Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 30.03.2017 - Oppdatert: 31.03.2017
Kjempetorsker.jpg

Fra folkets «ve og vel» til vitenskapelig tidsserie

Artikkel i Fram Forum 2017: Tidsserier er avgjørende for overvåking av miljøet. Havforskningsinstituttet har, i samarbeid med Universitetet i Bergen, utvikla det som kanskje er verdens lengste biologiske tidsserie – en serie med 160 års dokumentasjon av leverstørrelsen i nordøstarktisk torsk. 

Publisert: 30.03.2017 - Oppdatert: 31.03.2017

Lange og viktige tidsserier

Tilgang til tidsserier er helt nødvendig når forskerne skal angi mulige framtidsscenarioer. Tidsserier kan splittes i to typer: fysiske eller biologiske.

Publisert: 29.03.2017
Søppel funnet på havbunnen

Finner plastposer på 2500 meters dyp

Etter å ha analysert videoopptak av 1200 km havbunn, konstaterer forskere fra Havforskningsinstituttet at det ligger søppel i de aller fleste områdene de har undersøkt. Selv om mengde søppel avtar mot nord, er det funnet søppel også på de nordligste undersøkte områdene øst for Svalbard.

Publisert: 27.03.2017
Marsmoete2017_nett_16x9.jpg

Skal markere 60 år med forskingssamarbeid

Til neste år er det 60 år sidan dagens norsk-russiske havforskarsamarbeid kom i gang. Det skal markerast både i Noreg og Russland. Før helga blei norske og russiske havforskarar einige om korleis dei skal samarbeide i året som kjem.

Publisert: 27.03.2017
Lakselus

Overvakinga av lakselus er i gang

Den årlege overvakinga av lakselus er no i startgropa. Også i år kan interesserte følgje med på korleis mengda lakseluslarvar endrar seg; Havforskingsinstituttet legg ut resultata frå lusemodellen ein gong i veka.

Publisert: 24.03.2017
Erna Solberg døyper skipet

"Dr. Fridtjof Nansen" er døypt

Like etter klokka 12 på fredag, døypte statsminister Erna Solberg det toppmoderne forskingsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen».Skipet går inn i Nansenprogrammet, som i meir enn 40 år har bidrege til havforsking og berekraftig fiskeriforvalting for land i Afrika og Asia. 

Publisert: 01.01.2017 - Oppdatert: 24.03.2017
Kongelig merking

Kongen og presidenten på merkedugnad for makrellen

Sidan 2011 er over 250 000 makrellar merkte elektronisk og sleppt ut igjen i havet. Torsdag sørgde kong Harald og det islandske presidentparet for at ytterlegare tre makrellar reiser på datainnsamling i forskingas namn.

Publisert: 22.03.2017 - Oppdatert: 23.03.2017

Skal tilsetja over 30 nye sjøfolk

Havforskingsinstituttet lyser ut 34 stillingar. Dei fleste er på «Kronprins Haakon» – det nye isgåande forskingsfartøyet som kjem til Noreg til hausten.

Publisert: 22.03.2017
Forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen.

Statsministeren døper forskningsfartøyet "Dr. Fridtjof Nansen"

Fredag 24. mars døper statsminister Erna Solberg det nye havforskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» på Akershus kai i Oslo. Fartøyet er utstyrt med det ypperste av norsk teknologi. Det blir sentralt i Nansenprogrammet, som i mer enn 40 år har bidratt til havforskning og bærekraftig fiskeriforvaltning for land i Afrika og Asia. 

Publisert: 23.03.2017
Sjoelilje.jpg

Mareano-tokt 2017

I år skal det gjennomføres tre tokt for å kartlegge biologi, geologi og kjemi i norske havområder. To tokt går øst i den norske delen av Barentshavet og ett dekker et transekt som starter et stykke nord for Nordkapp og går mot Sørkapp på Svalbard. I tillegg gjennomføres det egne tokt for å dybdekartlegge øst i den norske delen av Barentshavet, ved Svalbard og ved Bjørnøya.

Publisert: 17.03.2017
kart-algeoppblomstring.jpg

Algeoppblomstring kan påvirke norskekysten

For øyeblikket pågår det en større oppblomstring av mikroalgen Pseudochattonella i Kattegat. Denne mikroalgen er i stand til å ta livet av fisk i merd. Pseudochattonella har resultert i fiskedød langs kysten av Sør-Norge i forbindelse med tidligere oppblomstringer. Første oppblomstring i norske farvann fant sted i 1998, der omtrent 350 tonn fisk døde. En ny oppblomstring kom i 2001, 2004, 2006 og i 2016. De siste oppblomstringene førte ikke til fiskedød og var relativ små i utstrekning.

Publisert: 15.03.2017 - Oppdatert: 17.03.2017
Otolitt_fra_torsk_Senjahopen.jpg

Nedgang eller stabilisering av miljøgiftsnivå i norske havområder

Artikkel i Fram Forum 2017: 20 års miljøundersøkelser viser at nivåene i åpent hav går sakte, men sikkert nedover for noen stoffgrupper, og de holder seg stabilt lavt for andre stoffgrupper. En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet viser lavere nivå i nord enn i sør.

Publisert: 15.03.2017
laks i oppdrett

Ikkje lenger tvil om genetisk påverknad

Det er ikkje lenger tvil om at rømt oppdrettslaks påverkar genane til villaks. Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom og samla all tilgjengeleg kunnskap for å sjå om det er mogeleg å konkludere. Sjølv omtalar forskarane den nye publikasjonen som eit leksikon over genetisk påverknad.

Publisert: 13.03.2017
Norskehavet

Regne-samarbeid skal gi sikrere bestandsberegninger

Havforskningsinstituttet har inngått kontrakt om strategisk forskningssamarbeid med Norsk Regnesentral. Samarbeidet skal gi redusert usikkerhet i bestandsberegningene av de viktigste fiskebestandene.

Publisert: 06.03.2017 - Oppdatert: 08.03.2017
Villsvinfisk

Villsvinfisk i flokk og torsk med inngrodd fiskegarn

Det er mye forskjellig som havner på dekk når bunntrålen fra Nordsjøtoktet IBTS tømmes. Usedvanlig mye villsvinfisk ble fanget under årets tokt. Et mindre hyggelig syn var en torsk som hadde svømt lenge med nylontråd inngrodd i fiskekjøttet.  

Publisert: 02.03.2017
Fartøy

Ytterligere nedgang i indeksen på NVG-sild

Årets gytetokt på norsk vårgytende sild (NVG-sild) ble gjennomført med et stort dekningsområde, tett kursnett, ingen avbrudd, og høy kvalitet på akustiske data og biologisk prøvetaking. Dette resulterte i en lavere usikkerhet rundt biomasseindeksen sammenlignet med 2016. Resultatene indikerer en nedadgående trend med 23% reduksjon i biomasseindeks fra i fjor. 

Publisert: 01.03.2017 - Oppdatert: 02.03.2017
Snorklipping

Vann under kjølen på "Kronprins Haakon"

I dag begynner verftet å fylle vann i flytedokken slik at fartøyet skal flyte fredag 3. mars. Men allerede mandag ble sjøsettingen av Norges nye polare stolthet, forskningsskipet Kronprins Haakon, markert med en tradisjonell seremoni ved verftet i Italia. 

Publisert: 01.03.2017
Ville blåskjell

Parasittsykdommen marteiliose funnet i blåskjell på Vestlandet

 Havforskningsinstituttet har funnet parasitten Marteilia refringens i blåskjell. Skjell som er smittet av parasitten kan dø av avmagring og skader i fordøyelsessystemet. Sykdommen er ikke tidligere påvist i Norge.