Hopp til hovedteksten

Nyheitsarkiv - Januar

Publisert: 16.01.2017
Elena Eriksen

Oppvarming har ført til økning av produksjonen i Barentshavet

Elena Eriksen disputerer 20. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Dynamics of the Barents Sea pelagic compartment: species distributions, interactions and response to climate variability”.

Publisert: 12.01.2017
Fra åpningen

Stort EU-prosjekt skal drives fra Bergen

INTAROS er et nytt stort EU-prosjekt som skal utvikle et effektivt, integrert observasjonssystem for hele Arktis som omfatter hav, is, atmosfære og land. Prosjektets ramme er 15,5 millioner Euro over fem år, det ledes av Nansensenteret, mens Havforskningsinstituttet er partner og ansvarlig for en av arbeidspakkene. 

Publisert: 10.01.2017
Dr. Fridtjof Nansen

Topp moderne forskningsfartøy til bistandsarbeid

I dag kom den nye Dr. Fridtjof Nansen for første gang til sin hjemby Bergen. Nå skal det gjøres en rekke tester av utstyr og funksjoner før første tokt starter –  i begynnelsen av mai fra Casablanca.

Publisert: 09.01.2017 - Oppdatert: 10.01.2017
Fisk_pa_kaia_Senjahopen.jpg

Naturen med temanummer om havforskning

Det var et ærefullt tilbud vi fikk i fjor fra Naturen, Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, om å fylle et helt hefte med artikler fra et utvalg av Havforskningsinstituttets virksomhet.

Publisert: 05.01.2017 - Oppdatert: 06.01.2017
Anna Wargelius får publikasjonspris

Fikk publikasjonspris for "knock out" genartikkel

Anna Wargelius fikk Havforskningsinstituttets publikasjonspris 2016 for en artikkel som viser hvordan DNA-sekvensen til laks kan endres med mutasjoner. Kort fortalt handler det om å slå «knock out» på spesifikke gener for å lage en steril oppdrettslaks.

Publisert: 05.01.2017 - Oppdatert: 06.01.2017
Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid

Rådgivingspris til Fiskerifaglig senter

Havforskingsinstituttets rådgivingspris for 2016 går til ein sprek 40-åring. Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid driv rådgiving for berekraftig fiskeri og akvakultur i utviklingsland, og har gjort seg bemerka både her heime og ute i verda elles.

Publisert: 03.01.2017
Sissel Rogne

– Viktig avklaring om lokaliseringsbehov

– Det er bra at vi nå har fått en grundig gjennomgang av Havforskningsinstituttets behov. Fremover skal vi gjennomgå dette grunnlaget slik at vi sikrer en fremtidsrettet og tjenlig lokalisering for instituttet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Publisert: 02.01.2017
Storfangst

Presisering om bruk av lys i fisketeiner

Vår nyhetssak om at forsøk med lys i torsketeiner ga rekordfangst, ble mottatt med stor interesse. Dessverre manglet saken en viktig presisering: I Troms hvor forsøkene ble utført, er det forbudt å bruke lys (med unntak av fiske med krokredskaper etter akkar). Tilsvarende regel gjelder også for Finnmark og Nordland.

Publisert: 02.01.2017
Oppdrettslaks

Kombinasjonen av oksygen og temperatur avgjør laksens appetitt

Redusert appetitt kan bety at oppdrettslaks får for lite oksygen. Oksygennivået der appetitten begynner å synke kan derfor sees på som en grense for når det blir for lite oksygen ved normal drift.

Publisert: 02.01.2017
Fiske

Skal kartleggja fritidsfisket i Noreg

Havforskingsinstituttet skal i gang med ei omfattande kartlegging av fritidsfisket her til lands. 
I første omgang er det tre regionar som blir dekte: Oslofjorden, Hordaland og Nord Noreg