Hopp til hovedteksten
Oppdrettslaks
Dokumentasjon på nivåene av radioaktiv forurensing i sjømat er viktig, og for første gang blir nå også norsk oppdrettslaks sjekket for radioaktive stoffer. Målingene startet i januar i år, og resultatene er klare i mai 2017.
Foto: Monica Solberg, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Undersøker radioaktivitet i oppdrettslaks og fôr

For første gang blir nå også norsk oppdrettslaks sjekket for radioaktive stoffer i stor skala. Laks fra 100 oppdrettsanlegg fra hele kysten skal undersøkes.

Nivåene av radioaktiv forurensning i villfisk i norske havområder har variert fra ikke målbare verdier til 3,2 becquerel per kilo (Bq/kg) de siste 25 årene. Trenden er nedadgående.

Undersøker også fôret

– Kysten er generelt lite undersøkt, og vi har kun en begrenset mengde med data på oppdrettsfisk og fôr. Det er behov for bedre kunnskap om nivåene av radioaktiv forurensning i kystområder og tilførsler fra land, og her vil denne undersøkelsen bidra, sier Hilde Elise Heldal fra faggruppe miljøkjemi på Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet samarbeider tett med Statens strålevern om overvåkingen av radioaktiv forurensning i vill fisk og sjømat i det nasjonale overvåkingsprogrammet RAME. De to samarbeider også om de pågående målingene av oppdrettslaks. Et mindre antall fôrprøver blir også undersøkt. 

Trolig svært lave verdier

Forskerne skal undersøke nivåene av en rekke menneskeskapte og naturlige radioaktive stoffer i laks fra 100 oppdrettsanlegg fra Agder-fylkene i sør til Finmark i nord. Hilde Elise Heldal forteller at nivåene i oppdrettslaksen trolig ligger langt under grenseverdien på 600 Bq/kg. Denne grenseverdien gjelder for næringsmidler, og ble bestemt av Mattilsynet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. 

– Vi ser ikke for oss at resultatene fra oppdrett vil avvike veldig fra de vi finner i åpne havområder. Men det er uansett viktig å ha kartlagt nivåene. Fiskeri- og havbruksnæringene er avhengig av et godt omdømme, og da må vi ha dokumentasjon som viser at norsk sjømat – inkludert den vi produserer i oppdrettsnæringen – er innenfor grenseverdiene, sier Hilde Elise Heldal.  

Potensielle forurensningskilder

Hun forteller at datasettet som nå samles inn, blir så stort at det også gir en unik mulighet til å gjennomføre geografiske sammenligninger. Særlig i nordområdene finnes det potensielle kilder til radioaktiv forurensning i det marine miljøet. Blant annet ligger det et atomubåtvrak og dumpet radioaktivt avfall i Barentshavet.

– En ulykke som medfører radioaktive utslipp kan også skje langs norskekysten. Da er det viktig å ha god dokumentasjon på nivåene før uhellsutslippet, sier Hilde Elise Heldal.

Undersøkelsen, der også NIFES deltar, skjer på oppdrag av Mattilsynet. Endelige resultater offentliggjøres våren 2017.