Hopp til hovedteksten
Nykirkekaien
Havforskingsdirektør Sissel Rogne og kaptein Aron Håpoldøy ønskte statsminister Erna Solberg velkomen om bord på "Dr. Fridtfjof Nansen", der statsiministeren og næringsministeren la fram havstrategien.  
Foto: Kjartan Mæstad, Havforskingsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Lanserte havstrategi i havbyen Bergen

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland lanserte havstrategien til regjeringa i dag. Det skjedde i Bergen om bord på det nye forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen».

Havforskingsdirektør Sissel Rogne tok imot og ønskte velkommen om bord, der «Ny vekst, stolt historie – Regjeringens havstrategi» vart presentert for inviterte gjester og presse.
 

Forsking blir viktig

I strategien heiter det at regjeringen vil satsa vidare på dei havnæringane der vi alt er sterke, og samstundes stimulera til forsking, innovasjon og teknologiutvikling for å få fram nye næringar. Dette skal sikra Noreg posisjonen som verdas fremste havnasjon. Forsking er ein viktig pilar i strategien. Her vert blant anna forsking på teknologi, marine økosystem i kystsonen, oppdrett av og hausting på nye arter trekt fram som viktige satsingsfelt.

Vern gjennom bærekraftig bruk

– Det er gledeleg at regjeringa har så store ambisjonar på vegner av havnasjonen Noreg. Det kjenner vi på Havforskingsinstituttet oss igjen i. Strategien forpliktar oss alle til å jobba tverrfagleg og innovativt langs hele lina – frå forskinga på dei levande ressursane i havet og heilt ut til marknaden, seier havforskingsdirektør Sissel Rogne. Ho merkte seg også at strategien legg opp til vern gjennom bærekraftig bruk.

– Havforskingsinstituttets samfunnsoppdrag er nettopp kunnskap og råd for rike og reine hav, så på mange måtar er denne strategien som skriven for oss.    

 

 

Her finn du havstrategien:

Kontaktpersoner

Sissel Rogne
907 32 123