Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 27.01.2016 - Oppdatert: 08.02.2016
Sild1

Fortsatt samarbeid om gytetoktet på NVG-sild

I år som i fjor samarbeider Havforskningsinstituttet med fiskerne om å gjennomføre gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild). Tirsdag 2. februar starter fiskebåtene ”Libas”, ”M. Ytterstad” og ”Vendla” på en to uker lang kartlegging av sildebestanden under gytevandringen. 

Publisert: 25.01.2016 - Oppdatert: 26.01.2016
Grunnstein_Framsenteret_2_nett.jpg

Grunnstein for nyttig samlokalisering

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er fornøyd med at grunnsteinen for Framsenterets andre byggetrinn er på plass.

– Alt ligger til rette for en nyttig samlokalisering med andre institusjoner som forsker i nordområdene, sier hun.

Publisert: 25.01.2016
Fiskeriminister Per Sandberg

– Nå har jeg lyst til å bli med på tokt

– Jeg er inne i en fase hvor jeg ønsker å vite mest mulig om det som skjer innenfor havforskning. Nå har jeg lyst til å være med på tokt, sa fiskeriminister Per Sandberg da han besøkte Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.

Publisert: 25.01.2016
På veg til Orcadas-basen

Krill og kalibrering

26. januar 2016: På overfarta frå Falkland til Sør-Orknøyane har vi nytta tida til å sette oss inn i det som ventar. Vi testar utstyr, gjennomgår rutinar og kalibrerer utallege gonger.

Publisert: 21.01.2016 - Oppdatert: 25.01.2016
Forskingsfartyet James Clark

Ventedagar med klargjering og pingvin-vitjing

20. januar 2016: Med fleire dagar ved kai har det vore små ekskursjonar på Falklandsøyane – denne til dels ugjestmilde, men likevel eksotiske øygruppa. Her kan ein vitje krittkvite sandstrender, som likevel ikkje byr fram til bading. Det er gangvegar gjennom reirkoloniane til pingvinane, som ser ut til å vere om lag like nyfikne som oss.

Publisert: 20.01.2016 - Oppdatert: 21.01.2016
Voksne lus på ørret

Mye lakselus i 2015

Trolig ble utvandrende laksesmolt negativt påvirket av lakselus langs store deler av kysten i 2015. Også sjøørreten ble sannsynligvis negativt påvirket mange steder. Under fjorårets overvåking av lakselus ble også et nytt system med modellbasert overvåking testet, resultatene viser godt samsvar mellom observerte og modellerte resultat.

Publisert: 12.01.2016 - Oppdatert: 29.01.2016
Rådgjevingsprisen 2015

Heidra for råd om produksjonsområde

Bjørn Ådlandsvik har fått rådgjevingsprisen for forslaget til produksjonsområde for laks- og ørretoppdrett.

Publisert: 01.01.2016 - Oppdatert: 29.01.2016
Publikasjonsprisen 2015

Publikasjonsprisen: Vann med torsk og klima

Kva forklarar den store torskebestanden i Barentshavet; gunstig klima eller vellukka forvalting? Dei sørlege fiskesamfunna – og spesielt toppredatorar som torsk – flyttar nordover etter kvart som temperaturen i havet aukar. Endringa skjer langt hurtigare enn klimaforskarane har sett for seg.

Publisert: 08.01.2016 - Oppdatert: 29.01.2016
Formidlingsprisen

Utrøytteleg formidlar fekk pris

Ho er ekspert på hummar og krabbe, men arbeidsfeltet er stadig blitt utvida. Heile tida har Gro I. van der Meeren vore oppteken av å dela av kunnskapen ho har tileigna seg. No er ho heidra med Havforskingsinstituttets formidlingspris.