Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 29.07.2016
Laks og nvg-sild

Moderate mengder makrell lengst nord

Toktdagbok: Etter forrige toktdagbok har det hovedsakelig vært mer moderate fangster av makrell både om bord på ”M. Ytterstad” og ”Vendla”. Vi har funnet nullpunktene, altså hvor makrellens utbredelse slutter, i nordvest, nord og nordøst.  Men vi får ikke etablert nullpunktet i sørlige Barentshavet etter et overraskende hal av stor makrell på Nordkappbanken.

Publisert: 26.07.2016 - Oppdatert: 27.07.2016
Modell

Lakselusmodellen viser hvor effektiv kampen mot lus er

Ved hjelp av spredningsmodellen for lakselus kan forskerne forutsi effekten av forebyggende tiltak mot lus. Resultatet viser at dersom oppdrettsfisk i Hardangerfjorden holdes fem meter under overflaten, vil lusepåslaget på denne fisken i snitt bli redusert til 40 % av dagens påslag.

Publisert: 25.07.2016
Copepodittar av lakselus

Ferskvatn drep best unge lakselus

I perioden rett etter at lakselusa har festa seg på ein fisk, tåler den ferskvatn svært dårleg. Det kan oppdrettarane utnytte for å halde nede lusenivået på fisken i merdane.

Publisert: 22.07.2016
Flott_fangst_av_5_tonn_stor_makrell_tatt_100_nmi_vest_av_Andoya_med_Vendla_Foto_Leif_Nottestad.JPG

Makrellen dominerer i nordlige og nordvestlige deler av Norskehavet

Toktdagbok: M. Ytterstad og Vendla kastet loss ved hurtigrutekaia på Stokmarknes lørdag 16. juli på ettermiddagen. Da startet andre del av makrell-økosystemtoktet i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder.

Publisert: 22.07.2016
Nise

Nisene - tallrike, men sårbare?

(Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 22.07.16): Nisene er meget tallrike og Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) klassifiserte i 2008 arten som ikke truet (Least Concern) på den globale rødlisten. Men nisene er notorisk utsatt for bifangst i fiskegarn og lokale bestander kan være truet. Det er viktig å få dette forholdet kartlagt for norske farvann.

Publisert: 22.07.2016
Oppdrettslaks

Undersøker radioaktivitet i oppdrettslaks og fôr

For første gang blir nå også norsk oppdrettslaks sjekket for radioaktive stoffer i stor skala. Laks fra 100 oppdrettsanlegg fra hele kysten skal undersøkes.

Publisert: 21.07.2016
Norsk akvakulturanlegg

Vil finne grensen for bærekraftige oppdrettslokaliteter langs kysten

Nye målinger viser at det er store forskjeller i hvordan utslipp av organisk avfall (fôrrester, avføring) fra oppdrettsanlegg langs kysten blir spred, og dermed også på hvordan de påvirker bunnen under og nær oppdrettsanleggene på åpne kystlokaliteter.

Publisert: 20.07.2016
Styrhustaket.jpg

Hvaltellingen er halvveis

På "Fisktrans" har vi nå kommet om lag halvveis i toktet. Som vi alltid har vært vant med, har værforholdene svingt mellom det helt fantastiske og det helt bedrøvelige.

Publisert: 19.07.2016
Skjermbilete fra smittepressmodellen

Nye kart viser kvar lakselusa er

No kan alle som vil få sjå kvar lakselusa er langs kysten og i fjordane våre. Forskarane har i ei tid brukt modellar som kan minne om vêrvarsling til å følgje med på lusa, no vert dei same karta tilgjengelige for alle via nettsidene våre.

Publisert: 14.07.2016
Fiskekasse

Snart halvveis i makrelltoktet

Toktdagbok: Første del av makrelltoktet går nå mot slutten. Foreløpige resultater tyder på at hovedvekten av makrell holder seg unna de østlige delene av Norskehavet i år. Det har stort sett vært småfallen fisk på godt under 400 gram. Det har vært gode registreringer av hovedsakelig liten kolmule jevnt over så langt i toktet. 

Publisert: 12.07.2016
Kjersti Opstad Strand

Frå vêrvarsling til torskevarsling

Egg og larver frå torsk og annan fisk skal ha maks flaks og vera heldige med vêret for å koma seg frå Lofoten til oppvekstområda i Barentshavet. Kjersti Opstad Strand har bakgrunn som meteorolog, og det kjem godt med når ho skal varsla skjebnen til torskeavkommet.    

Publisert: 07.07.2016 - Oppdatert: 15.07.2016
Torskefangst

Havforskningsinstituttets aktiviteter under Nor-Fishing

Under Nor-Fishing-messen i Trondheim 16. til 19. august arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter. Havforskningsinstituttet er på plass med forskere og eksperter på en rekke områder på stand D-324, men vi er også en viktig bidragsyter på en rekke andre arrangementer. 

Publisert: 06.07.2016
Finnhval

God toktstart med lite vind og en finnhvalobservasjon

Toktdagbok: ”Vendla” har gått vestover fra Marsteinen, bort til Shetland og videre inn i færøysk farvann. ”M. Ytterstad” har gått ut fra Fedje og skal i første omgang dekke området fra Vestlandet og nord for Shetland. Starten av toktet har gått i henhold til planen. Det har vært lite vind, og begge båtene har kommet godt i gang med datainnsamlingen. 

Publisert: 05.07.2016
Kvaltelling4_nett.jpg

Hvaltelling i gang

Årets hvaltelling er i gang, denne gangen med hovedfokus på Jan Mayen-området og det sentrale Norskehavet. Det brukes både båt og fly, og de som teller fra fly skal legge vekt på å skaffe oversikt over nisebestanden langs kysten.

Publisert: 04.07.2016
Kaldtvannskoraller

Korallrevenes klimastress

Kronikk i Klassekampen 4. juli: Som ung mann jobbet jeg et år på øygruppen Seychellene i Det indiske hav. Jeg ankom øya Praslin i april 1998, og dette ble mitt første møte med tropiske korallrev. Men, noe var galt på Seychellene i april 1998.

Publisert: 01.01.2016 - Oppdatert: 06.07.2016
Makrelltokt

Årets internasjonale makrelltokt har startet

Det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet med tilstøtende hav og kystområder starter i dag, fredag 1. juli. 

Publisert: 01.07.2016
Lakselus

Mer lakselus på villfisk

Det er sannsynlig at lakselus har hatt negativ innvirkning på utvandrende laksesmolt og sjøørret i de fleste undersøkte områdene. Det viser resultatene fra den første delen av årets overvåking av lakselus. Overvåkingen av lakselus er en kombinasjon av feltarbeid og modeller, og første del av overvåkingen gjøres i Sør-Norge i mai og juni.