Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 28.04.2017
Ål i tang

Inviterer fiskarar til forskingsfangst av ål

Det har vore forbod mot ålefiske i sju år, men no er det opna for forskingsfangst på arten. Havforskingsinstituttet søkjer etter fiskarar som kvar får fiska inntil 1500 kilo ål i sjø.

Publisert: 27.04.2017
Snoekrabbe_pa_brett_nett.jpg

Har gjeve det første snøkrabberådet

For første gong er det levert eit kvoteråd på snøkrabbe. For 2017 kjem Havforskingsinstituttet med fire fangstalternativ som spenner frå 2700 til 5400 tonn snøkrabbe alt etter kva risikotoleranse som vert lagt til grunn.

Publisert: 25.04.2017
James Bellingham

- Fleire må forstå kvifor vi treng havforsking

Han meiner havforsking aldri før har vore så viktig for verda som no. Møt James Bellingham, medlem i fagleg råd ved Havforskingsinstituttet.

Publisert: 24.04.2017
Blåskjell

Framleis uklart kvifor blåskjela brått forsvinn

Forskarane har endå ikkje funne ei samla forklaring på kvifor blåskjel langs Norskekysten plutseleg vert borte. I nokre av tilfella trur forskarane svaret kan vera sjukdom.

Publisert: 21.04.2017 - Oppdatert: 24.04.2017
Besøk fra Kina

Kinas veterinærminister besøkte Havforskningsinstituttet

Etter å ha undertegnet avtale om import og eksport av matvarer, tok fiskeriminister Per Sandberg i dag ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi, med på omvisning på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Austevoll. 

Publisert: 20.04.2017 - Oppdatert: 21.04.2017
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg

Mindre gyting på Eggakanten

Årets skreikart er klart, og det viser mindre gyting lengst ute mot Eggakanten, skriver toktleder Knut Korsbrekke i denne oppsummeringa.

Publisert: 20.04.2017 - Oppdatert: 30.05.2017
Torskeeggundersøkelse

Torsken gyter i området som skal bli sjødeponi

I 2016 ser gytinga i Repparfjorden i Finnmark ut til å ha føregått i og til dels innanfor området der det vert planlagt deponiområde for gruveavfall.
Dette er ei forskyving av gytinga som de to føregåande åra skjedde lengre ute i fjorden, viser ny rapport.

Publisert: 20.04.2017
Laks

Rømt oppdrettslaks påvirker genetikken til ville laksebestander langs hele kysten

Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Forskerne har klassifisert 175 laksebestander. Dette representerer 85 % av villaksressursene i Norge.

Publisert: 18.04.2017
Fangst

Mat til mennesker eller fôr til dyr?

Kronikk i Dagens Næringsliv, 8. april 2017: Tonnevis av fisk blir til dyrefôr. Men det er lite av dette som frister på tallerkenen.

Publisert: 11.04.2017
35kgskrei

Oppsummerer årets skreitokt

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» har nå avsluttet Havforskningsinstituttets skreitokt for 2017. Toktleder Knut Korsbrekke deler noen observasjoner.

Publisert: 06.04.2017
Sissel_Rogne

2290 vil jobbe for Havforskingsinstituttet i arktiske hav

– At jobben er utfordrande, framtidsretta og meiningsfull har definitivt hatt sitt å seie. Med 2290 søkarar er vi sikra eit solid mannskap til eit solid skip, seier havforskingsdirektør Sissel Rogne.

Publisert: 05.04.2017
Sjøpung

Kan vi se polarfronten på bunnen?

Polarfronten, slik den er definert i nyere tid, sammenfaller godt med fasongen på Spitsbergenbanken og strekker seg rundt Bjørnøya. At det kan være kaldt innenfor polarfronten i mars måned har vi fått merke på dette toktet. Det var meningen å kartlegge syv "bokser" på dette toktet. To av disse som ligger lengst inn på de grunneste områdene på Spitsbergenbanken, har det ikke vært mulig å komme til på grunn av den tette drivisen.

Publisert: 04.04.2017
Figur_3_Havbunn_skuringslinjer_Mareano.tif

Bunndyr kan varsle om (klima)endringer

Bunndyrssamfunn kan varsle om klimaendringer og andre miljøpåvirkninger. Å kartlegge havbotnen før det skjer menneskelig inngrep er viktig. I norske havområder skjer slike undersøkelser i det såkalte Mareano-prosjektet.

Publisert: 04.04.2017
Polarringbuk

Klar nedgang i arktisk fisk i Barentshavet

De tolv siste årene er det registrert lavere forekomster av polarringbuk, grønlandsknurrulke og andre arktiske arter. Nedgangen er størst i østlige deler av Barentshavet, der det har blitt varmere i samme periode.   

Publisert: 03.04.2017 - Oppdatert: 12.05.2017
Havforskningsinstituttet

Legger ned Hjort-senteret

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk legges ned etter tre års drift.
– Vi går bort fra senterstrukturen, men ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom partene, sier Geir Huse, som er forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet og styremedlem i Hjortsenteret.