Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 03.09.2017 - Oppdatert: 08.09.2017
samlokalisering

Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet blir samlokalisert i nybygg i Bergen

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde søndag at regjeringen har sagt ja til et nybygg for å samle Havforskningsinstituttet og NIFES som snart er fusjonert, og Fiskeridirektoratet.

Publisert: 31.08.2017 - Oppdatert: 03.09.2017
geleball

Har du sett en stor geleball i sjøen?

Dykkere langs vestlandskysten har rapportert om meterstore geleballer som svever i sjøen. Vi er ikke sikre på hva dette er, men en gruppe forskere vil gjerne finne ut av det. Til det trenger de hjelp fra publikum.

Publisert: 30.08.2017 - Oppdatert: 31.08.2017
makrellkasse

Toktrapporten fra makrell-økosystemtoktet 2017 er klar

Makrell-økosystemtoktet kartla et område på 2.8 millioner kvadratkilometer i 2017. Makrell-indeksen for 2017 økte med 13 prosent i biomasse sammenlignet med 2016, og er det høyeste målt i hele tidsserien. Mengdeindeksen for norsk vårgytende sild ble redusert med 10.5 prosent i biomasse, mens kolmula økte med 3.5 prosent i biomasse sammenlignet med fjoråret.

Publisert: 30.08.2017
Postdoktor Elin Sørhus

Dobbelt så mange kvinnelige havforskere på 15 år

Andelen kvinnelige forskere ved HI har mer enn doblet seg siden 2002. For postdoktor Elin Sørhus var gode forbilder på instituttet viktig for at hun torde satse på en forskerkarriere. 

Publisert: 29.08.2017
Stein med små rur

Hvem spiser hvem på 300 meters dyp?

Toktdagbok: Forskere har godt kjennskap til de fleste artene vi finner, og kun sjelden finner man nye arter. Men det er få arter vi kjenner atferden til, og enda færre som hittil har avslørt sine matvaner. Se våre "blodferske" filmopptak nedenfor. Vi advarer mot sterke bilder fra sjøedderkoppens brutale fremferd!

Publisert: 25.08.2017
Bunnmiljø

Ny biotop og sovende uer ved Bjørnøya

Vi har perfekte forhold med sol og lite vind, og har foretatt 11 video-transekt mellom 95 og 168 meters dyp i sørkanten av Spitsbergenbanken ved Bjørnøya. Her er bunnvannet kaldt, mellom 1 og 2 °C, og bunnen består av mudder med tildeles stor tetthet av trålgrøfter.

Publisert: 24.08.2017
Geir_og_is.jpg

Blir ein av hovudforfattarane om hav og is

Havforskar Geir Ottersen blir ein av hovudforfattarane av FN sin spesialrapport om hav og is. Ottersen er ein av tre hovudforfattarar frå Noreg.

Publisert: 22.08.2017
aalefiske

Fiskar etter svar om ålen

I sju år har ålen vore totalfreda i Norge etter stor nedgang i rekrutteringa. I haust går åleruser på nytt i sjøen for å finne svar om den mystiske fisken.

Publisert: 21.08.2017
Geir_Odd_avgang_210817_19x9.jpg

Økosystemtokt i Barentshavet for 14. gang

I dag startar det årlege økosystemet i Barentshavet. Det er 14. gang havforskarane gjennomfører toktet kor dei undersøker «alt» i det store havområdet.

Publisert: 21.08.2017
Troenderbas_i_Kaldfjorden1_middels.jpg

Hvor mye mat silda spiser i år påvirker rognmengda i 2020

Det er altså ikke bare helsa til fisken som avgjør gytesuksessen. Hvor mye silda spiser tre-fire år før gyting har også mye å si, viser ny forskning.

Publisert: 21.08.2017 - Oppdatert: 05.03.2018
makrellstorje_hillersoy

Makrellstørja gjør comeback med stil

Det så lenge mørkt ut for makrellstørja. Når MS "Bluefin" nå kan seile ut for å fiske makrellstørje i Norge, er det et aldri så lite mirakel vi er vitne til.
Publisert: 18.08.2017 - Oppdatert: 23.08.2017
Forskar Kevin Glover

Lakselus kan utvikle toleranse mot ferskvanns- og varmebehandling

Genetiske variasjoner gjør at ulike lakselusfamilier tåler ulike mengder ferskvann og varmtvann. Begge deler brukes til avlusing av oppdrettsfisk. Funnet tyder på at lakselus etter hvert vil kunne utvikle økt toleranse mot disse behandlingene slik at de blir mindre effektive.

Last ned:
Publisert: 17.08.2017
Lofoten-Vesterålen-Senja

Vårt viktigste, mest sårbare område

Kronikk i Dagens Næringsliv, 17. august 2017: Havforskningsinstituttets utvetydige råd er å ikke åpne for oljeaktivitet i "LoVeSe". Området er det viktigste for de norske fiskeriene - og det mest sårbare for oljeutslipp. 

Publisert: 17.08.2017
Merker sjøørret med sender

Hvor mye lakselus tåler sjøørreten?

Vi vet at lakselus kan skade sjøørreten, men vi vet ennå for lite om toleransen for lus hos vill ørret i naturen. 
Publisert: 17.08.2017
Jan_plukker_krabbe_16x9.jpg

Stengte krabbefelt gir bedre kvoteråd

Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som Fiskeridirektoratet har fastsatt.
– På den måten kan vi gi ei sikrere kvoteanbefaling, sier han.

Publisert: 15.08.2017 - Oppdatert: 20.12.2017
Skjermdump fra Lakseluskartet

Ny og betre versjon av Lakseluskartet

Vil du sjå kvar det er mykje eller lite lakselus? Sjekk statusen for heile kysten på Havforskingsinstituttet sitt lakseluskart. Dersom det er eit område du er spesielt interessert i, kan du enten zoome inn for å sjå nærare på detaljane eller du kan klikke i kartet for å sjå utviklinga over tid.

Publisert: 14.08.2017
oppdrettslaks

Radioaktiv forureining i oppdrettslaks er like låg som i villfisk

For første gong har forskarar målt radioaktivitet i norsk oppdrettslaks langs heile kysten. Forureininga i oppdrettslaksen viste seg å vere tilsvarande eller lågare enn i villfisk, og langt under grenseverdien.

 

Publisert: 18.08.2017 - Oppdatert: 21.08.2017
Arendal

Sjå havdebatten frå Arendalsuka

Saman med Arendalsuka inviterte vi til debatt om moglegheiter og utfordringar i våre hav- og kystområde. Blant tema var verdiskaping og berekraft, plast og anna marint søppel.

Publisert: 16.08.2017 - Oppdatert: 17.08.2017
Seminar om lakselus

Fullt hus på lakselus-seminaret

Nesten 100 personar fann vegen til mini-seminaret om lakselus og trafikklys-systemet som Havforskingsinstituttet og NIFES arrangerte under Aqua Nor i dag. – Vi er godt nøgde med at så mange ville bruke formiddagen til å få meir kunnskap om lakselus og arbeidet som vert gjort, seier forskingsdirektør Karin Kroon Boxaspen.

Last ned:
Publisert: 15.08.2017
Aqua Nor 2017

Lakseluskartet populært på Aqua Nor

Havforskingsinstituttet sitt lakseluskart var eit av fleire tema dei som besøkte standen vår i Trondheim i dag var interesserte i. Dersom du vil ha informasjon om kartet, lakselus eller andre tema vi forskar på, kan du ta turen innom oss på stand A2-638.

Publisert: 12.08.2017
Groenlandshval_Franz_Josef_red.jpg

Barentshavet: Bardehval i øst, tannhval i sørvest

Hvaltellingen for 2017 går mot slutten. – Vi kan oppsummere med at bardehvalene dominerer øst i Barentshavet, mens det er mest tannhval i sørvest, skriver havforsker Nils Øien i denne oppsummeringen.

Publisert: 10.08.2017 - Oppdatert: 12.08.2017
Merket torsk

Fått torsk med merke? Hev dusør!

Mellom 11. august og 3. september er Havforskningsinstituttet på tokt fra Stad til Vikna for å se hvordan det står til med rekrutteringen av kysttorsk. Vi merker torsk med ytre merker, og gir dusør for å få dem igjen.

Publisert: 08.08.2017 - Oppdatert: 09.08.2017

Havforskingsinstituttet på Aqua Nor

Havforskingsinstituttet deltar på Aqua Nor i Trondheim frå 15. til 18. august. Alle er velkomne innom standen vår for å få siste nytt om lakselus, dyrevelferd og andre akvakultur-tema som forskarane våre arbeider med.

Publisert: 25.08.2017 - Oppdatert: 05.09.2017
Grønlandsselhunn med unge

Et varmere Arktis skaper trøbbel for de lokale artene

Klimaendringer fører til dramatiske omveltninger i Polhavet. Det fysiske miljøet endrer seg raskt med økt temperatur og redusert isdekke. Det kan få alvorlige konsekvenser for de arktiske artene. 
Last ned: