, L. C., Bogstad, B., Knutsen, T., Ottersen, G., and Ellertsen, B. 2012. Climate effects on the Barents Sea ecosystem dynamics. ICES Journal of Marine Science 69 (7):1303-1316.

Johannesen, E., Lindstrøm, U., Michalsen, K., Skern-Mauritzen, M., Fauchald, P., Bogstad, B., and Dolgov, A. V. 2012. Feeding in a heterogeneous environment: spatial dynamics in summer foraging Barents Sea cod. Marine Ecology Progress Series 458:181-197. 

Bogstad, B., Dingsør, G. E., Gjøsæter, H., and Ingvaldsen, R. B. 2013. Changes in the relations between oceanographic conditions and recruitment of cod, haddock and herring in the Barents Sea. Marine Biology Research 9(9): 895-907.

Howell, D., Filin, A. A., Bogstad, B., and Stiansen, J. E. 2013. Unquantifiable uncertainty in projecting stock response to climate change: Example from NEA cod. Marine Biology Research 9(9): 920-931.

Langangen, Ø., Stige, L. C., Yaragina, N. A., Vikebø, F., Bogstad, B., and Gusdal, Y. 2014. Egg mortality of Northeast Arctic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus). ). ICES Journal of Marine Science 71(5): 1129-1136. 

Kjesbu, O. S., Bogstad, B., Devine, J. A., Gjøsæter, H., Howell, D., Ingvaldsen, R., Nash, R. D. M, and Skjæraasen, J. E.  2014. Synergies between climate and management for Atlantic cod fisheries at high latitudes. Proceedings National Academy of Science 111 (9): 3478-3483.

Ottersen, G., Bogstad, B., Yaragina, N. A., Stige, L. C., Vikebø, F., and Dalpadado, P. 2014. A review of early life history dynamics of Barents Sea cod (Gadus morhua). ICES Journal of Marine Science 71(8): 2064-2087.

Gjøsæter, H., Bogstad, B., Tjelmeland, S., and Subbey, S. 2015. A retrospective evaluation of the Barents Sea capelin management advice. Marine Biology Research 11(2):135-143.

Gullestad, P., Blom, G., Bakke, G. and Bogstad, B. 2015. The “Discard Ban Package”: experiences in efforts to improve the exploitation pattern in Norwegian fisheries. Marine Policy 54(5): 1-9.

Stige, L. C., Langangen, Ø., Yaragina, N. A., Vikebø, F. B., Bogstad, B., Ottersen, G., Stenseth, N. C., and Hjermann, D. Ø. 2015. Combined statistical and mechanistic modelling suggests food and temperature effects on survival of early life stages of Northeast Arctic cod (Gadus morhua). Progress in Oceanography. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2015.01.009

Bogstad, B., Gjøsæter, H., Haug, T., and Lindstrøm, U. 2015. A review of the battle for food in the Barents Sea: Cod vs. marine mammals. Frontiers in Ecology and Evolution, section Interdisciplinary Climate Studies.  Front. Ecol. Evol. 3:29. doi: 10.3389/fevo.2015.00029

Ingvaldsen, R. B., Bogstad, B., Dolgov, A. V., Ellingsen, K. E., Gjøsæter, H., Gradinger, R., Johannesen, E., Tveraa, T., and Yoccoz, N. G. 2015. Sources of uncertainty in cod distribution models. Nature Climate Change 5: 788-789. doi: 10.1038/nclimate2761

Gjøsæter, H., Hallfredsson, E. H., Mikkelsen, N., Bogstad, B., and Pedersen, T. 2016. Predation on early life stages is decisive for year class strength in the Barents Sea capelin (Mallotus villosus) stock. ICES Journal of Marine Science 73(2):182-195. doi: 10.1093/icesjms/fsv177

Bogstad, B., Yaragina, N. A., and Nash, R. D. M. 2016. The early life-history dynamics of Northeast Arctic cod: levels of natural mortality and abundance during the first three years of life. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science 73(2): 246-256. Doi:10.1139/cjfas-2015-0093

Howell, D., Hansen, C., Bogstad, B., and Skern-Mauritzen, M. 2016. Balanced harvesting in a variable and uncertain world – a case study from the Barents Sea. ICES Journal of Marine Science 73 (6): 1623-1631. Doi:10.1093/icesjms/fsw034

J. C. Tam, J. S. Link, S. I. Large, B. Bogstad, A. Bundy, A. M. Cook, G. E. Dingsør, A. Dolgov, D. Howell, A. Kempf, J. K. Pinnegar, A. Rindorf, S. Schüeckel, A. F. Sell, and B. E. Smith. 2016. A Trans-Atlantic Examination of Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Food Habits. Journal of Fish Biology 88(6):2203-2218.  doi:10.1111/jfb.12983

Haug, T., Bogstad, B., Chierici, M., Gjøsæter, H., Hallfredsson, E. H., Høines, Å. S., Hoel, A. H., Ingvaldsen, R. B., Jørgensen, L. L., Knutsen, T., Loeng, H., Naustvoll, L-J., Røttingen, I., Sunnanå, K. 2017.  Future harvest of living resources in the Arctic Ocean north of the Nordic and Barents Seas: a review of possibilities and constraints. Fisheries Research 188:38-57.

Stige, L. C., Yaragina, N. A., Langangen, Ø., Bogstad, B., Stenseth, N.C., and Ottersen, G. 2017. Does high proportion of old and large spawners buffer a fish stock against environmental fluctuations? Proceedings of National Academy of Science: doi/10.1073/1621040114

Dolgov, A. V., Bogstad, B., Johannesen, E., and Skern-Mauritzen, M. 2011. An overview of trophic interactions in the Barents Sea. Chapter 8.1 (p. 431-437) in Jakobsen, T., and Ozhigin, V. K. (eds.) 2011. The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press.
 

Dolgov, A. V., Orlova, E. L., Johannesen, E., Bogstad, B., Rudneva, G. B., Dalpadado, P., and Mukhina, N. V. 2011. Planktivorous fish. Chapter 8.2 (p. 438-454) in Jakobsen, T., and Ozhigin, V. K. (eds.) 2011. The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press.


Dolgov, A. V., Johannesen, E., and Bogstad, B. 2011. Benthivorous fish. Chapter 8.3 (p. 455-465) in Jakobsen, T., and Ozhigin, V. K. (eds.) 2011. The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press.


Dolgov, A. V., Orlova, E. L., Johannesen, E., and Bogstad, B. 2011. Piscivorous fish. Chapter 8.4 (p. 466-484) in Jakobsen, T., and Ozhigin, V. K. (eds.) 2011. The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press.


Kovalev, Yu. A., and Bogstad, B. 2011. Stock assessment and management advice. Chapter 11.1 (p. 621-646) in Jakobsen, T., and Ozhigin, V. K. (eds.) 2011. The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press.


Bogstad, B., and Filin, A. A. 2011. Multispecies and ecosystem modelling as tools for fishery management. Chapter 12.1 (p. 647-664) in Jakobsen, T., and Ozhigin, V. K. (eds.) 2011. The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation. Tapir Academic Press.


Gjøsæter, H., Tjelmeland, S., and Bogstad, B. 2012. Ecosystem-Based management of fish species in the Barents Sea. Pp. 333-352 in Global Progress on Ecosystem-Based Fisheries Management, edited by Gordon H. Kruse, Howard I. Browman, Kevern L. Cochrane, Diana Evans, Glen S. Jamieson, Pat A. Livingston, Doug Woodby, and Chang Ik Zhang. Alaska Sea Grant, University of Alaska Fairbanks.