Hopp til hovedteksten
Tobis
Utskriftsvennlig versjon

Ingen økning i årets tobiskvote

Årets tobistokt nærmer seg slutten og viser at rekrutteringen av 2015-årsklassen av tobis er meget svak i alle områder. Det endelige tobisrådet fra Havforskningsinstituttet er dermed å holde kvoten på 40 000 tonn; slik også det foreløpige tobisrådet lød.    
 
 

Toktet viser også at mengden to- og treåringer er forholdsvis høy på ”Inner Shoal West” (område 1) og ”Outer Shoal” (område 2) på tross av et stort uttak i 2015. Dette tilsier at estimatet fra 2015-toktet gav et underestimat; muligens på grunn av dårlig vær med mye kuling. Høye tettheter av eldre tobis øst i forvaltningsområde 4 (”Engelsk Klondyke”) tyder på en fortsatt god gytebestand i deler av område 4.

På vei mot kritisk lavt bestandsnivå

Estimert total biomasse er på nivå med 2011 da kvoten ble satt til 90 000 tonn, men erfaringene fra den gang tilsier et mer begrenset uttak i år. Fangsttrykket i 2011 i kombinasjon med dårlig rekruttering i 2010, 2011 og 2012 medførte at tobisbestanden og landingene i 2013 ble dramatisk lave. Sammenlignet med rekrutteringen av 2010- og 2012-årsklassen er rekrutteringen av 2015-årsklassen vesentlig svakere. Uten en god rekruttering av 2016-årsklassen er tobisbestanden på vei mot et tilsvarende kritisk lavt bestandsnivå som observert i 2013. De store mengdene 0-åringer målt under årets tokt gir grunnlag for optimisme. Det betyr imidlertid ikke at mengden ettåringer nødvendigvis vil være høy neste år da dødeligheten kan være veldig stor i yngelfasen.  

Rådet sikrer restbestanden

Rekrutteringen av 2015-årsklassen er estimert til å være den desidert dårligste i tokttidsserien, og derfor tilrår Havforskningsinstituttet at årets kvote ikke bør økes fra det nåværende nivået på 40 000 tonn. Et slikt uttak vil sikre en restbestand som kan gyte og gi grunnlag for en moderat startkvote neste år. Havforskningsinstituttet tilrår at underområde 4a åpnes opp for et regulært fiske da årets tokt målte relativt store mengder tobis på ”Engelsk Klondyke” som ligger øst i område 4.