Hopp til hovedteksten
HI-032654.jpg
– Våre undersøkelser viser at kongekrabbebestanden har gått ned i det kvoteregulerte området, sier havforsker Jan H. Sundet.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Tilrår kongekrabbekvote på 1500 tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at det ikke blir tatt mer enn 1500 tonn hannkongekrabbe i 2017. Den fastsatte kvoten for 2016 er på 2000 tonn. Kvoten gjelder for området mellom Nordkapp og grensa mot Russland.

– Våre undersøkelser viser at kongekrabbebestanden har gått ned i det kvoteregulerte området, sier havforsker Jan H. Sundet.

I 2016 er kvoten betydelig høyere enn den var i 2015. Det har ført til økt fiskepress og økt dødelighet som følge av fisket.

Variasjoner

– Høy fiskeridødelighet begrenser spredingspotensialet vestover. Samtidig fører det til redusert bestand, noe som i neste omgang gir større variasjoner i årlig utbytte fra fiskeriene, sier Sundet.

I kvoterådet som er sendt til Fiskeridirektoratet skriver Havforskningsinstituttet at det ensidige fisket på store hannkrabber har redusert gjennomsnittsstørrelsen på fangstbare hannkrabber i bestanden.

– Det er følge av at minstemålet ble redusert fra 137 millimeter til 130 for seks år sia, noe som også kan ha negativ effekt på mengden av fangstbare hunnkrabber, sier Sundet.

Lite krabbe i vest

Vest for Nordkapp er det fritt fram å fiske krabbe, og Sundet sier det ser ut til at spredninga vestover ikke har endra seg vesentlig sia 2010.

– Det frie fisket og desimeringsfisket vest for Nordkapp ser dermed ut til å ha effekt, sier han.

Under årets tokt i Vest-Finnmark ble det registrert litt mer krabbe enn før ved Sørøya.

­– Derfor bør vi følge nøye med i dette området under kartleggingene vi skal gjennomføre i de kommende årene, sier Sundet.

Bunnfaunaen

Sundet sier ny forskning på bunnfaunaen i Porsangerfjorden indikerer endringer i sammensetninga av bunndyr når det er stor tetthet av kongekrabbe.

– Over tid blir store individer av muslinger, sjøstjerner og slangestjerner borte. Det samsvarer med effektene vi har funnet på stedene i Varangerfjorden som har blitt undersøkt tidligere, avslutter Sundet.

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe

Les rådet her