Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 27.02.2017
Smolt med lakselus.

Ekspertgruppe skal se på data for lusepåvirkning

Professor Frank Nilsen skal lede ekspertgruppen som skal gi en faglig vurdering av effekten av lakselus på vill laksefisk. Med seg har han eksperter fra ulike norske forskningsmiljøer.  

Publisert: 21.02.2017
Nykirkekaien

Lanserte havstrategi i havbyen Bergen

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland lanserte havstrategien til regjeringa i dag. Det skjedde i Bergen om bord på det nye forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen».

Publisert: 01.01.2017 - Oppdatert: 21.02.2017
Beitende knølhval

Knølhval blir forstyrret av lyden fra sonar

Militær sonar kan forstyrre beitende knølhval, viser en ny studie. En mor med kalv reagerte spesielt kraftig på lyden, og avsluttet beitingen momentant. Store, enslige dyr var minst påvirket.

Publisert: 16.02.2017
Blomkålkorallen Isidella lofotensis

Kan ha oppdaget bambuskorallskog i Norskerenna

Gjentatte fangster av bambuskorallen Isidella lofotensis fra samme sted i Norskerenna vekker oppsikt hos forskerne. Korallen er ellers i all hovedsak kjent fra norske fjorder, men nå ser forskerne for seg at det kan være en hel korallskog på bløtbunnen i den dype Norskerenna.   

Publisert: 15.02.2017
Tobis

Sterk rekruttering av tobis gir oppgang i tobisrådet

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50 000 tonn i 2017. Dette er en oppgang på 10 000 fra 2016, da det endelige rådet var 40 000 tonn.

Publisert: 10.02.2017
Sissel Rogne

Fornøgd med Fagleg råd

Det er nyleg avgjort kven som skal vere med i Havforskingsinstituttet sitt faglege råd. Rådet er utnemnt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og skal levere ein årleg rapport til departementet og instituttet.
- Vi er svært nøgde med samansetjinga av rådet og at det no er på plass, seier havforskingsdirektør Sissel Rogne.

Publisert: 03.02.2017
Marin forsøpling

200 kilo plast og annet søppel per kvadratkilometer langs norskekysten

Grove antagelser indikerer rundt 200 kilo søppel i snitt per kvadratkilometer i norske kystfarvann. Noen steder kan mengdene komme opp i nærmere 10 tonn per kvadratkilometer. Spesielt kysten vest av Ålesund inneholder store mengder plast.