Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 29.11.2017
Sissel Rogne

Budsjettavtale gir 27 millioner mer til marin forskning

– Vi er svært glad for at Norges store ambisjoner om økt utnyttelse av ressursene i havet blir fulgt opp med å styrke oss som forvaltningsinstitutt. De marine næringene må forvaltes bærekraftig dersom vi skal klare å håndtere den ønskede veksten på en god måte, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Publisert: 28.11.2017
Spekkhoggarar

Økt bifangst av kval i sildesesongen

Dei siste åra har det vore eit stort sildeinnsig i fjordane i Troms, og fiskeriet etter sild har vore intensivt. Knølkval og spekkhoggarar følgjer etter silda, og fleire kvalar har gått seg fast i fiskereiskapar.

Publisert: 20.11.2017 - Oppdatert: 21.11.2017
Makrellyngel fra størjemage

Nordlig gyting gir mer småmakrell langs kysten

I år er det observert mer årsyngel av makrell enn normalt langs norskekysten; noe også Havforskningsinstituttet har dokumentert. Makrellen gyter lenger nord, og dermed driver mer småmakrell inn mot kysten og norsk sokkel.

Publisert: 20.11.2017
HH_i_solnedgang.jpg

Har laga referansepunkt for endringar i Arktis

Nord for Svalbard og i Framstredet finst det om hausten eit epipelagisk og eit mesopelagisk lag med marint liv. Dei mesopelagiske organismane oppfører seg litt annleis der enn lenger sør.

No har havforskarar freista å lage eit referansepunkt for vidare forsking på endringane i dei arktiske økosystema som òg femner om djupare vasslag.

Publisert: 16.11.2017
tarekar

Vil la tare skjerme blåskjel mot havforsuring

Eit norsk-kinesisk samarbeid på Austevoll undersøker om tarefarmane i Kina kan skjerme oppdrettsskjel mot dei surare hava vi har i vente.
Publisert: 13.11.2017
Sverdfisk

Sverdfisk kommer oftere til Norge

Sverdfisk er fremdeles en sjelden gjest hos oss, men de siste 20 årene har tallet på sverdfisk langs norskekysten økt kraftig. 22 av totalt 33 observasjoner er gjort etter 2000.

Publisert: 10.11.2017
aalen

Framleis kritisk for ålen

Den europeiske ålen er framleis kritisk truga. Det er konklusjonen til det internasjonale havforskingsrådet etter ei ny bestandsvurdering.

Publisert: 08.11.2017
Gostill1.jpg

Ferdig med uvanlig oppdrag

Trålbasen sier det var en uvanlig jobb. Sysselmannen sier den ble utført på en utmerket måte.
– Vi har utstyr som også kan brukes til slike oppdrag, sier kapteinen på «G.O. Sars».

Publisert: 07.11.2017
Kevin Glover

Resistent lakselus er like vanlig på vill sjøørret som på oppdrettslaks

En genmutasjon som gjør lakselus resistent mot avlusingsmidler basert på organofosfat er like vanlig i lus på vill sjøørret som i lus fra oppdrettsanlegg. Siden lus på villfisk ikke utsettes for avlusingsmidler, viser resultatene også at svært mye av lusene på vill sjøørret stammer fra oppdrettsanlegg.

Publisert: 06.11.2017
G._O._Sars_leiter.jpg

«G.O. Sars» ferdig i søket etter omkomne

Sysselmannen på Svalbard har frigitt «G.O. Sars fra oppdraget med å lete etter omkomne etter helikopterstyrten på Svalbard.

– Båt og mannskap har bistått oss på en utmerket måte, og vi er svært takknemlige, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Publisert: 03.11.2017
MX0B6462.jpg

Går for pent brukt i nye kontor

– Gjenbruk er i tråd med verdiane våre, men det er også direkte stilig, seier havforskingsdirektør Sissel Rogne. HI har innreia 125 nye kontor med bruktmøblar.

Publisert: 03.11.2017
Leppefisk

Foreslår soner for fiske av leppefisk

For å hindre for stor nedfisking av leppefiskbestandene langs kysten foreslår Havforskningsinstituttet at kysten deles inn i områder der det kun åpnes for fiske av leppefisk hvert tredje år. I tillegg anbefales både minste- og maksmål for de ulike artene. På den måten kan fiskene som har størst gytepotensial, det vil si de største individene, bli igjen i sonene slik at de lokale bestandene kan klare å hente seg inn igjen.

Publisert: 29.11.2017
Møte med Fiskebåt

HI-ledelsen møtte Fiskebåt til en god prat

 
– Vi er veldig glade for besøk, og setter pris på gode samtaler. Det sa HI-direktør Sissel Rogne da hun tok imot representanter for Fiskebåt onsdag.