Hopp til hovedteksten
Kysten
Det er satt av 75 milliner kroner til nytt kystgående forskningsfartøy i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.   
Foto: Espen Bierud
Utskriftsvennlig versjon

100 millioner til styrking av kystforskningen

– Svært gledelig nyheter, sier direktør Sissel Rogne etter at det ble kjent at regjeringen foreslår å løyve 100 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet.    

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Havforskningsinstituttet er tilgodesett med 100 millioner kroner ekstra – 75 millioner kroner skal gå til nytt kystgående forskningsfartøy. De resterende 25 millionene er satt av til vedlikehold av dagens forskningsflåte.

Viktig for havbruksforskningen

Dette styrker våre muligheter til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, og viser at regjeringen anerkjenner det arbeidet vi gjør, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.  

– Kystsonen er ikke bare arena for fiskerier, turisme og andre tradisjonelle virksomheter, akvakulturnæringen spiller en stadig viktigere rolle langs hele kysten. Vi er ute i felt og overvåker og kartlegger store deler av året, og her blir et nytt kystfartøy et viktig bidrag. God infrastruktur er helt avgjørende for at vi skal løse de utfordringene som følger med økt aktivitet i kystsonen, sier hun.


Mer penger fra fiskerinæringen

Sissel Rogne takker også fiskerne som har arbeidet aktivt for å styrke ressursforskningen. Regjeringen foreslår nemlig å øke fiskeriavgiften som er finansiert av næringen. Økningen tilsvarer ca. 22 millioner kroner, og settes inn i forskningen på viktige kommersielle arter som torsk, sild og makrell.

– Fiskerne bidrar aktivt med innspill til bruken av disse midlene i Faglig råd for ressursforskning. Det gjør at innsatsen vår kan spisses, og i tillegg styrkes samarbeidet mellom fiskere og forskere, sier Sissel Rogne.