Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 21.04.2017
Besøk fra Kina

Kinas veterinærminister besøkte Havforskningsinstituttet

Etter å ha undertegnet avtale om import og eksport av matvarer, tok fiskeriminister Per Sandberg i dag ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi, med på omvisning på Autevoll på Havforsknignsinstituttets forskningsstasjon. 

Publisert: 20.04.2017 - Oppdatert: 21.04.2017
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg

Mindre gyting på Eggakanten

Årets skreikart er klart, og det viser mindre gyting lengst ute mot Eggakanten, skriver toktleder Knut Korsbrekke i denne oppsummeringa.

Publisert: 20.04.2017
Torskeeggundersøkelse

Torsken gyter i området som skal bli sjødeponi

I 2016 ser gytinga i Repparfjorden i Finnmark ut til å ha føregått i og til dels innanfor området der det vert planlagt deponiområde for gruveavfall.
Dette er ei forskyving av gytinga som de to føregåande åra skjedde lengre ute i fjorden, viser ny rapport.

Publisert: 20.04.2017
Laks

Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til ville laksebestander langs hele kysten

Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Forskerne har klassifisert 175 laksebestander. Dette representerer 85 % av villaksressursene i Norge.

Publisert: 18.04.2017
Fangst

Mat til mennesker eller fôr til dyr?

Kronikk i Dagens Næringsliv, 8. april 2017: Tonnevis av fisk blir til dyrefôr. Men det er lite av dette som frister på tallerkenen.

Publisert: 11.04.2017
35kgskrei

Oppsummerer årets skreitokt

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» har nå avsluttet Havforskningsinstituttets skreitokt for 2017. Toktleder Knut Korsbrekke deler noen observasjoner.

Publisert: 06.04.2017
Sissel_Rogne

2290 vil jobbe for Havforskingsinstituttet i arktiske hav

– At jobben er utfordrande, framtidsretta og meiningsfull har definitivt hatt sitt å seie. Med 2290 søkarar er vi sikra eit solid mannskap til eit solid skip, seier havforskingsdirektør Sissel Rogne.

Publisert: 05.04.2017
Sjøpung

Kan vi se polarfronten på bunnen?

Polarfronten, slik den er definert i nyere tid, sammenfaller godt med fasongen på Spitsbergenbanken og strekker seg rundt Bjørnøya. At det kan være kaldt innenfor polarfronten i mars måned har vi fått merke på dette toktet. Det var meningen å kartlegge syv "bokser" på dette toktet. To av disse som ligger lengst inn på de grunneste områdene på Spitsbergenbanken, har det ikke vært mulig å komme til på grunn av den tette drivisen.

Publisert: 04.04.2017
Figur_3_Havbunn_skuringslinjer_Mareano.tif

Bunndyr kan varsle om (klima)endringer

Bunndyrssamfunn kan varsle om klimaendringer og andre miljøpåvirkninger. Å kartlegge havbotnen før det skjer menneskelig inngrep er viktig. I norske havområder skjer slike undersøkelser i det såkalte Mareano-prosjektet.

Publisert: 04.04.2017
Polarringbuk

Klar nedgang i arktisk fisk i Barentshavet

De tolv siste årene er det registrert lavere forekomster av polarringbuk, grønlandsknurrulke og andre arktiske arter. Nedgangen er størst i østlige deler av Barentshavet, der det har blitt varmere i samme periode.   

Publisert: 03.04.2017
Havforskningsinstituttet

Legger ned Hjort-senteret

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk legges ned etter tre års drift.
– Vi går bort fra senterstrukturen, men ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom partene, sier Geir Huse, som er forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet og styremedlem i Hjortsenteret.