Hopp til hovedteksten
Jan_plukker_krabbe_16x9.jpg
Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som innføres i flere finnmarksfjorder i neste uke.  
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Stengte krabbefelt gir bedre kvoteråd

Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som Fiskeridirektoratet har fastsatt.
– På den måten kan vi gi ei sikrere kvoteanbefaling, sier han.

I neste uke starter Havforskningsinstituttets årlige krabbetokt, og som vanlig begynner forskerne med å kartlegge kongekrabbebestanden i Varangerfjorden. Deretter beveger de seg vestover og avslutter i Porsangerfjorden.

Fiskeforbud

Fiskeridirektoratet har innført fiskeforbud mens havforskerne gjennomfører undersøkelsene. Fra og med tirsdag 22. august klokka 12:00 er det ikke tillatt å fiske etter kongekrabbe øst for Kinnarodden. Forbudet gjelder fram til midnatt den 26. august. Fra og med 27. august kl. 00:00 er det ikke tillatt å fiske kongekrabbe vest for Kinnarodden. Forbudet gjelder til og med 31. august klokka 12:00. Det skal også gjennomføres tokt for å fjerne gamle fiskeredskaper, melder Fiskeridirektoratet. Det er gjort unntak for turistfiske på grunnere farvann enn 50 meter.

 

 

Bedre kvoteråd

Sundet sier det er viktig at fiskeforbudet overholdes mens forskningsfartøyet «Johan Ruud» gjennomfører toktet.
– For det første blir kvoterådet vårt bedre når vi kan ta prøvene våre uten hindringer. Da må teinene fjernes, sier han.
Havforskerne tidligere har hatt en tendens til å underestimere kongekrabbebestanden fordi de ikke har fått undersøkt viktige områder.
– For det andre, fortsetter Sundet,
– ønsker vi på ingen måte å få krabbeteiner i trålen vår. Det medfører en masse plunder for oss, og det påfører fiskerne økonomiske tap. Det ønsker vi sjølsagt å unngå.

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe

Kontaktpersoner

Jan H Sundet
913 66 033