Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 30.05.2017 - Oppdatert: 31.05.2017
Nordisk ministerråd på Austevoll

Nordiske statsministrar lærte om kveiteoppdrett

Norsk kveiteoppdrett er i vekst. At det no går rette vegen, er mykje takk vere pionerforskinga som er gjort på Austevoll Forskingsstasjon over fleire tiår.

Publisert: 29.05.2017 - Oppdatert: 31.05.2017
MX0B3819.jpg

Fann lite oksygen i tidlegare gruvedeponi

– Vi finn så godt som null oksygen to centimeter ned i havbotnen. 30 år etter gruvedeponeringa tok slutt, er dette overraskande, seier havforskar Tina Kutti på tokt i Jøssingfjorden.

Publisert: 30.05.2017
Harald_Kari_og_Knut_med_200-lapp.jpg

Nye pengesedler: Fikk vite at silda ikke svømmer aleine

– Hos Havforskningsinstituttet fikk vi vite at ei sild aldri svømmer aleine. Derfor er det tre sild på den nye 200-kroneseddelen, sier Trond Eklund i Norges Bank. I dag settes den nye 200-lappen i sirkulasjon.

Publisert: 29.05.2017
Marint søppel på Tromøya utanfor Arendal. Arkivfoto

Nytt kart viser kor søppelet flyt i land

Våre forskarar har laga eit kart over kor søppel mest sannsynleg skyl opp på strendene i Hordaland. Dette kan bli eit viktig hjelpemiddel for strandryddarane.

Publisert: 29.05.2017
Sildefiske utenfor Senja

Nye retningslinjer for slipping av sild og makrell fra not

Lærdommen fra «Beste praksis»-prosjektet er nå summert opp i retningslinjer som beskriver en god slippemetode.

Publisert: 23.05.2017
Produksjonssoner

Liten risiko for dødelighet i halvparten av produksjonsområdene

Det er lav risiko for dødelighet på vill laksesmolt på grunn av lakselus i syv av produksjonsområdene langs kysten, moderat risiko i fem og høy risiko for slik dødelighet i ett område.

Publisert: 18.05.2017
Innsamling av fisk på dekk

Dr. Fridtjof Nansen er i gang

Toktleder Reidar Toresen melder at den nye Dr. Fridtjof Nansen er godt i gang med sitt første tokt utenfor Nordvest-Afrika.  
 
– Vi gikk fra Casablanca om kvelden 8. mai og skal arbeide i havområdet mellom Marokko og Kanariøyene fram til 7. juni, forteller Toresen. – I løpet av 2017 er målet er å dekke hele vestkysten av Afrika, fra Casablanca til Cape Town, legger han til. 
Publisert: 15.05.2017
Tobis

Rekordmange ettåringer gir høyt tobisråd

2016-årsklassen av tobis er den største som er observert siden tobistoktet startet i 2005.I tillegg har bestanden relativt mange treåringer. Havforskningsinstituttet råder derfor til at årets tobiskvote kan økes med 70 000 tonn, noe som tilsier en totalkvote på 120 000 tonn.

Publisert: 15.05.2017
Laksesmolt

Ny kunnskap om virusinfeksjoner i vill laksefisk

Helseovervåking av vill laksefisk viser at gjellepoxvirus er utbredt hos vill kjønnsmoden laks. Videre ble piscine orthoreovirus (PRV), men ikke salmonid alfavirus (SAV), påvist hos utvandrende laksesmolt fra Osterfjordbassenget.

Publisert: 11.05.2017
Ole Arve Misund og Sissel Rogne

Vil fusjonere Havforskningsinstituttet og NIFES

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å slå sammen Havforskningsinstituttet (HI) og NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Publisert: 09.05.2017
HI-004701.jpg

Fisken i Nordsjøen har flytta mot nordaust

– Fiskemengda i Nordsjøen har minka jamt og trutt dei siste femti åra. Samstundes har dei lokale fiskebestandane flytta seg nord og austover. Det har også komme inn nye artar, seier havforskar Svein Sundby.  Alt dette har ført til at ein aukande del av dei kommersielle fiskeslaga no held til i den norske delen av Nordsjøen.

Publisert: 09.05.2017
Oppdrettslaks

Lakselus og rømt fisk er de største miljøutfordringene

Lakselus og rømt fisk er fremdeles de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen. Det kommer fram i Havforskningsinstituttet sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

Publisert: 08.05.2017
Smolt med lakselus.

Aukar overvakinga av lakselus kraftig

Innsatsen på overvaking av lakselus er i år auka kraftig og er den mest omfattande nokon gong. Målet er å få endå betre tal på kor stort smittepress utvandrande laksesmolt vert utsett for og dermed kunne gje betre råd til forvaltinga.

Publisert: 05.05.2017
Kysttorsk

Oslofjorden er fortsatt et viktig gyteområde for torsk

Innlegg i Aftenposten 3. mai 2017: Torsken i Oslofjorden er trolig en helt unik lokal bestand – som vil klare seg dårlig andre steder. Bestanden har ligget på et lavmål de siste årene. I fjor ble det gjennomførte sprenginger for å utbedre seilingsleden midt i gytetiden. I år er forsvaret i gang med å sprenge miner like etter gytetiden, en kritisk periode for torskelarvene.

Publisert: 02.05.2017 - Oppdatert: 03.05.2017
Statsminister Erna Solberg

Folgefonnsenteret er opna

Naturen spela på lag då det var offisiell opning av det nye Folgefonnsenteret på kaien i Rosendal. Fjell, fonn og fjord viste seg frå si beste side – så er også desse naturtypane og korleis vatnet reiser mellom dei eit av dei bærande elementa i utstillinga. 

Publisert: 02.05.2017
Elv

Flere elver med mye rømt oppdrettslaks

24 av 196 elver som ble undersøkt i fjor ble vurdert til å ha høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Resultatet fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks viser at det var noen flere elver med høyt innslag av oppdrettsfisk i fjor enn i 2015. Denne økningen skyldes delvis rapporterte rømningsepisoder i enkelte regioner.

Publisert: 02.05.2017
Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret – en arena for forskningsformidling og kunnskapsdeling

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 2. mai 2017: En kunnskapsbasert forvaltning og politikk som er bygget på solide fakta, betyr også at vi på Havforskningsinstituttet må dele kunnskapen vår med hele samfunnet. Slik kan alle ta del i debatten om hvordan vi skal ta vare på havet.