Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 01.11.2017
Torskeyngel.jpg

Mye torskeyngel, middels med andre arter

Årets økosystemtokt viser at det er mye torskeyngel i Barentshavet, mens yngel fra andre arter ligger på middels nivå. Mangelfull dekning gjør at yngelmengden kan være underestimert for noen arter.

Publisert: 31.10.2017
Skjermdump fra Lakseluskartet

- Lakselusmodellen gir viktig kunnskap

Havforskningsinstituttet sin lakselusmodell er en viktig kunnskapsbrikke når instituttet er med på å gi råd til det nye forvaltningssystemet for oppdrettsnæringen, også kjent som trafikklyssystemet. Modellen beregner hvordan lus sprer seg og om den er smittsom for laksefisk, og viser dermed hvor det er risiko for at vill laksefisk kan få lus på seg.

Publisert: 31.10.2017
sildesortering

Silderåd reduseres med 30 prosent

For to uker siden viste det seg at en feil i konvertering av gamle data hadde ført til at årets beregning av sildebestand er blitt for høy. Nå har ICES gjort en ny beregning som tilsier en 14 prosent lavere bestand ved starten av 2017. Det resulterer i at kvoterådet for 2018 reduseres med 30 prosent.

Publisert: 31.10.2017
Produksjonssoner

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

Publisert: 31.10.2017
MX0B6282.jpg

Skal personlegheitsteste sjøaure

I det gamle forsøksbassenget i Flødevigen skal sjøaure frå Tvedestrand no rase rundt. Stipendiat Susanna Thorbjørnsen vil la rørslene til fisken fortelje kva personlegheit han har.

Publisert: 30.10.2017
Døyande elvemusling

Muslingdød i Bergen: Obduksjon gav ikkje klart svar

Ein stor del av Bergens siste bestand av elvemuslingar har gått tapt. Etter å ha obdusert muslingane kan ikkje forskar Stein Mortensen peika på ei klar årsak – men skjella kan ha blitt utsett for ein ytre påverknad, som giftstoff eller kjemikaliar.

Publisert: 30.10.2017
IMG_5140.JPG

Testar snøkrabbeteiner med lys

Havforskingsinstituttet har gjort forsøk med teiner med lys på 250–300 meters djup i Barentshavet. Det ser ut som det skal meir til enn lys for å lokka snøkrabben i teina. Ny plassering av opninga kan vera det som får krabbane til å gå heilt inn i teina.

Publisert: 27.10.2017 - Oppdatert: 08.11.2017
G.O. Sars

"G.O. Sars" lokaliserte og fant helikopteret

"G.O. Sars" lokaliserte vraket i natt ved hjelp av multistråleekkolodd på ca. 200 meters dyp nordøst for Svalbard. Observasjonene ble sammenholdt med etterprosesserte data fra undevannsfarkosten Hugin AUV, og begge hadde samme observasjon. "G.O. Sars" har ved hjelp av videorigg filmet vraket (og filmer fortsatt).

Publisert: 27.10.2017
Makrell og sild

Havforskningsinstituttet og bestandsrådgivning

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 23. oktober: Havforskningsinstituttet er ferdig med de fleste av sine bestandsråd for fiske i 2018. Den norsk-russiske fiskerikommisjon og makrellforhandlingene er i havn, og dermed er viktige kvoter avtalt for neste år.

Publisert: 25.10.2017
otolitt.jpg

Fiskens øresteiner gir forskerne viktig informasjon

Folk flest kaller dem «øresteiner». Havforskerne sier «otolitter». Noen ganger blir de omtalt som «ferdsskrivere». Det er fordi beinkrystallene inneholder informasjon om hvordan fisken har levd.

Publisert: 25.10.2017
terje

Undersøker om oppdrettsanlegg påverkar torskegyting

Påverkar oppdrettsanlegg vandringa, gytinga og rekrutteringa til torsken? Gjennom å følge Smøla-torsk tett, skal ICOD-prosjektet finne svar.

Publisert: 24.10.2017 - Oppdatert: 25.10.2017
Prøveinnsamling ved Grense Jakobselv

Svært lave nivåer av radioaktiv forurensning i Barentshavet

I over ti år har et felles norsk-russisk forskerteam overvåket nivåene av radioaktivitet i Barentshavet. Det er mange mulige utslippskilder, men likevel lite radioaktiv forurensning i området, viser ny rapport.

Last ned:
Publisert: 24.10.2017
skreiikar

“Fersk” torsk heile året med smart frysing og tining

Torsken treng ikkje gå frå trål til steikepanne for å smake nyfiska. Med kontrollert frysing og tining kan han måle seg med fersk fisk heile året, viser eit forskingsprosjekt frå NIFES.

Publisert: 16.10.2017 - Oppdatert: 17.10.2017
lysfelle.JPG

Yndlingslyset til krillen skal gi meir fisk i teina

Masterstudent Kamilla Furseth set lysfeller og kamera i sjøen for å finne ut kva lys krill likar best. Krillen skal igjen lokke fisk inn teiner.

Publisert: 16.10.2017 - Oppdatert: 17.10.2017
Lakselus på fisk

Kronikk: Lakselus hindrer bærekraftig vekst

Kronikk i Aftenposten 12.10.17: Et nytt kapittel innen forvaltningen av oppdrettsnæringen i Norge er i startfasen. I høst skal Nærings- og fiskeridepartementet for andre gang avgjøre om de 13 produksjonsområdene havner i rød, gul eller grønn kategori i det nye reguleringssystemet, ofte omtalt som trafikklyssystemet. Denne gangen kan svaret resultere i at noen får øke produksjonen, etter neste runde i 2019 er det også mulig at noen må redusere produksjonen.

Publisert: 13.10.2017
undermaaler

Tall fra ti dager med hummerfiske

Fritidsfiskerne rapporterer fangster på det jevne, nesten halvparten slippes ut igjen.

Publisert: 12.10.2017
Sissel Rogne

– Langsiktig og solid budsjett

– Dette er et bra budsjett for oss. Forutsigbare rammer gjør at vi holder stø kurs og kan navigere langsiktig slik det høver seg et havforskningsinstitutt, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Publisert: 12.10.2017
Lodde_paa_JH.jpg

Lodderåd fra ICES: Det kan fiskes 205 000 tonn i 2018

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrår at det kan fiskes inntil 205.000 tonn lodde i Barentshavet til neste år. Under årets økosystemtokt ble det registrert mye lodde. Derfor mener havforskerne det er forsvarlig å åpne for loddefiske i 2018.

Publisert: 12.10.2017 - Oppdatert: 20.10.2017
Antarktis

Statsbudsjettet: 11 millioner til krilltokt i Antarktis

Havforskningsinstituttet får 11 millioner kroner til krilltokt i Antarktis vinteren 2018–2019; når det er sommer på den sørlige halvkule. Toktet skjer med det nye isbrytende forskningsskipet «Kronprins Haakon». 

Publisert: 12.10.2017
Samlokalisering

10 millionar til marin samlokalisering

Regjeringa løyver 10 millionar kroner i oppstartsmiddel til nybygg som skal husa fusjonspartnarane Havforskingsinstituttet og NIFES og Fiskeridirektoratet.

Publisert: 11.10.2017 - Oppdatert: 19.10.2017
Lopheliarev med sjøtrær

Kronikk: God på bunnen

Et unikt samarbeid i mer enn ti år har sikret Norge verdifull ny kunnskap om havbunnen i nordområdene. Når en revidert forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten foreligger i 2020, ligger resultatene fra MAREANO-programmet bokstavelig talt i bunn.

Publisert: 11.10.2017
Laks med og uten kjønnscelle

Har unngått kjønnsmodning hos laks

Første forsøk på å sjekke om laks uten kjønnsceller blir kjønnsmodne eller ikke, har vært vellykket. Ved å framprovosere tidlig kjønnsmodning ved hjelp av lys- og temperaturmanipulering, ble over halvparten av fisken i kontrollgruppen kjønnsmoden, mens laksen uten kjønnsceller ikke modnet.

Publisert: 09.10.2017 - Oppdatert: 10.10.2017
Søppel funnet på havbunnen

Over 100 millioner «søppelbiter» i Barentshavet

Det ligger over 100 millioner store og små «søppelbiter» på bunnen i Barentshavet, mye er gammelt fiskeutstyr. Den samlede vekten er anslått til 79 000 tonn.

Publisert: 05.10.2017
Groenland.jpg

Torskelarvar frå Lofoten kan hamne ved Nordaust-Grønland

Enkelte år kan ein god slump torskelarvar frå Lofoten hamne ved Nordaust-Grønland. Dette kan bli eit nytt leveområde for den nordaustarktiske torsken.

Publisert: 04.10.2017 - Oppdatert: 05.10.2017
dykkar

Dykkar for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå havbotnen.

Publisert: 04.10.2017
Canon_EOS_60D_2017-09-16_04_47_25_0013715.JPG

Økosystemtoktet: Bra med lodde i Barentshavet

Vi har sett en god del lodde under årets økosystemtokt. Dermed er det bedre utsikter for loddebestanden enn på flere år, sier havforsker Georg Skaret. Skaret har vært toktleder på den siste delen av det store norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet.

Publisert: 04.10.2017
nytobis

Råder frå oljeboring på Vikingbanken

Havforskingsinstituttet meiner at det ikkje bør opnast for oljeboring på Vikingbanken. I sum kan oljeboring her medføra dårlegare miljøtilstand og auka miljørisiko for den sårbare og verdifulle tobispopulasjonen som lever på banken.

Publisert: 02.10.2017
Medusahoder

Konferanse: Fokus på plast og Svalbard

Plast og avfall på havbunnen og kartlegging rundt Svalbard er blant temaene på MAREANO-konferansen i Oslo 18. oktober. Det er fremdeles mulig å melde seg på.

Publisert: 18.10.2017
Sild i sikte

Datafeil har gitt ukorrekt silderåd

Det er oppdaget feil i inputdata til ICES knyttet til bestandsrådgivning på norsk vårgytende sild.