Hopp til hovedteksten
Torskeeggundersøkelse
Foto: Terje van der Meeren
Utskriftsvennlig versjon

Torsken gyter i området som skal bli sjødeponi

I 2016 ser gytinga i Repparfjorden i Finnmark ut til å ha føregått i og til dels innanfor området der det vert planlagt deponiområde for gruveavfall.
Dette er ei forskyving av gytinga som de to føregåande åra skjedde lengre ute i fjorden, viser ny rapport.

I 2016 gjennomførte Havforskingsinstituttet fire tok med eggundersøkingar i Repparfjorden og Revsbotn.

Les heile rapporten her.

Målet med eggundersøkingane i området er å følgje med på kor og korleis gytinga i Repparfjorden skjer, før og eventuelt etter eit sjødeponi for gruveavfall blir etablert.


Revsbotn er valt som kontrollområde, eit område som ein trur ikkje vil bli påverka av eit sjødeponi.

Gytinga har endra seg

Då Havforskingsinstituttet undersøkte Repparfjorden i 2014 og 2015 skjedde gytinga relativt sentralt i fjorden ved Megrunnen.


I 2016 skjedde gytinga i Markoppneset.


Det vil altså seie at gytinga no skjedde i og til dels innanfor det området som no er regulert til deponiområde for gruveavfall.

Nye undersøkingar er i gang

No i april er forskar Terje van der Meeren tilbake i området for å gjennomføre same undersøkingar som føregåande år.

Fakta om gruveavfall

Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. Dumping av millioner av tonn med sand og finmasser fører til utradering av økosystemet ved bunnen i det umiddelbare nærområdet. Finpartiklet avfall kan spres med strømmen og påvirke et mye større område. Noen av kjemikaliene som slippes ut med gruveavfallet er til dels svært giftige. Kjemikaliene brukes både i utvinningsprosessen og i et forsøk på å binde mest mulig av finpartiklene slik at spredningen i fjorden begrenses. I tillegg kan fjordsystemene belastes med tungmetaller som finnes i det oppmalte berget som går ut i sjøen. Erfaringer viser at det er vanskelig å begrense området som påvirkes av gruvedumping. Dette forhindrer ikke at stadig flere gruver kysten rundt søker om å få bruke fjordene som avfallsplass. 
 

Gruveavfall

Kontaktpersoner