Hopp til hovedteksten
Stillehavsøstersen vokser stadig oftere på harde steinoverflater
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Stillehavsøsters vokser også på svaberg

Stillehavsøstersen har tradisjonelt vokst på sandbunn i beskyttede bukter, men den siste tiden har forskerne oppdaget at skjellene i langt større grad enn før fester seg til glatte svaberg på utsatte områder. -Vi følger denne utviklingen nøye, sier forskningssjef for kystforskning, Jan Atle Knutsen.

Tilpasser seg norske forhold

De siste par årene har forskere sett at stillehavsøstersen har utviklet såkalte limpits, det vil si at skjellene setter seg fast med den ene halvdelen på bart fjell. Det betyr at skjellet nå også trives på områder som er mere eksponert for bølger. Dette kan bety en dramatisk utvidelse av leveområdet til stillehavsøstersen, sier Torjan Bodvin, som forsker på stillehavsøsters.

Mange stillehavsøster vokser nå på svaberg langs Skgerrakkysten
Foto: Havforskningsinstituttet

Stillehavsøstersen liker seg tradisjonelt på mykt underlag i skjermede bukter. Arten kom til Norge og Vestfold på begynnelsen av 2000-tallet. Siden den gang har den spredd seg til hele strekningen mellom svenskegrensen og Hordaland. Tettheten er på over 300 østers per kvadratmeter, enkelte steder.

Knivskarp konkurrent til friluftsliv

Det har lenge vært klart at stillehavsøstersen kan gjøre populære badeområder og strender nærmest utilgjengelige for folk. Med sine sylskarpe kanter har allerede arten tvunget folk vekk fra nederlandske friluftsområder. –Det er svært sannsynlig at dette kan bli et scenario i Norge også, sier Bodvin. Frem til nå er det beskyttede områder og på grunt vann forskerne har lett etter den, men hvis den nå kommer til å trives på svaberg, kan den bli en potensiell trussel for friluftsliv mange flere steder.

Skal kartlegges

Forskningssjef Jan Atle Knutsen vil nå intensivere den pågående overvåkingen av bestanden. -Havforskningsinstituttet må finne ut hvor fort utviklingen går og vi må også finne ut hvordan arten i større grad kan brukes som matressurs for flere mennesker. Stillehavøstersen er i dag en av de største oppdrettsartene i verden.    

Fakta om introduserte arter

Introduserte eller fremmede arter er en alvorlig trussel mot stedegen flora og fauna og det biologiske mangfoldet. Det er flere grunner til at vi nå ser en økning i antall fremmede arter i våre kyst- og havområder. Noen av årsakene er: 

  • Økt menneskelig aktivitet som næringsvirksomhet (f.eks. havbruk med nye arter) handel (transport) og turisme gir planter og dyr muligheter til å overskride naturgitte barrierer mot spredning.
  • Klimaendringer har ført til at temperaturforholdene i havet endrer seg. En rekke nye arter med høyere varmekrav er observert på vandring inn i Norge. 
  • Kraftig forurensning kan forårsake bortfall av arter som har okkupert nisjer som da blir ledige for andre, nye arter.
Introduserte arter