Hopp til hovedteksten
Fjord
Utskriftsvennlig versjon

Leie av 5 fartøy til tråling etter vill laksesmolt i 5 fjorder langs Norskekysten

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt for å leie 5 moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i fem ulike fjorder langs Norskekysten i ulike perioder på 1 måned fra mai til august 2017. Fartøyene ønskes leid i følgende perioder i følgende fjordsystem:

Fartøy Operasjonsområde
Mobiliseringssted/
avgangshavn
Tidsperiode
1 Rogaland, primært Boknafjorden Haugesund Uke 18-21 (1/5 – 28/5)
2 Sognefjorden Bergen Uke 19-22 (8/5 - 4/6)
3 Møre og Romsdal, primært Romsdalsfjorden Molde Uke 20-23 (15/5 - 11/6)
4
Sør-Trøndelag, primært Trondheimsfjorden
Trondheim Uke 20-23 (15/5 - 11/6)
5 Altafjorden Alta Uke 25-28 (19/6 – 16/7)

Havforskningsinstituttet ønsker å benytte fartøy til tråling etter vill laksesmolt i forbindelse med overvåkningen av lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten.  Tråling skal foregå i utvalgte områder av overnevnte fjordsystemer i en periode på fire uker med daglig trålaktivitet så fremt forholdene ligger til rette for det. Hvert fartøy opererer i ulike områder og tilbud gis for hvert enkelt operasjonsområde.

Konkurransen er kunngjort på Doffin hvor vedlagt konkurransegrunnlag kan nedlastes.

Skriv inn for eksempel ”Havforskningsinstituttet” i søkefeltet ”Søk kunngjøring”, velg ”Kunngjøring av konkurranse” i feltet ”Kunngjøringstype” og klikk på ”Søk”, og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet.
Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om. Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under ”Vis dokumenter”.
Har dere spørsmål om konkurransen ta kontakt på anskaffelser@imr.no.

Tilbudsfrist :23.01.2017 kl 13.00 (oss i hende).

Doffin:

Våre tilbudsforespørsler er utlyst som åpne anbudskonkurranser. 
Mer informasjon om aktuelle forespørsler finner du på www.doffin.no 

 

Kontaktpersoner

Jan Trygve Nybø
976 07 849