Hopp til hovedteksten
Internasjonalt makrelltokt

Leie av teinefartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et teinefartøy til forsøk med lys i fisketeiner etter torsk i to perioder på 11 dager (22 dager totalt), for periodene 18.-28. april og 6.-16. juni 2017. Det er ønskelig men ikke nødvendig at et og samme fartøy leies inn for begge perioder. Toktet vil starte og avslutte i Vesterålen for første periode (18.-28. april), og Vest-Finnmark for andre periode (6.-16. juni) i dertil egnet havn.

les mer

Leie av ringnotfartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske. Forsøkene skal gjennomføres i to perioder, hver på opp til ca. 14 dager. Antall forsøksdager avhenger bl.a. av fartøyets døgnpris. Forsøksperiode 1 (Nordsjøsild) vil bli i ca. 14 dager fra ca. 6. til 20. juni 2017, eller når sildefisket gjør forsøkene mulig, og forsøksperiode 2 (makrell) vil bli ca. 14 dager fra ca. 09. til 22. oktober 2017, eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig.

les mer

Doffin:

Våre tilbudsforespørsler er utlyst som åpne anbudskonkurranser. 
Mer informasjon om aktuelle forespørsler finner du på www.doffin.no 

 

Kontaktpersoner

Jan Trygve Nybø
976 07 849