Hopp til hovedteksten
Storfangst
Over 200 kg i en teine overrasker både fisker og forsker.
Foto: Odd-Børre Humborstad
Utskriftsvennlig versjon

Lys i torsketeiner ga rekordfangst

Lys har tidligere vært testet for å øke fangsten av torsk i fisket med teiner, men resultatene fra disse forsøkene har vært motstridende og uklare. Forskerne ser nå ut til å ha knekt koden. I fiskeforsøk om bord i fiskefartøyet ”Fangst” har de fått over 200 kg torsk i ei teine.

Bakgrunnen for forsøkene med kunstig lys i teiner er at atferdsstudier har vist at akkaragn på en effektiv måte tilstrekker torsk til teiner, men bare en liten andel av fisken (12 %) svømmer inn i teinene og blir fanget. Det er vist at torsk kan tiltrekkes et agn på lange avstander, opptil 700m. Torsk er imidlertid en visuell predator og bruker synet når den skal fange byttedyret. Denne atferden hos torsk har gitt ideen om at en visuell stimulus i tillegg til agnet kan motivere flere fisker til å svømme inn i teina og dermed øke fangstene.
 
Forsøk har derfor vært utført for å teste ulike typer lys i tokammer torsketeiner. Forsøkene ble nylig utført i Ramfjorden i Troms der teiner med kunstig lys og akkar som agn blei sammenlignet med teiner med kun agn. Det ble testet om torsken reagerte forskjellig på lys med ulik bølgelengde (farge) og intensitet. 

Hvitt lys best

Hvit lys av høy intensitet ga de beste resultatene. Teiner med hvit lys ga fangstrater på mange titalls kilo, mens naboteinene uten lys (kun agn) ofte var tomme. Rekordfangsten i ei enkelt teine var på hele 47 torsker med en gjennomsnittsvekt på 5 kg.
 
Forskerne har forklaringen på disse flotte resultatene. Magene til torsken som var fanget i teiner med lys var fulle av krill. Video-opptakene som ble gjort viste at tette svermer av krill samlet seg rundt lyset, og at torsk som var fanget stod i svermen og spiste krill. Det er kjent at krill tiltrekkes av lys, og krill er et naturlig byttedyr for torsk. Når det samler seg store mengder krill i teinene, vil dette lokke torsken til å svømme inn i teina for å forsyne seg av dette matfatet. 

Krillen ser lyset

Det er således svermen av krill og ikke lyset i seg selv som er den viktigste drivkraften. Disse interessante observasjonene viser at selv små aktive byttedyr som krill motiverte torsk på over 80 cm til å svømme inn i teinene for å spise seg mett.
 
Dataene fra forsøkene skal nå analyseres før de publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Basert på disse interessante funnene skal det neste år utføres tilsvarende forsøk i kommersielt fiske i andre områder og til andre årstider.
 
Forsøkene finansieres av midler fra EU-prosjektet MINOUW og FHF.
 
Prosjektgruppen har bestått av Svein Løkkeborg, Odd-Børre Humborstad, Mike Breen og Anne Christine Utne-Palm.